Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case management I Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case management I Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn."— Presentationens avskrift:

1 Case management I Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn

2 Case Manager Beroende- handläggare Ekonomi- handläggare Sjukskötersk a Avdelnings- chef Läkare Primärteam Remiss Psykiatri-Kommun Ett team med mandat att: besluta vilka personer man skall ge samordnad vård fatta övergripande beslut Samt: vara “bollplank” till CM

3 Arbetsgång CM Fas 1; Bygga upp en bärande arbetsallians (1-3 mån). Klargöra klientens resurser, problem och hinder Gå igenom det sociala nätverket, Familj, Socialtjänst, Psykiatri, Kriminalvård, Vårdcentral, Vänner, Arbetskamrater och Övriga Gå igenom klientens sociala situation, klientens sociala förmåga, livskvalité och behov Diskutera klientens problem, behov och mål

4 Fas 2; Planeringsfas ordna Nätverksmöte Ordna nätverksmöte, gärna på neutral plats, där tas alla övergripande beslut. CM + klienten kallar till mötet innan mötet diskuterar de klientens mål vilka sedan tas upp på mötet. Deltagarna är där för klientens skull!!!! Klienten bestämmer vilka som skall bjudas in till nätverksmötet Viktigt få alla att samtycka till planen Skriv utvecklingsplan som skall innehålla: - Tre prioriterade mål för de närmsta 3-6 månaderna - Utse ansvarig för de olika målen - Utvärdera framsteg - Krisplan (vid tecken på återfall) - Tid för nästa möte om ca 3 månader Distribuera planen till alla deltagarna Informera att alla kan få stöd från resten av gruppen inklusive CM

5 Fas 3; Genomföra utvecklingsplanen, CM skall: se till att insatserna kommer igång stödja medlemmarna i nätverket när de utför sina uppgifter följa upp utvecklingsplanen vid uppföljning revidera planen Källa: Case management 2002; U. Malm redaktör sid 207 – ff (Lars Erdner)

6 Vad innebär detta för klienten? Vad innebär samordning och Case management enligt ACT-metoden för Dig? Du är med och bestämmer vad som skall ske Du har ETT nätverk som stöder Dig Du deltar i ETT program, och slipper motstridiga budskap Du har EN arbetsplan att följa Du får SAMTIDIG vård/stöd för dina problem Du slipper konflikter vårdgivare emellan Du slipper många ekonomiska hinder Du och nätverket vänder er till EN person vid oklarheter Du får personligt stöd vid besök hos fk, af, soc, vc, m fl om Du vill Du får ett samlat stöd under lång tid Din familj, arbetsgivare m.fl. kan involveras i nätverket Din familj, arbetsgivare m.fl. kan få eget stöd Stödet ges där det passar Dig

7 Positiva förändringar med case management enligt ACT-metoden. Hos individerna: Minskat antal vårddagar på sjukhus Patienterna mår bättre, ökad livskvalitet Mindre antal ”spontana”/”akuta” besök på socialtjänsten Bokar och sköter tider bättre på socialkontoret Bättre kontakt med boendestödjarna Klarar av att stå ut när relationen finns Klienter har brutit ”sjukdomstypiska mönster” Ökat ansvarstagande av klienten vid nätverksmöten (3)

8 Positiva förändringar med case management enligt ACT-metoden. Hos organisationerna: Förfrågan om stöd i form av CM utifrån Ökat samarbete mellan socialtjänst o psykiatri Legitimitet för CM vid besök på psyk. akutmott. Ökat samarbete med andra aktörer t ex hyresvärdar, af Aktivt uppsökande verksamhet, när klient uteblir Bättre kvalité på kontakterna, mer renodlade samtal Minskat antal personer i nätverket

9 Framtiden? man kan aldrig förmänskliga en människa om man inte möter henne med medmänsklighet man kan aldrig förmänskliga en människa om man inte möter henne med medmänsklighet case management enligt ACT-modellen är en arbetsmetod där man lyssnar på, respekterar och sätter klienten främst.


Ladda ner ppt "Case management I Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn."

Liknande presentationer


Google-annonser