Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."— Presentationens avskrift:

1 1 Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster

2 2 ÖTP (Öppen Teknisk Plattform) och olika upphandlingsalternativ

3 3 Hur anordnar Sambruk e-tjänster? Sambruk provar ut flera varianter för upphandling / avrop / ägande; –Gemensam upphandling av produktlicenser el tjänst (ex Medborgarassistent) –Avrop av tjänst (ex Infratjänsten) –Avrop av källkodsutveckling –Tankar om varianter för Open Source

4 4 Total enhetlighet för e-tjänster? Vi kan inte räkna med total teknisk enhetlighet –Kommunerna har gjort olika plattformsval –Inte någon leverantör är helt heltäckande vad gäller både verksamhetsgrenar/funktioner och teknik –Vi måste kunna få nytta av gjorda investeringar i applikationer och stödsystem –Det vore alldeles för dyrt att enhetligt nyutveckla alla tillkommande delar alltså måste vi räkna med Lego-klossbyggande och pragmatiska lösningar

5 5 Yt-integrerbarhet I många fall behöver vi integrera funktioner i ”ytan” (på webb-skiktet) I andra fall kan vi använda integrering i skiktet bakom webben – smörgåsbordstanken i SOA (Service Oriented Architecture) som ÖTP är utformad efter

6 6 E-tjänst C Åter- användning ÖTP Existerande verksamhets- applikation X Anpassnings- skikt enligt SOA- principen (med adaptrar) = E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (SOA-anrop via enkla Web Services) = Anpassnings-logik, adaptrar = Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst Medborgare Företag Handläggare etc Existerande verksamhets- applikation Y Existerande verksamhets- applikation Z E-tjänst B E-tjänst A Återanvänd- ning av SOA- tjänster! - - - - - - Yt-integration! - - - - - -

7 7 Huvudwebb (CM-vtg) Ett tänkbart scenario Human workflow, huvud-app Engagemangs- lista (enkel), översikt, klickbar Web Services (SOA) ”Inframead” html e dyl Avancerade funktioner för human work- flow, webb-del hoppar upp

8 8 Ytintegration - pragmatism Olika sätt att länka eller ta in i del-ytor är beprövad teknik – det går att få att fungera HELT enad, gemensam utseende-stil om så går, annars får vi vänta med det, e-tjänsten kan vara väl värd att lansera i alla fall EN inloggning (SSO) om så går, annars får vi vänta med det, e-tjänsten kan vara väl värd att lansera i alla fall Förbättrade varianter utvecklas eftersom Dubbelarbete undviks med genomtänkt organisation Olika leverantörers lösningar får därmed samsas Se även följande, mer detaljerade bild

9 9 Användarkatalog Förhoppningsvis single signon Medborgare Företag Handläggare etc Några alternativ för ”yt-integration” med CM & e-tjänster – allmänt Huvud-webb (CM) Verksamhets - logik-skikt Ny webb- kod som anropar underlig- gande skikt Här flödar rådata eller presentations- XML etc – eller WSRP! Verksamhets - logik-skikt Huvud-webb (CM) ”In-framead” webb-app... helst web services här... Verksamhets - logik-skikt Huvud-webb (CM) Portlet (endast Java) eller Web- part (endast MS) Lev Y Enkel länk till annan webb-app e-tjänst webb-app Verksamhets- logik-skikt Lev X alternativa varianter Mina Sidor Infratjänsten? Sändning av händelser map medborgare Hän- del- ser

10 10

11 11 ÖTP Vad är gjort, var står vi idag?

12 12 Öppen Teknisk Plattform – ÖTP ”snabbrepetition” Behövs riktlinjer och teknisk standardisering för att optimera Fokuserar på att kunna återanvända gjorda investeringar (t ex gamla stuprörsapplikationer) tillsammans med nya delar (t ex webbdelar för e-tjänster) Ska vara öppet och interoperabelt för att kunna samverka med olika kommuners gjorda teknikval Samdriftning (S k ASP-drift) ska vara möjlig för lämpliga delar Baseras på SOA (Service Oriented Architecture) och Web Services Pragmatisk ansats, inget babylontorn

13 13 Konkreta leveranser och kontinuitet Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter. tid Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation + adaptrar Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. Nästa e-tjänst... Uppsyn ÖTP-delar... Nuvarande e-tjänster inom Sambruk skapas Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till dessa e-tjänster. Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... ÖTP-förvaltning & ÖTP-vision

14 14 Några gjorda ÖTP-relaterade leveranser ÖTP-specifikation utgåva v1.0 – v1.1 – v1.2 Deltagande i alla verksamhets-piloterna Gemensamt utseende på begreppsmodell för alla bör-processerna. Teknisk utformning av nyttomeddelanden och matchning till dels e-nämndens Standardmeddelanden dels till SHS. Dialog har kommit igång med lev av verksamhets-appl angående förbättrad öppenhet Stöd till upphandling/avrop av Dokument/ärende, Bistånd mfl Säkerhetsklassningsutredning för e-tjänster åt 24- timmarsdelegationen Remiss-arbete t ex: –E-nämndens XML/Standardmeddelandearbete –SAMSETs Vägledning för Elektroniskt informationsutbyte, pågår ÖTP-aspekter under detaljering av affärs- och juridikmodell (prel-utgåva) mm

15 15 Vart går vi nu? Hittills har ÖTP fokuserat på externa e- tjänster. Ska vi inleda med kommunintern IT också?

16 16 Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 1 Långsiktigt –Successiva ÖTP-spec-utgåvor –Remiss-arbeten, bevaka intressen inom myndighetssfären –Delta i Vinnova-projektet ( e-tjänstehandbok mm ) –Affärs/juridisk modell kontra ÖTP. Ev Open Source. –Förvalta tidigare erhållna resultat, vidmakthålla arkitekturvision, bevaka omvärld och teknikutveckling, aktiviteter för att försöka påverka omvärlden enligt Sambruks syn på nyttigheter samt missionera inom Sambruk för ÖTP (för att minska risken för ”not- invented-here”-syndromet och därmed spretighet) –...

17 17 Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 2 Konkreta e-tjänsteprojekt –Delta i upphandlingsprojekt m ÖTP-aspekten –Delta i införandeprojekt m ÖTP-aspekten –Yt-integration, WSRP (webb-integration) –Workflow –Katalog –Bevaka Begrepps/nyttomeddelande-modell –Kravställning till Sambruks ”projektplats” –Ökad konkretisering och detaljering i ÖTP –Konkretisera förvaltningsbara/driftbar SOA/WS –Skapa generell upphandlingsbilaga för icke-funktionella krav –...

18 18 Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 3 Konkreta kommuninterna Sambruksprojekt –Delta i nya verksamhets-projekt, t ex Fast3000 LSS/LASS (även extern del?) KOMpiere –Metakataloglösningar –Integrationslösningar (EAI, Decapus/TEIS, BizTalk och alternativen) –Rollhantering/rättigheter/sekretess/infoklassning –...

19 19 ÖTP-kandidater Fler förslag? Diskussion Hur går vi vidare?

20 20

21 21 Paneldiskussion ÖTP

22 22 Paneldiskussion 1 Hur ska vi kunna få en enhetlig upplevelse för medborgarna av kommunens webbdelar? Givet att det: - inte kommer att vara rimligt kostnadsmässigt att nyutveckla alla användargränssnitt för någon speciell teknikmiljö - man kommer att vilja köpa färdiga webbapplikationer från ett antal leverantörer med olika teknikmiljöer Aspekter som: - Sammanhållen look&feel - Single SignOn - Gemensam användarkatalog - Anpassning för funktionshindrade (WAI) - Fungerande interoperabilitet mellan olika portalteknologier (WSRP etc)

23 23 Paneldiskussion 2 Köpa mjukvarulösningar som tjänst istället för produktlicens? T ex köpa MS Office som tjänst? Köpa supportad Openoffice som tjänst? Aspekter som: - Totalkostnad jämfört med nu - Uptime/tillförlitlighet - Occasionally connected clients (bärbara, PDA:er) - Via Internet eller via hyrt nät med SLA?

24 24 Paneldiskussion 3 Affärsmodeller för leverantörer till kommuner Kommuner vill vanligen kunna budgetera isolerade år och med tydliga kostnadstak Vad ser ni framför er för modeller, t ex: - Tjänst per tick - Tjänst per månad/år - Produktlicens med kombinationer av startavgift och ev månatlig/årlig nyttjandeavgift och eller supportavgift - Ägande och förvaltningsansvar av egenutvecklad programvara (inom en kommun eller inom Sambruk) - "Normal" Open source för programvara (t ex Linux, Compiere, Openoffice) - "Sambruksstyrd" Open source för egenutvecklad programvara

25 25 Sven-Håkan Olsson Sambruk / Definitivus 0708 – 84 01 34 sven-hakan.olsson@definitivus.se Sambruk_S-talje_OETP_nov05_v1.ppt Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster


Ladda ner ppt "1 Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser