Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En matematisk modell av eklandskapet Frida Lögdberg, doktorand Teoretisk Biologi, LiU Foto: Karl-Olof Bergman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En matematisk modell av eklandskapet Frida Lögdberg, doktorand Teoretisk Biologi, LiU Foto: Karl-Olof Bergman."— Presentationens avskrift:

1 En matematisk modell av eklandskapet Frida Lögdberg, doktorand Teoretisk Biologi, LiU Foto: Karl-Olof Bergman

2

3 Utdöenderisker? • Eken som habitat förändras över tiden (långsiktig överlevnad). • Ekarna är i samma ålder (synkron förändring). • Ekarnas placering (landskapsstruktur).

4 De tre ’riskerna’ • Förändring över tid av habitat – Vilken sorts variation är bra resp dålig, snabbt fram och tillbaka eller långsamt • Samma ålder – Hur bra eller dåligt är det med samma / liknande ålder dvs synkroni • Placeringen – Vilken placering är bra resp dålig? Stora klumpar, samlingar, eller jämnt utspritt? • Och blir det en blandning av dessa eller kan jag studera dem var för sig • Och vilken av dessa tre påverkar mest och vilka är lättast att ändra på?

5 Alltså måste jag • Kunna pröva olika….

6 Modellformulering • En ek är boplats för en population läderbaggar. • Läderbaggar föds och dör. • Hur många läderbaggar får plats i en ek? • ”Patch” • Populations-dynamik: • Bestäms av K (bärförmågan). NtNt NtNt K tid N

7 Modellformulering • Läderbaggar sprids mellan ekarna. • Spridning: I I E E

8 Modellformulering • Spridningen beror av avståndet mellan ekarna/patcherna.

9 Kontrast Kontinuitet

10 Modellformulering • Ekarna åldras och förändras över tiden. • Variation i temperatur, fuktighet, sol mm. • Ekarna är lika gamla. • Omvärldsvariation. • Synkroniserad omvärldsvariation.

11 Modellformulering

12 Resultat • Utdöenderisken minskar om: – Omvärldsvariationen är långsam (röd). – Omvärldsvariation är osynkad. – Landskapet har hög kontrast och låg kontinuitet.

13 Resultat - Eklandskapet • Landskapsstrukturen är bra, kan förbättras genom att satsa på mindre men fler ek- områden. • Vid restaurering av ek- områden: satsa på ekar av olika ålder för att skapa mer osynkade ekar. Foto: Karl-Olof Bergman

14 Modellutveckling för ekarna • Fler arter i varje patch/ek (flerarts-system). • Avståndsberoende synk för att bättre spegla förändringen i landskapet över tiden. • Populationsdynamik tydligare anpassad för faktiska arter (värden på K, r osv) • Spridning baserad på verkliga data (mer data behövs!)

15 Tack! Foto: Karl-Olof Bergman


Ladda ner ppt "En matematisk modell av eklandskapet Frida Lögdberg, doktorand Teoretisk Biologi, LiU Foto: Karl-Olof Bergman."

Liknande presentationer


Google-annonser