Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi se klimatförändringar genom insekter? Miljöarkeologi CD 2004 Insekter miljö klimat Phil Buckland Hur kan vi upptäcka människornas påverkningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi se klimatförändringar genom insekter? Miljöarkeologi CD 2004 Insekter miljö klimat Phil Buckland Hur kan vi upptäcka människornas påverkningar."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi se klimatförändringar genom insekter? Miljöarkeologi CD 2004 Insekter miljö klimat Phil Buckland Hur kan vi upptäcka människornas påverkningar med insekter?

2 Innehåll Vilka saker påverkar insektspridningen? Mänsklig påverkan Hur visar sig förändringar? Exempel Klimatförändringar Hur visar sig förändringar? MCR - teori - Mutual Climate Range (Gemensam Klimat Utbredning) Exempel & datorprogrammet BugsMCR Vidare analys & datorprogrammet Bugs2000 Kort om Multiproxyanalyser

3 Lite ekologi...

4 Vilka saker påverkar insektspridningen? Klimat... Predator-byte förhållanden (- samhällsekologi) Tillgång till värd djur/växt (- landkapsutväckling, succession o.s.v...) Tillgång till mat i rätt form (nedbrytningsnivå, tillväxtsäsong...) Migrationsförmåga (- refugia frågor...) (Tafonomi - provtagning & representation)

5 Mänsklig påverkan

6 Förändringar i artsammansättning med tid: a) Förekomst/populations densitet Antal individer per art (per enhet/områd) Relativ förekomst av arter i populationen b) Diversitet Vilka arter/grupper är närvarande c) Sammansättning Arter som har specifika habitatbehov d) Närvaro/frånvaro av indikator arter Hur visar sig förändringar?

7 Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent utgalring av döda trä Pollarding Coppicing DeforestGrazingAnimal stalling Agricult/ cultivation Skog o?--?---(-) -- Öppen mark +++?+++(+) ++ Dynga/gyttja +? ??++++o?- Skadedjur c+ (+) Ren vatten ------(-) Trä pollen o+?----(-) -- Ogräs pollen +++?+++?+ ++ Skugberoende -? ------ Växtmakrof. fodderweed/crop Parasiter c+ + Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet Hur visar sig förändringar?

8 Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä HamlingAvskog- ning BetningDjur stallning Jordbruk/ odling Skog o?--?---(-) -- Öppen mark +++?+++(+) ++ Dynga/gyttja +? ??++++o?- Skadedjur c+ (+) Rent vatten ------(-) Träpollen o+?----(-) -- Ogräspollen +++?+++?+ ++ Skuggbero. -? ------ Växtmakrof. kolfoderogräs/säd Parasiter c+ + Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet Hur visar sig förändringar?

9 Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä HamlingAvskog- ning BetningDjur stallning Jordbruk/ odling Skog o?--?---(-) -- Öppen mark +++?+++(+) ++ Dynga/gyttja +? ??++++o?- Skadedjur c+ (+) Rent vatten ------(-) Träpollen o+?----(-) -- Ogräspollen +++?+++?+ ++ Skuggbero. -? ------ Växtmakrof. kolfoderogräs/säd Parasiter c+ + Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet Hur visar sig förändringar?

10 Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä HamlingAvskog- ning BetningDjur stallning Jordbruk/ odling Skog o?--?---(-) -- Öppen mark +++?+++(+) ++ Dynga/gyttja +? ??++++o?- Skadedjur c+ (+) Rent vatten ------(-) Träpollen o+?----(-) -- Ogräspollen +++?+++?+ ++ Skuggbero. -? ------ Växtmakrof. kolfoderogräs/säd Parasiter c+ + Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet Hur visar sig förändringar?

11 Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä HamlingAvskog- ning BetningDjur stallning Jordbruk/ odling Skog o?--?---(-) -- Öppen mark +++?+++(+) ++ Dynga/gyttja +? ??++++o?- Skadedjur c+ (+) Rent vatten ------(-) Träpollen o+?----(-) -- Ogräspollen +++?+++?+ ++ Skuggbero. -? ------ Växtmakrof. kolfoderogräs/säd Parasiter c+ + Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet Hur visar sig förändringar?

12 Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä HamlingAvskog- ning BetningDjur stallning Jordbruk/ odling Skog o?--?---(-) -- Öppen mark +++?+++(+) ++ Dynga/gyttja +? ??++++o?- Skadedjur c+ (+) Rent vatten ------(-) Träpollen o+?----(-) -- Ogräspollen +++?+++?+ ++ Skuggbero. -? ------ Växtmakrof. kolfoderogräs/säd Parasiter c+ + Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet Hur visar sig förändringar?

13 Förändringar i artsammansättning med tid: Fauna komponent Utgalring av döda trä HamlingAvskog- ning BetningDjur stallning Jordbruk/ odling Skog o?--?---(-) -- Öppen mark +++?+++(+) ++ Dynga/gyttja +? ??++++o?- Skadedjur c+ (+) Rent vatten ------(-) Träpollen o+?----(-) -- Ogräspollen +++?+++?+ ++ Skuggbero. -? ------ Växtmakrof. kolfoderogräs/säd Parasiter c+ + Vit = förändringar i förekomst Svart = förändringar i diversitet Hur visar sig förändringar?

14

15 Klimatförändringar

16 Relativ förekomst av arter i populationen b) Diversitet Förändringar i artsammansättning med tid: a) Förekomst/populations densitet Antal individer per art (per enhet/områd) Matematisk beskrivning av temperaturtolerans (oberoende av förekomst) c) MCR - Mutual Climate Range (Gemensam Klimat Utbredning) Hur visar sig förändringar?

17 MCR - teori: 1) Migration Diachila arctica Modern spridningYngre Dryas?

18 MCR - teori: 2) ’Thermal envelopes’ Samla temperaturdata för moderna fynd... Thermal envelope for species TMAX = mean temperature of warmest month TRANGE = difference between TMAX and mean of coldest month Beetle finds + Weather station data

19 MCR - teori: 3) Överlappningar Räkna utt överlappning av alla arter i provet... TMax TRange

20 Klimatförändringar - Holocen Last Ice Age Bølling/Allerø d Interstadial Younger Dryas stadial8200 Cold Event...

21 Förändringar i artsammansättning med tid: Hur visar sig förändringar? Temp. + - Förekomst + - Diversitet + - Cold tolerant Warm tolerant - Tid +

22 Förändringar i artsammansättning med tid: Hur visar sig förändringar? Oceanic Continental Oceanic Temp. + - MCR + - Continental Climate TMaxTMinTRange Nyckel:

23 Moderna landskapet - fossila sandyn Exempel - Messingham, england

24 Senglacial sandlager Exempel - Messingham, england

25 Övre organiska linsar Exempel - Messingham, england

26 Artlistan Exempel - Messingham, england + fler...

27 BugsMCR datorprogram... Exempel - Messingham, england 1. Importerar artlistan för Messingam

28 BugsMCR datorprogram... Exempel - Messingham, england 2. Converterar artlistan till en MCR list

29 BugsMCR datorprogram... Exempel - Messingham, england 3. Kör MCR på alla prover

30 BugsMCR datorprogram... Exempel - Messingham, england 4. Öppna resultatfilen i ExcelSurface contour plot/funktionsyta kontur diagram

31 Pollendiagram Exempel - Messingham, england AP=‘Arboreal Pollen’ NAP=‘Non-Arboreal Pollen’ Cyperaceae=Halvgräs Gramineae =Gräs (=Poaceae) Gråbo

32 Analogi/rekonstuktion Exempel - Messingham, england

33 Analogi/rekonstuktion Exempel - Messingham, england

34 Analogi/rekonstuktion - med lite mer data...? Exempel - Messingham, england Siberia ca. 10000 BP

35 Spridningskartor... Vidare analys... spridning Helophorus sibiricus Boreaphilus henningianus Fossil Modern 100% överlappning

36 Vidare analys... Ingen 100% överlappning Kolla i artlistan efter: - varma/kalla arter - synanthropiska arter

37 Bugs2000 datorprogram... kolla på en art 1. Sök efter Genus, och klicka på art... (logga in som ‘guest’) Vidare analys... spridning & ekologi

38 Bugs2000... göra en ekologi rapport för platsen... Vidare analys... spridning & ekologi

39 hitta ‘Messingham’ i databasen generera rapportet Vidare analys... spridning & ekologi

40 Öppna rapporten i Word

41 Olika proxykällor visar olika saker… alla har sina fördelar/nackdelar MCR är en analogi metod baserade på närvaro/frånvaro data – andra metoder finns (t.ex. ’training sets’) Flera metoder på samma plats ger bättre resultat… oftast… Kort om Multiproxyanalyser

42 Background signals Disturbed signals Post Settlement Landscape Change in Iceland Insects Plant Macro. Pollen Soil Properties Geology Tephra C 14 Bare ground Woodland FarmDeserted farm

43 Slut Insects are your friends


Ladda ner ppt "Hur kan vi se klimatförändringar genom insekter? Miljöarkeologi CD 2004 Insekter miljö klimat Phil Buckland Hur kan vi upptäcka människornas påverkningar."

Liknande presentationer


Google-annonser