Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet i Kalmar Län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet i Kalmar Län."— Presentationens avskrift:

1 Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet i Kalmar Län

2 IT-strategi - hotbilder? Varför ska man göra en IT-strategi? Oklarheter kring uppdrag och beställare? Många intressenter och ”ointressenter” Resurser och befogenheter? Vem är mottagare? En i raden av ”hyllvärmare” ”I slutändan händer ändå inget”

3 IT-strategi – uppdraget? Varför en IT-strategi? – ”Resan är målet” – Sätt att förankra och få tydliga uppdrag – Ge realistiska förväntningar – Skapa tydliga spelregler Vad är syftet? Vem är beställare? Omfattningen av uppdraget, skola – centralt? Vilka ska delta, tiplan? Vem är mottagare av resultatet?

4 Hur kan man göra? Analysera nuläge – Styrkor – Svagheter Beskriva pågående aktiviteter Arbeta fram scenariobeskrivningar – Hur ser det ut om vi lyckas! – Vad händer om vi inget gör! Belysa hotbilder – skapa realistiska förväntningar Formulera mål Hur tar vi oss dit? – Föreslå nya aktiviteter – Resurssätt Beskriva beroenden och tidsaspekter Ta fram en handlingsplan P.S. Glöm inte kommunikationsplanen D.S.

5 En Digital Agenda, varför då? 1995 - 2010: 40 % av tillväxten i Europa relateras till IT 2011 passerade internetsektorn byggsektorn i Sverige EU: digitala ekonomin förväntas växa sju gånger snabbare än resten av ekonomin de närmaste åren EU värderar marknaden till 2 000 miljarder euro Feb 2012: Sverige är EU:s mest innovativa land Svårt omsätta innovationer till tjänster och produkter Var 10:e innevånare använder inte internet själva (upp mot 33% i EU som helhet) Kalmar län - åldrande befolkning i glesbygd

6 Europa2020 EU:s långtidsstrategi för tillväxt Sju huvudinitiativ för 8:e ramprogrammet (2014-2020) Digital kompetens - en av åtta nyckelkompetenser 2010EU:s Digitala agenda 2011IT i människans tjänst. En digital agenda för Sverige 2012Regionala digitala agendor påbörjas eHälsa: ett nyckelområde

7 Rundabordssamtal med Anna-Karin Hatt i Kalmar 19:e mars 2012: Signering av den digitala agendan

8 Workshop hösten 2012 gav 17 st. nyckelord IT-infrastruktur, (mjuk & hård) eHälsa Säkerhetsmedvetande – tillit Digital delaktighet IT och lärande Öppna data och innovation Samverkan Näringslivsutveckling Klimatsmart Affärsutveckling och innovationsfrågor eHandel Mobilitet och rörlighet Kompetensförsörjning Grön IT Framtidstänkande Upphandling Individperspektivet Medverkande: Regionförbundet, Landstinget, kommuner, Linnéuniversitetet, IEC, Kalmar Science Park, eHälsoinstitutet

9 En digital agenda för Kalmar län För att på bästa sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter! Genom fyra tematiska arbetsgrupper (utan e och i): Infrastruktur, Helena Ervenius, Regionförbundet Hälsa – vård och omsorg, Gunnel Göransson, i3h - eHälsoinstitutet Kompetens, Alastair Creelman, Linnéuniversitetet Näringsliv, Lousie Östlund, Kalmar Science Park Med sex perspektiv: Individ, Framtid, Säkerhet, Klimat, Mobilitet och Samverkan Arbetet kännetecknas av: Öppenhet, Jämlikhet och kvalitet


Ladda ner ppt "Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet i Kalmar Län."

Liknande presentationer


Google-annonser