Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi upptäcka människornas påverkningar med insekter?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi upptäcka människornas påverkningar med insekter?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi upptäcka människornas påverkningar med insekter?
Miljöarkeologi CD 2004 Insekter miljö klimat Hur kan vi upptäcka människornas påverkningar med insekter? Hur kan vi se klimatförändringar genom insekter? Presentation takes about 1.5 hours Phil Buckland

2 Innehåll Vilka saker påverkar insektspridningen?
Mänsklig påverkan Hur visar sig förändringar? Exempel Klimatförändringar Hur visar sig förändringar? MCR - teori - Mutual Climate Range (Gemensam Klimat Utbredning) Exempel & datorprogrammet BugsMCR Vidare analys & datorprogrammet Bugs2000 Kort om Multiproxyanalyser

3 Lite ekologi...

4 Vilka saker påverkar insektspridningen?
Klimat... Predator-byte förhållanden (- samhällsekologi) Tillgång till värd djur/växt (- landkapsutväckling, succession o.s.v...) Tillgång till mat i rätt form (nedbrytningsnivå, tillväxtsäsong...) Migrationsförmåga (- refugia frågor...) (Tafonomi - provtagning & representation)

5 Mänsklig påverkan

6 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: a) Förekomst/populations densitet Antal individer per art (per enhet/områd) Relativ förekomst av arter i populationen b) Diversitet Vilka arter/grupper är närvarande c) Sammansättning Arter som har specifika habitatbehov d) Närvaro/frånvaro av indikator arter

7 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent utgalring av döda trä Pollarding Coppicing Deforest Grazing Animal stalling Agricult/ cultivation Skog o? - -? (-) Öppen mark + +? (+) Dynga/gyttja ? o ?- Skadedjur c+ Ren vatten Trä pollen Ogräs pollen ?+ Skugberoende Växtmakrof. fodder weed/crop Parasiter +=ökning, o=ingen förändring, -=förminskning Multi-proxy is good  ?=osäkert c=conditional (bero på kombination av saker) Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet

8 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä Hamling Avskog-ning Betning Djur stallning Jordbruk/ odling Skog o? - -? (-) Öppen mark + +? (+) Dynga/gyttja ? o ?- Skadedjur c+ Rent vatten Träpollen Ogräspollen ?+ Skuggbero. Växtmakrof. kol foder ogräs/säd Parasiter Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet

9 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä Hamling Avskog-ning Betning Djur stallning Jordbruk/ odling Skog o? - -? (-) Öppen mark + +? (+) Dynga/gyttja ? o ?- Skadedjur c+ Rent vatten Träpollen Ogräspollen ?+ Skuggbero. Växtmakrof. kol foder ogräs/säd Parasiter Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet

10 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä Hamling Avskog-ning Betning Djur stallning Jordbruk/ odling Skog o? - -? (-) Öppen mark + +? (+) Dynga/gyttja ? o ?- Skadedjur c+ Rent vatten Träpollen Ogräspollen ?+ Skuggbero. Växtmakrof. kol foder ogräs/säd Parasiter Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet

11 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä Hamling Avskog-ning Betning Djur stallning Jordbruk/ odling Skog o? - -? (-) Öppen mark + +? (+) Dynga/gyttja ? o ?- Skadedjur c+ Rent vatten Träpollen Ogräspollen ?+ Skuggbero. Växtmakrof. kol foder ogräs/säd Parasiter Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet

12 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä Hamling Avskog-ning Betning Djur stallning Jordbruk/ odling Skog o? - -? (-) Öppen mark + +? (+) Dynga/gyttja ? o ?- Skadedjur c+ Rent vatten Träpollen Ogräspollen ?+ Skuggbero. Växtmakrof. kol foder ogräs/säd Parasiter Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet

13 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä Hamling Avskog-ning Betning Djur stallning Jordbruk/ odling Skog o? - -? (-) Öppen mark + +? (+) Dynga/gyttja ? o ?- Skadedjur c+ Rent vatten Träpollen Ogräspollen ?+ Skuggbero. Växtmakrof. kol foder ogräs/säd Parasiter Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet

14 Hur visar sig förändringar?

15 Klimatförändringar

16 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: a) Förekomst/populations densitet Antal individer per art (per enhet/områd) Relativ förekomst av arter i populationen b) Diversitet Matematisk beskrivning av temperaturtolerans (oberoende av förekomst) c) MCR - Mutual Climate Range (Gemensam Klimat Utbredning)

17 MCR - teori: 1) Migration
Diachila arctica Yngre Dryas? Modern spridning

18 MCR - teori: 2) ’Thermal envelopes’
Samla temperaturdata för moderna fynd... Beetle finds + Weather station data Thermal envelope for species TMAX = mean temperature of warmest month TRANGE = difference between TMAX and mean of coldest month Finns flera sätt att beräkna och kallibrera

19 MCR - teori: 3) Överlappningar
Räkna utt överlappning av alla arter i provet... TMax TRange

20 Klimatförändringar - Holocen
8200 Cold Event... Younger Dryas stadial Bølling/Allerød Interstadial Last Ice Age

21 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: + Temp. - Förekomst + - Simplification - does not show extremes. extreme warm is as low diversity as extreme cold... Diversitet + - Cold tolerant Warm tolerant - Tid +

22 Hur visar sig förändringar?
Förändringar i artsammansättning med tid: + Temp. Continental Climate Oceanic Continental Oceanic - MCR + - Good place for coffee after this? TMax TMin TRange Nyckel:

23 Exempel - Messingham, england
Moderna landskapet - fossila sandyn

24 Exempel - Messingham, england
Senglacial sandlager

25 Exempel - Messingham, england
Övre organiska linsar

26 Exempel - Messingham, england
Artlistan + fler...

27 Exempel - Messingham, england
BugsMCR datorprogram... 1. Importerar artlistan för Messingam

28 Exempel - Messingham, england
BugsMCR datorprogram... 2. Converterar artlistan till en MCR list

29 Exempel - Messingham, england
BugsMCR datorprogram... 3. Kör MCR på alla prover

30 Exempel - Messingham, england
BugsMCR datorprogram... 4. Öppna resultatfilen i Excel Surface contour plot/funktionsyta kontur diagram Note vertical scale labels inverted (axis OK)

31 Exempel - Messingham, england
Pollendiagram Gråbo AP=‘Arboreal Pollen’ NAP=‘Non-Arboreal Pollen’ Cyperaceae=Halvgräs Gramineae =Gräs (=Poaceae)

32 Exempel - Messingham, england
Analogi/rekonstuktion

33 Exempel - Messingham, england
Analogi/rekonstuktion

34 Exempel - Messingham, england
Analogi/rekonstuktion - med lite mer data...? Siberia ca BP

35 Vidare analys... spridning
Spridningskartor... 100% överlappning Modern Helophorus sibiricus Boreaphilus henningianus Fossil Modern

36 Vidare analys... Kolla i artlistan efter: Ingen 100% överlappning
- varma/kalla arter - synanthropiska arter

37 Vidare analys... spridning & ekologi
Bugs2000 datorprogram... kolla på en art 1. Sök efter Genus, och klicka på art... (logga in som ‘guest’)

38 Vidare analys... spridning & ekologi
Bugs göra en ekologi rapport för platsen...

39 Vidare analys... spridning & ekologi
hitta ‘Messingham’ i databasen generera rapportet

40 Vidare analys... spridning & ekologi
Öppna rapporten i Word Compare species in sample lists with report habitat & distribution data

41 Kort om Multiproxyanalyser
Olika proxykällor visar olika saker… alla har sina fördelar/nackdelar MCR är en analogi metod baserade på närvaro/frånvaro data – andra metoder finns (t.ex. ’training sets’) Flera metoder på samma plats ger bättre resultat… oftast…

42 Post Settlement Landscape Change in Iceland
Disturbed signals Post Settlement Landscape Change in Iceland Tephra C14 Geology Soil Properties Plant Macro. Insects Pollen Background signals Woodland Bare ground Farm Deserted farm

43 Insects are your friends
Slut Insects are your friends


Ladda ner ppt "Hur kan vi upptäcka människornas påverkningar med insekter?"

Liknande presentationer


Google-annonser