Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En matematisk modell av eklandskapet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En matematisk modell av eklandskapet"— Presentationens avskrift:

1 En matematisk modell av eklandskapet
Frida Lögdberg, doktorand Teoretisk Biologi, LiU Foto: Karl-Olof Bergman

2 Foto: Karl-Olof Bergman
Bakgrund om ek-landskapet! Artrik: Eken har ca 1000 arter knutna till sig. Förändrad markanvändning: Ek-landskap försvinner. Ek-arter är hotade. Foto: Karl-Olof Bergman

3 Utdöenderisker? Eken som habitat förändras över tiden (långsiktig överlevnad). Ekarna är i samma ålder (synkron förändring). Ekarnas placering (landskapsstruktur). Hur påverkar dessa ek-levande arters långsiktiga överlevnad? Foto: Karl-Olof Bergman

4 De tre ’riskerna’ Förändring över tid av habitat Samma ålder
Vilken sorts variation är bra resp dålig, snabbt fram och tillbaka eller långsamt Samma ålder Hur bra eller dåligt är det med samma / liknande ålder dvs synkroni Placeringen Vilken placering är bra resp dålig? Stora klumpar, samlingar, eller jämnt utspritt? Och blir det en blandning av dessa eller kan jag studera dem var för sig Och vilken av dessa tre påverkar mest och vilka är lättast att ändra på?

5 Alltså måste jag Kunna pröva olika….

6 Modellformulering En ek är boplats för en population läderbaggar.
Nt K tid N En ek är boplats för en population läderbaggar. Läderbaggar föds och dör. Hur många läderbaggar får plats i en ek? ”Patch” Populations-dynamik: Bestäms av K (bärförmågan).

7 Modellformulering I E Läderbaggar sprids mellan ekarna. Spridning:

8 Modellformulering Spridningen beror av avståndet mellan ekarna/patcherna.

9 Kontinuitet Kontrast

10 Modellformulering Ekarna åldras och förändras över tiden.
Variation i temperatur, fuktighet, sol mm. Ekarna är lika gamla. Omvärldsvariation. Synkroniserad omvärldsvariation.

11 Modellformulering

12 Resultat Utdöenderisken minskar om:
Omvärldsvariationen är långsam (röd). Omvärldsvariation är osynkad. Landskapet har hög kontrast och låg kontinuitet.

13 Resultat - Eklandskapet
Landskapsstrukturen är bra, kan förbättras genom att satsa på mindre men fler ek-områden. Vid restaurering av ek-områden: satsa på ekar av olika ålder för att skapa mer osynkade ekar. Foto: Karl-Olof Bergman

14 Modellutveckling för ekarna
Fler arter i varje patch/ek (flerarts-system). Avståndsberoende synk för att bättre spegla förändringen i landskapet över tiden. Populationsdynamik tydligare anpassad för faktiska arter (värden på K, r osv) Spridning baserad på verkliga data (mer data behövs!)

15 Tack! Foto: Karl-Olof Bergman


Ladda ner ppt "En matematisk modell av eklandskapet"

Liknande presentationer


Google-annonser