Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blått Rött. Med stöd av övriga högerpakten vill de: Pressa ned lönerna genom att sänka ersättningen till arbetslösa till under 65 procent efter 300 dagar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blått Rött. Med stöd av övriga högerpakten vill de: Pressa ned lönerna genom att sänka ersättningen till arbetslösa till under 65 procent efter 300 dagar."— Presentationens avskrift:

1 Blått Rött

2 Med stöd av övriga högerpakten vill de: Pressa ned lönerna genom att sänka ersättningen till arbetslösa till under 65 procent efter 300 dagar. Den arbetslöse som tidigare hade en lön på 17 000 kronor tvingas acceptera jobb med lön under 10 000 kronor. Fördubbla a-kasseavgiften och göra det dyrare att vara med i facket. Skära ned på arbetsmarknadspolitiken. Stoppa plusjobben i offentlig sektor och istället införa skatteavdrag för dem som har råd att anlita privata hushållstjänster. Moderaterna vill dessutom: Skärpa kraven ytterligare så att arbetslösa tvingas acceptera jobb till halva lönen. Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Vi vill: Att alla som kan och vill arbeta ska få ett arbete. Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik i stat och småföretag. Skapa 13 000 praktikplatser och 3 000 lärlingsplatser för unga arbetslösa. Inrätta 10 000 utbildningsvikariat i vården och omsorgen. Inrätta 20 000 plusjobb för att höja kvaliteten i offentlig sektor. Inrätta 1 000 fler platser i kvalificerad yrkesutbildning. Ha ordning och reda på arbetsmarknaden. Stärka anställningsskyddet för den som är gravid eller föräldraledig. Fortsätta en aktiv arbetsmarknadspolitik. Socialdemokraternas politik för fler och trygga jobb.

3 Med stöd av övriga högerpakten vill de: Sänka skatten med drygt 50 miljarder redan nästa år. Privatisera akutsjukvården och tillåta gräddfiler i vården. Moderaterna vill dessutom: På sikt sänka skatterna med 250 miljarder vilket motsvarar var femte skattekrona eller lika mycket som all hälso- och sjukvård eller hela utbildningsväsendet. Höja avgifter för vård och mediciner. Införa en avgift på 25 kronor per expeditionstillfälle på Apoteket. Moderaternas politik för mindre välfärd Vi vill: Fullfölja satsningen på 15 000 fler anställda i skolan. Fullfölja satsningen på 6000 fler anställda i förskolan. Bygga fler än 120 000 nya bostäder under mandatperioden. Öka tillgängligheten i vården genom vårdgarantin. Införa en ny tandvårdsförsäkring som stärker förebyggande tandvård och skyddar mot höga kostnader. Före valet vill vi dessutom: Höja barnbidraget och flerbarnstillägget med 100 kronor, och införa flerbarnstillägg redan från det andra barnet. Socialdemokraternas politik för välfärd i livets olika skeden

4 Med stöd av övriga högerpakten vill de: Sänka ersättningen i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen genom att trixa med beräkningsgrunden*. Ha högre skatt för pensionärer än övriga. Ha högre skatt även för arbetslösa, sjuka och föräldralediga än för övriga. Sänka ålderspensionen för förtidspensionärer. Moderaterna vill dessutom: Fördubbla antalet karensdagar. Sänka ersättningen för sjuka ytterligare till under 70 procent efter sex månader. Sänka förtidspensionerna till under 60 procent. Moderaternas politik för otrygghet när livet förändras Vi vill: Genomföra jobbpaketet så att fler får arbete. Vårt mål är full sysselsättning. Ge de allra flesta ersättning på 80 procent av inkomsten vid sjukdom eller arbetslöshet Skapa 17 500 nya högskoleplatser. Ta fram en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen. Satsa ytterligare 10 miljarder under tio år för att göra vardagen för äldre bättre och tryggare. Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Införa en pargaranti i äldreomsorgen, så att par inte behöver skiljas åt vid sjukdom. Före valet vill vi dessutom: Ge 1,4 miljoner arbetstagare bättre sjukförsäkring och närmare 300 000 föräldrar högre ersättning från föräldraförsäkringen. Socialdemokraternas politik för trygghet när livet förändras * De vill räkna Sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) på ett historiskt genomsnitt. Ett års ”historisk” SGI sänker ersättningen ca. 2 procent.

5 Med stöd av övriga högerpakten vill de: Ta bort skatten på förmögenheter. På sikt ta bort värnskatten för höginkomsttagare. Sänka ersättningen till arbetslösa, sjuka och föräldralediga. Låta arbetslösa, föräldralediga, sjuka och pensionärer betala högre skatt än övriga. Sänka ålderspensionen för förtids- pensionärer. Moderaternas politik för ökade orättvisor Vi vill: Att alla som kan och vill arbeta ska få ett arbete. Ge långtidsarbetslösa jobb, till exempel plusjobb. Förbättra integrationen av invandrare. Handlingsplan för jämställda löner. Nya nationella mål för jämställdhetsarbetet. Bekämpa mäns våld mot kvinnor genom ökat stöd till kvinnojourerna. Nya initiativ mot sexuell exploatering och människohandel. En offensiv för att lyfta jämställdhetsfrågorna inom EU görs. Socialdemokraternas politik för minskade orättvisor


Ladda ner ppt "Blått Rött. Med stöd av övriga högerpakten vill de: Pressa ned lönerna genom att sänka ersättningen till arbetslösa till under 65 procent efter 300 dagar."

Liknande presentationer


Google-annonser