Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskrivarstatistik behandlingsriktlinjer - var hittar Du det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskrivarstatistik behandlingsriktlinjer - var hittar Du det?"— Presentationens avskrift:

1 Förskrivarstatistik behandlingsriktlinjer - var hittar Du det?

2 Förskrivarstatistik Recept uthämtade av personer bosatta i VGR –alla förskrivares recept till denna person –bokförs på bostadskommun –vid jämförelse: per 1000 inv i kommunen –250-målet Recept utifrån arbetsplatskod för förskrivare i VGR –alla rec. som skrivits på arbetsplatsens kod oberoende av var patienten bor eller är listad –bokförs på arbetsplats t ex VC, jourcentral –vid jämförelse: per 100 listade patienter

3 Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer Källor: -Apotekens Service individuella förskrivningen -SpearVC, läkarnas förskrivning -Vårdgivarstödet VGR -Strama VGRrecept till bosatta i VGR - SMI -”Regnbågshäftet” 2013 års utgåva -Antibiotika-app ”Strama VGR”

4 Spear www.spear.nu Kvalitetsindikatorer i VGR Simulering, Prognostisering, Evaluering, Analys, Ranking jämföra sig mot varandra!

5 Spear Nyckeltal inom området antibiotika: VGR respektive nationellt (ÖJ) -Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn -Andel PcV vid behandling av barn med luftvägsantibiotika, ÖJ, listade -Andel PcV av luftvägsantibiotika till vuxna -Andel cefalosporiner av betalaktamantibiotika -Kinoloner, kvinnor 18+ -Andel kvinnor 18-79 år behandlade med kinoloner vid nedre UVI, ÖJ, listade -Totalförskrivning av antibiotika/100 listade -Andel som antibiotikabehandlats, ÖJ, listade -Kommande: Behandling för otit (ingen, PcV, andra ab)

6 SPEAR Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn (uttrycks som %) Luftvägsantibiotika (barn ) J01CE02 Fenoximetylpenicillin J01CA04Amoxicillin J01CR02Amoxicillin och enzymhämmare J01DB01Cefalexin J01DB05Cefadroxil J01DC02Cefuroxim (J01DC08Lorakarbef J01DD14Ceftibuten J01FA01Erytromycin J01FA06Roxitromycin J01FA09Klaritromycin J01FA10Azitromycin Antal varurader fenoximetylpenicillin som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till barn 0-6 år Antal varurader luftvägsantibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till barn 0-6 år

7 SPEAR Andel PcV av luftvägsantibiotika till vuxna (uttrycks som %) Luftvägsantibiotika (vuxna) J01AA02Doxycyklin J01CE02 Fenoximetylpenicillin J01CA04Amoxicillin J01CR02Amoxicillin och enzymhämmare J01DB01Cefalexin J01DB05Cefadroxil J01DC02Cefuroxim (J01DC08Lorakarbef J01DD14Ceftibuten J01FA01Erytromycin J01FA06Roxitromycin J01FA09Klaritromycin J01FA10Azitromycin Antal varurader fenoximetylpenicillin som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre Antal varurader luftvägsantibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre

8 SPEAR Kinoloner 18+ (uttrycks som %) UVI-antibiotika J01MA02Ciprofloxacin J01MA06Norfloxacin J01CA08Pivmecillinam J01EA01Trimetoprim J01XE01Nitrofurantoin Antal varurader kinoloner som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till kvinnor 18 år och äldre Antal varurader UVI-antibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre

9 Spear Möjliga val vid val av enhet/enheter -Förvaltning/Vårdföretag -Nämnd -Kommun/stadsdel -Vårdenhet Valen har betydelse för vilken/vilka enheter man tittar på samt mot vilka enheter man jämför sig med.

10 Spear Val av tidsperiod -År -Månad Vid val av tidsperiod får man inte månadssiffror utan kvartalssiffror. De kvartalssiffror som visas bygger på kvartalet innan. ÖJ (Öppna Jämförelser): Här visas staplar årsvis. Stapel för 2012 innehåller siffror för 2011 o.s.v.

11 Spear: inloggning (VC-chef) Välj Enhetsjämförelse

12 Spear

13 Statistik från ASAB www.apotekensservice.se/kundservice/blanketter Här kan man hämta blanketten: Begäran förskrivarprofil för enskild förskrivare -Senaste 3 mån alla förskrivare på VC (VC-chef) -Kontinuerlig prenumeration (enskild förskrivare)

14 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik - antibiotika

15 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik – antibiotika forts.

16 Medrave4 Individuell förskrivning – tonsillit, faryngit

17 Vårdgivarstödet www.vgregion.se/vardgivarstod Välj Läkemedel i regionen

18 Vårdgivarstödet Välj statistik – basfakta och/eller nyckeltal

19 Vårdgivarstödet Basfakta: Uthämtade antibiotikarecept/1000 invånare senaste 12 mån, varje månad

20 Vårdgivarstödet Nyckeltal: t ex Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor 18 år och äldre, varje kvartal

21 SMI WWW.smi.seWWW.smi.se Välj ämnesområde Antibiotika och ab.resistens

22 SMI Välj Antibiotikaförbrukning>Sverige >t ex öppen vård

23 SMI Öppenvård – färdiga diagram och tabeller

24 SMI

25 Statistik på webben: Varje kvartal (månad) Kvartalsrapport antibiotikaförskrivning varje halvår VGR i relation till riket Kommuner i VGR VC i VGR Strama VGR

26 Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ”Regnbågshäftet”

27 Antibiotika-app ”Strama VGR” Iphone: hämtas från AppStore Android: hämtas från Google


Ladda ner ppt "Förskrivarstatistik behandlingsriktlinjer - var hittar Du det?"

Liknande presentationer


Google-annonser