Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionförbundet i Kalmar Län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionförbundet i Kalmar Län"— Presentationens avskrift:

1 Regionförbundet i Kalmar Län
Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet i Kalmar Län

2 IT-strategi - hotbilder?
Varför ska man göra en IT-strategi? Oklarheter kring uppdrag och beställare? Många intressenter och ”ointressenter” Resurser och befogenheter? Vem är mottagare? En i raden av ”hyllvärmare” ”I slutändan händer ändå inget”

3 IT-strategi – uppdraget?
Varför en IT-strategi? ”Resan är målet” Sätt att förankra och få tydliga uppdrag Ge realistiska förväntningar Skapa tydliga spelregler Vad är syftet? Vem är beställare? Omfattningen av uppdraget, skola – centralt? Vilka ska delta, tiplan? Vem är mottagare av resultatet?

4 Hur kan man göra? Analysera nuläge Styrkor Svagheter
Analysera nuläge Styrkor Svagheter Beskriva pågående aktiviteter Arbeta fram scenariobeskrivningar Hur ser det ut om vi lyckas! Vad händer om vi inget gör! Belysa hotbilder – skapa realistiska förväntningar Formulera mål Hur tar vi oss dit? Föreslå nya aktiviteter Resurssätt Beskriva beroenden och tidsaspekter Ta fram en handlingsplan P.S. Glöm inte kommunikationsplanen D.S.

5 En Digital Agenda, varför då?
: 40 % av tillväxten i Europa relateras till IT 2011 passerade internetsektorn byggsektorn i Sverige EU: digitala ekonomin förväntas växa sju gånger snabbare än resten av ekonomin de närmaste åren EU värderar marknaden till miljarder euro Feb 2012: Sverige är EU:s mest innovativa land Svårt omsätta innovationer till tjänster och produkter Var 10:e innevånare använder inte internet själva (upp mot 33% i EU som helhet) Kalmar län - åldrande befolkning i glesbygd

6 Europa2020 EU:s långtidsstrategi för tillväxt
Sju huvudinitiativ för 8:e ramprogrammet ( ) Digital kompetens - en av åtta nyckelkompetenser 2010 EU:s Digitala agenda 2011 IT i människans tjänst. En digital agenda för Sverige 2012 Regionala digitala agendor påbörjas eHälsa: ett nyckelområde

7 Rundabordssamtal med Anna-Karin Hatt i Kalmar
Rundabordssamtal med Anna-Karin Hatt i Kalmar 19:e mars 2012: Signering av den digitala agendan

8 Workshop hösten 2012 gav 17 st. nyckelord
IT-infrastruktur, (mjuk & hård) eHälsa Säkerhetsmedvetande – tillit Digital delaktighet IT och lärande Öppna data och innovation Samverkan Näringslivsutveckling Klimatsmart Affärsutveckling och innovationsfrågor eHandel Mobilitet och rörlighet Kompetensförsörjning Grön IT Framtidstänkande Upphandling Individperspektivet Medverkande: Regionförbundet, Landstinget, kommuner, Linnéuniversitetet, IEC, Kalmar Science Park, eHälsoinstitutet

9 En digital agenda för Kalmar län
För att på bästa sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter! Genom fyra tematiska arbetsgrupper (utan e och i): Infrastruktur, Helena Ervenius, Regionförbundet Hälsa – vård och omsorg, Gunnel Göransson, i3h - eHälsoinstitutet Kompetens, Alastair Creelman, Linnéuniversitetet Näringsliv, Lousie Östlund, Kalmar Science Park Med sex perspektiv: Individ, Framtid, Säkerhet, Klimat, Mobilitet och Samverkan Arbetet kännetecknas av: Öppenhet, Jämlikhet och kvalitet


Ladda ner ppt "Regionförbundet i Kalmar Län"

Liknande presentationer


Google-annonser