Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reningsprocessen av avloppsvatten s. 169-172. Mekanisk rening 1930 Galler Sorterar bort allt större än 1mm Sedan ett sandfång Skräpet går till deponi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reningsprocessen av avloppsvatten s. 169-172. Mekanisk rening 1930 Galler Sorterar bort allt större än 1mm Sedan ett sandfång Skräpet går till deponi."— Presentationens avskrift:

1 Reningsprocessen av avloppsvatten s. 169-172

2 Mekanisk rening 1930 Galler Sorterar bort allt större än 1mm Sedan ett sandfång Skräpet går till deponi

3 Biologisk rening 1950 Mikroorganismer bryter ner organiskt material Biogas frigörs då Kan tas om hand till värme eller fordonsgas

4 Kemisk rening 1970 Flockmedel tillsätts Binder till sig organiska ämnen och fosfor Detta sjunker till bottnen och skrapas sedan bort Det sista vattnet centrifugeras bort Slammet går till deponi, innehåller giftiga metaller och mediciner

5 Kvävereduktion 1990 Kvävet orsakar övergödning om det släpps ut I luften är det ofarligt (luften består av 78% kväve) Bakterier omvandlar kvävet i vattnet till kvävgas

6 Rening i våtmarksmiljö Slutligen släpps vattnet ut i långa bassänger med mycket växter Växterna tar upp en näring som fortfarande finns kvar Vattnet är sedan åter en del av det naturliga kretsloppet


Ladda ner ppt "Reningsprocessen av avloppsvatten s. 169-172. Mekanisk rening 1930 Galler Sorterar bort allt större än 1mm Sedan ett sandfång Skräpet går till deponi."

Liknande presentationer


Google-annonser