Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CE-märkning och tillsyn i praktiken Hearing Näringslivets hus 2010-05-05 Nils Ahlén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CE-märkning och tillsyn i praktiken Hearing Näringslivets hus 2010-05-05 Nils Ahlén."— Presentationens avskrift:

1 CE-märkning och tillsyn i praktiken Hearing Näringslivets hus 2010-05-05 Nils Ahlén

2 CE-märket Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (i överensstämmelse med EG-direktiven)

3 När får man märka med CE? Lag (2008:112) om ekodesign – CE- märkning endast om den uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Det BLIR inga föreskrifter! I ställer hänvisning till produktgruppsförordningarna. Produkterna ska uppfylla de kraven.

4 Ekodesigndirektivet 2009/125 CE-märkning och EG-försäkran om överensstämmelse EG-försäkran enligt bilaga VI Tillverkare, beskrivning, vilka standarder som använts, övriga tekniska standarder, hänvisning till annan lagstiftning om CE- märkning, underskrivet av bemyndigad person.

5

6

7 Bedömning av överensstämmelse Intern designkontroll, bilaga IV eller ledningssysten enligt bilaga V Bägge kräver att man kan styrka hur man testat Ska göras innan produkten släpps ut på marknaden

8 Kontrollen Art 3.2; Tillsynsmyndigheten skall ha nödvändiga befogenheter Rätt att utföra kontroller Begära in upplysningar Ta stickprov Informera kommissionen Ta emot kommentarer från konsumenter och andra

9 Provningen Exempel från förordning om enkla digitalboxar Godkänd om den inte överskrider gränsvärdena med mer än 10% Om inte – tre till provas, godkänt om de överskrider gränsvärdena med mer än 10%

10 Gryningsräder och sanktioner – vad kan vi göra? Upplysningar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen. Förelägganden och förbud! Vite! Rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till den verksamhet som tillsynen avser! Polis! Ni betalar för fel!

11 Sanktioner Effektiva Proportionella Avskräckande Om den bristande överensstämmelsen fortsätter – begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden eller se till så att den dras tillbaka från marknaden.

12 Energimyndighetens Testlab Tillsynsansvar för alla antagna produktgrupper Testar på eget laboratorium Testar hos andra Internationellt samarbete Med och påverkar

13 Att tänka på Att det finns en försäkran om överensstämmelse Att den är utförd på rätt sätt Att den ska kunna presenteras inom 10 dagar.

14 nils.ahlen@energimyndigheten.se Läs mer: http://www.energimyndigheten.se http://www.energimyndigheten.se (företag/ekodesign) Tack!


Ladda ner ppt "CE-märkning och tillsyn i praktiken Hearing Näringslivets hus 2010-05-05 Nils Ahlén."

Liknande presentationer


Google-annonser