Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning 1.Inledning, Staffan Ström 2.Arbets- och företagsnämnden, Jan-Erik Jansson 3.Arbetslinjen, Malin Westerback, 4.Information om ersättning, Jill.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning 1.Inledning, Staffan Ström 2.Arbets- och företagsnämnden, Jan-Erik Jansson 3.Arbetslinjen, Malin Westerback, 4.Information om ersättning, Jill."— Presentationens avskrift:

1 Dagordning 1.Inledning, Staffan Ström 2.Arbets- och företagsnämnden, Jan-Erik Jansson 3.Arbetslinjen, Malin Westerback, 4.Information om ersättning, Jill Salander 5.Information från Nacka, Staffan Ström 6.Rapporter från vuxanordnarna 7.Bensträckare 8.Internationellt samarbete – ett medel för att utveckla kvaliteten i vuxenutbildningen, Helen Säll Mattson och Annika Londono 9.Avslutning

2 NACKA KOMMUN HAR SEDAN 2011 EN NY ”ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMND” FÖR UTVECKLAD ARBETSLINJE ARBETSLINJEN:S VERKSAMHETSIDÉ ÄR: Samverkan mellan myndigheter. Bidra till den enskildes självbestämmande och mångfald i utbudet av åtgärder genom kundvalssystem. Aktiv bearbetning av såväl efterfrågandesida (arbetssökande) som utbudssida (arbetsmarknad/företag/näringsliv). En gemensam och tydlig ingång för alla. Genom snabbhet i insatsen, individuell matchning och coachning. För att underlätta detta arbete samlar vi nu fr.o.m. 2011 upp ”jobbfrågorna” från Social- och äldrenämnden och vuxenutbildningsfrågorna från Utbildningsnämnden till en ny nämnd: EN ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMND INRÄTTAS. Bland uppgifterna ingår att ansvara för utvecklingen av kundval inom arbetsmarknadsområdet. Till nämnden förs också frågorna om ungdomars feriearbeten samt internationella kontakter, som rör samarbeten inom arbetsmarknadsområdet. (ur Majoritetsprogrammet för Nacka 2010-2014)

3 Vuxenkät Nya N24 – utbildningar 1-4 mars Nu grafisk profil för anordnare Inga delkurser för grund-sas, check 300 vp Verksamhetsbesök


Ladda ner ppt "Dagordning 1.Inledning, Staffan Ström 2.Arbets- och företagsnämnden, Jan-Erik Jansson 3.Arbetslinjen, Malin Westerback, 4.Information om ersättning, Jill."

Liknande presentationer


Google-annonser