Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskrivarstatistik behandlingsriktlinjer - var hittar Du det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskrivarstatistik behandlingsriktlinjer - var hittar Du det?"— Presentationens avskrift:

1 Förskrivarstatistik behandlingsriktlinjer - var hittar Du det?

2 Förskrivarstatistik Recept uthämtade av personer bosatta i VGR
alla förskrivares recept till denna person bokförs på bostadskommun vid jämförelse: per 1000 inv i kommunen 250-målet Recept utifrån arbetsplatskod för förskrivare i VGR alla rec. som skrivits på arbetsplatsens kod oberoende av var patienten bor eller är listad bokförs på arbetsplats t ex VC, jourcentral vid jämförelse: per 100 listade patienter

3 Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer
Källor: Apotekens Service individuella förskrivningen Spear VC, läkarnas förskrivning Vårdgivarstödet VGR Strama VGR recept till bosatta i VGR SMI ”Regnbågshäftet” 2013 års utgåva Antibiotika-app ”Strama VGR”

4 Spear www.spear.nu Kvalitetsindikatorer i VGR
Simulering, Prognostisering, Evaluering, Analys, Ranking jämföra sig mot varandra!

5 Spear Nyckeltal inom området antibiotika: VGR respektive nationellt (ÖJ) Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn Andel PcV vid behandling av barn med luftvägsantibiotika, ÖJ, listade Andel PcV av luftvägsantibiotika till vuxna Andel cefalosporiner av betalaktamantibiotika Kinoloner, kvinnor 18+ Andel kvinnor år behandlade med kinoloner vid nedre UVI, ÖJ, listade Totalförskrivning av antibiotika/100 listade Andel som antibiotikabehandlats, ÖJ, listade Kommande: Behandling för otit (ingen, PcV, andra ab)

6 SPEAR Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn (uttrycks som %) Luftvägsantibiotika (barn) J01CE02 Fenoximetylpenicillin J01CA04 Amoxicillin J01CR02 Amoxicillin och enzymhämmare J01DB01 Cefalexin J01DB05 Cefadroxil J01DC02 Cefuroxim (J01DC08 Lorakarbef J01DD14 Ceftibuten J01FA01 Erytromycin J01FA06 Roxitromycin J01FA09 Klaritromycin J01FA10 Azitromycin Antal varurader fenoximetylpenicillin som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till barn 0-6 år Antal varurader luftvägsantibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till barn 0-6 år

7 SPEAR Andel PcV av luftvägsantibiotika till vuxna (uttrycks som %) Luftvägsantibiotika (vuxna) J01AA02 Doxycyklin J01CE02 Fenoximetylpenicillin J01CA04 Amoxicillin J01CR02 Amoxicillin och enzymhämmare J01DB01 Cefalexin J01DB05 Cefadroxil J01DC02 Cefuroxim (J01DC08 Lorakarbef J01DD14 Ceftibuten J01FA01 Erytromycin J01FA06 Roxitromycin J01FA09 Klaritromycin J01FA10 Azitromycin Antal varurader fenoximetylpenicillin som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre Antal varurader luftvägsantibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre 7

8 SPEAR Kinoloner 18+ (uttrycks som %) UVI-antibiotika J01MA02 Ciprofloxacin J01MA06 Norfloxacin J01CA08 Pivmecillinam J01EA01 Trimetoprim J01XE01 Nitrofurantoin Antal varurader kinoloner som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till kvinnor 18 år och äldre Antal varurader UVI-antibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre

9 Spear Möjliga val vid val av enhet/enheter Förvaltning/Vårdföretag
Nämnd Kommun/stadsdel Vårdenhet Valen har betydelse för vilken/vilka enheter man tittar på samt mot vilka enheter man jämför sig med.

10 Spear Val av tidsperiod År Månad
Vid val av tidsperiod får man inte månadssiffror utan kvartalssiffror. De kvartalssiffror som visas bygger på kvartalet innan. ÖJ (Öppna Jämförelser): Här visas staplar årsvis. Stapel för 2012 innehåller siffror för 2011 o.s.v.

11 Spear: inloggning (VC-chef)
Välj Enhetsjämförelse

12 Spear

13 Statistik från ASAB www.apotekensservice.se/kundservice/blanketter
Här kan man hämta blanketten: Begäran förskrivarprofil för enskild förskrivare Senaste 3 mån alla förskrivare på VC (VC-chef) Kontinuerlig prenumeration (enskild förskrivare)

14 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik - antibiotika

15 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik – antibiotika forts.

16 Individuell förskrivning – tonsillit, faryngit
Medrave4 Individuell förskrivning – tonsillit, faryngit

17 Vårdgivarstödet www.vgregion.se/vardgivarstod
Välj Läkemedel i regionen

18 Vårdgivarstödet Välj statistik – basfakta och/eller nyckeltal

19 Vårdgivarstödet Basfakta: Uthämtade antibiotikarecept/1000 invånare senaste 12 mån, varje månad

20 Vårdgivarstödet Nyckeltal: t ex Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor 18 år och äldre, varje kvartal

21 SMI Välj ämnesområde Antibiotika och ab.resistens

22 SMI Välj Antibiotikaförbrukning>Sverige >t ex öppen vård

23 SMI Öppenvård – färdiga diagram och tabeller

24 SMI

25 Strama VGR Statistik på webben: Varje kvartal (månad)
Kvartalsrapport antibiotikaförskrivning varje halvår VGR i relation till riket Kommuner i VGR VC i VGR

26 Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ”Regnbågshäftet”

27 Antibiotika-app ”Strama VGR”
Iphone: hämtas från AppStore Android: hämtas från Google


Ladda ner ppt "Förskrivarstatistik behandlingsriktlinjer - var hittar Du det?"

Liknande presentationer


Google-annonser