Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farliga ämnen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farliga ämnen."— Presentationens avskrift:

1 Farliga ämnen

2 Ämnens egenskaper Vikt Brännbart Smältpunkt Kokpunkt Hårt, mjukt
Vattenlösligt Lukt Färg Magnetiskt Leder ström Leder värme Fast, flytande, Gas

3 Atomslag i människokroppen
31 kg syre (O) 5 kg väte (H) 10,5 kg kol (C) 0,5 kg fosfor (P) 100gr svavel (S) 20 gr Magnesium (Mg) 60 gr klor (Cl) 2 gr järn (Fe) 125 gr kalium (K) 40 gr natrium (Na) 1 kg kalcium (Ca)

4 Atomens storlek 10 milj. i rad = 1 mm
Förstoring 10 milj. = ett knappnålshuvud 5 * 1027 stycken atomer i kroppen

5 Allting består av atomer
Demokritos Atom = odelbar Består av - kärna protoner neutroner - elektroner Dalton

6 Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller

7

8 Fr sid 25

9 Molekyler och kemiska föreningar
Molekyler är atomer (grundämnen) som är i grupper Vattenmolekylen består av en syreatom och två väteatomer H2O

10 Syrgasmolekyler Vissa grundämnen sitter ihop och bildar på detta sätt molekyler Syre O2, väte H2, kväve N2 I O2, N2 osv står tvåan för att det finns två atomer av grundämnet

11 Koldioxidmolekyler(CO2)

12 Kemiska reaktioner När två olika grundämnen förvandlas till ett nytt ämne med nya egenskaper Väte och syre ger knallgas Atomer kan aldrig försvinna

13 Reaktionsformler 2H O2  H2O + 2

14 Fr sid 25 och 27

15 Materiens olika former
Fast form: Molekylerna är nästan helt stilla Flytande: Molekylerna rör sig, men hålls ihop av krafter som verkar mellan molekylerna. Gas: Krafterna har upphört och molekylerna rör sig fritt

16 Fysikaliska omvandlingar
Stelning Kondensering FAST  FLYTANDE  GAS Smältning Förångning

17 Smältpunkt

18 Kokpunkt

19 Fr sid 29


Ladda ner ppt "Farliga ämnen."

Liknande presentationer


Google-annonser