Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arkeologi AB - Miljöarkeologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arkeologi AB - Miljöarkeologi"— Presentationens avskrift:

1 Arkeologi AB - Miljöarkeologi
Insekter Phil Buckland

2 Innehåll Varför insekter? Vad är de... vad gör de... hur kan vi använder dem? Provtagningstrategier Strategrafisk... spatial... kärnor... Provhantering Bestämning & analys Insekter på arkeologiska boplatser Insekter och miljöförändringar MCR - Mutual Climatic Range

3 Varför insekter? Diversitet – 99% av alla djur på land och i söt-brackvattens miljöer. (75% är skalbaggar) Fig. Habitatspecifik, överlever om nödvändiga variabler ligger inom visa nivåer t.ex. temperatur, fuktighet, mat typ... Kan beskriva miljöberoendet genom att undersöka moderna exemplar Fig. Artkonstans – migrerar hellre än utvecklar nya arter Fig. Fig. (undantag finns i isolerade miljöer) Svara snabbt på miljöförändringar – hög reproduktion Fig. Arter som inte är beroende av värdväxter/djur Arter transporterade med värden (växt/djur) Fig. Bevaras bra i vattendränkt/torra sediment Fig. Oftast artbestämbar från fossila delar Fig.

4 Provtagning: 1. Stratigrafisk

5 Provtagning: 1. Stratigrafisk
Provstorlek måste anpassas till önskade tidsupplösning…

6 Provtagning: 1. Stratigrafisk
…fast ibland är det svårt…

7 Provtagning: 2. Spatial GUS Vikingatids gård ~1200~1450? Grönland
Förråd? Vävrum? Ladugård? GUS Vikingatids gård ~1200~1450? Grönland Vardagsrum?

8 Provtagning: 3. Kärnor ...i myr eller sjö sediment

9 Provtagning: 3. Kärnor ...i myr eller sjö sediment

10 Provhantering Lösa upp försiktigt och spola genom en 300mm sikt
Låta vattnet rinna av

11 Provhantering Arbeta in lysfotogen
Lägga till (kalt) vatten - lysfotogen floteras

12 Provhantering Sila flytande materialet genom 300m silen
Tvätta ut fotogenen med diskmedel Flotant Residue

13 Provhantering Tvätta provet i sprit (95%) och lägga i en bägare
Sortera under luppen

14 Bestämning Patrobus septentrionis fråm Storaborg, Island

15 Analys Artlista för platsen… Grafik
Statistik (multivariat - t.ex. PCA)

16 Insekter i huset 4. Synanthropic faunas in archaeological deposits
5. Indicator faunas 2. Anthropogenic faunas in cultural deposits 1. Natural faunas in archaeological deposits 3. Cultural faunas in archaeological deposits FUEL

17 Exempel: Grönland Nipáatsoq Location

18 Exempel: Grönland Nipáatsoq Occupied

19 Puparia of the fly Heleomyza borealis.
The adult fly

20 Exempel 1: Grönland Nipáatsoq Abandonned

21 Klimatförändringar Tidigt Holocen – snabba förändringar
8200 Cold Event... Younger Dryas stadial Bølling/Allerød Interstadial Last Ice Age

22 Klimatförändringar

23 Insekter och klimatförendringar
Mutual Climatic Range (MCR) Overlays modern temperature data on fossil assemblages 1. Collect modern temperature dependency data for species... Beetle finds + Weather station data Thermal envelope for species TMAX = mean temperature of warmest month TRANGE = difference between TMAX and mean of coldest month

24 Mutual Climatic Range (MCR)
Overlays modern temperature data on fossil assemblages 2. Calculate temperature overlaps for species in each sample...

25 Mutual Climatic Range (MCR)
3. Construct time series (if sequential sampling) and C14 calibrate... MCR data UK

26 Mutual Climatic Range (MCR)
3. Construct time series (if sequential sampling) and C14 calibrate... GISP2 MCR data UK 4. Compare with other datasets

27 Klimatförändringar & arkeologi
Integrate palaeoenvironment into site environmental interpretations: Background (climate?/natural) signal Local environmental signal (including human influence) Clear dating evidence Analyse components of fauna

28 Signaler - klimatförändringar
Compare background signals (climate?) with disturbed signals Total signal eg. PCA axis 1 Components Resolved through semiquantitative or statistics... etc...

29 Klimatförändringar & arkeologi...
Compare background signals (climate?) with disturbed signals Components Resolved through semiquantitative or statistics... Total signal eg. PCA axis 1

30 Alla insekter är mat för myrorna…
Slut Alla insekter är mat för myrorna…

31 Figures...

32 Vad är insekter och skalbaggar?
Phylum (Phylum): Arthropoda Beetles (skalbaggar) Butterflies (fjärilar) Crabs (krabbar) Class (Klass): Insecta Flies (flugor) Millipedes (tusenfoting) Ängar Anthrenus museorum (museumsänger) Daphnia - water fleas Order (Ordning): Coleoptera Fleas (loppor) Spiders (spindlar) Wasps (getingar/steklar) Snytbaggar Otiorhynchus nodosus Ants (myror) Bugs (skinbaggar) Jordlöpare Nebria gyllenhali....

33 Modern spridning & ekologi
Diachila arctica

34 Migrera… inte utvecklas?
Exempel: Diachila arctica Yngre Dryas? Modern spridning

35 Utvecklas … inte migrera?
Art A (Sub)Art Aa (Sub)Art Ab

36 Svara snabbt på miljöförändringar

37 Transporterade med värden...
Rhyzopertha dominica Kapucinerbagge Sitophilus granarius Kornvivel Sheep lice - Damalinia ovis Oryzaephilus surinamensis Sågtandad plattbagge Grain mites

38 Bevaras bra... Heleomyza borealis - puparia Greenland ~1350AD
Dung beetles (Aphodius sp.) Armana, Egypt ~1350BC Alphitobius diaperinus lesser mealworm beetle

39 Fossil identifierbar till art nivå
Notiophilus bigutatus Huvud (head) Halssköld (thorax) Täckvingar (elytra) Compare with ref collection...


Ladda ner ppt "Arkeologi AB - Miljöarkeologi"

Liknande presentationer


Google-annonser