Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010."— Presentationens avskrift:

1 En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010

2 Hälsa på Lika Villkor ? Avgörande är förstås kunskap om hur befolkningen mår och att kunna följa hälsan samt dess bestämningsfaktorer över tid.

3 Varför svarar inte alla? Samhällstrend? Unga killar svarar mer sällan än äldre kvinnor. Korrigering! Kan vi lita på siffrorna? Det är det bästa vi har!

4 Andel med diabetes fördelat på kvinnor, män, län och riket Andel med högt blodtryck fördelat på kvinnor, män, län och riket

5 Andel med mag/tarmbesvär fördelat på kvinnor, män, län och riket Andel med huvudvärk eller migrän fördelat på kvinnor, män, län och riket

6 Andel med svåra besvär av diabetes som haft eller inte haft kontakt med sjukvården Andel med svåra besvär av högt blodtryck som haft eller inte haft kontakt med sjukvården

7 Andel med svår oro eller ångest som haft eller inte haft kontakt med sjukvården Andel med svår övervikt som haft eller inte haft kontakt med sjukvården

8 Andel med sjukdom eller besvär som använt sina läkemedel

9

10 Andel som avstått från att köpa medicin som man fått på recept Andel som ansett dig vara i behov av läkarvård men ändå avstått från att söka vård Andel som under de senaste tre månaderna ansett sig vara i behov av tandläkarvård men ändå avstått från att söka vård

11 Andel med rörelsenedsättning som upplever hinder i det dagliga livet och sämre allmänt hälsotillstånd

12 Övervikt och fetmautvecklingen i regionen bland kvinnor och män samt andelen övervikt och feta i riket

13 Andel kvinnor och män i regionen och i riket med övervikt och fetma

14 Andel kvinnor och mäns förtroende i regionen för institutioner/politiker i samhället

15 Andel med stort förtroende för sjukvården och med olika utbildningsnivåer i norrland

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Fysiskt aktiva 30 min eller mer per dag Hela regionen

29 Äter frukt o grönt 5 ggr per dag. Riket, regionerna och länen

30 Tobaksbruk. Länen och riket. Män

31 Tobaksbruk. Länen och riket. Kvinnor

32 Röker dagligen. Riket och regionen. Trend 1997-2010 1980

33 Snusar dagligen. Länen och riket. Trend 2003-2010

34 Tobaksbruk. Regionen. Åldersgrupper, kvinnor och män

35 30% av dagligrökarna vill ha hjälp att sluta röka. Uppskattat antal per län

36 Riskabel alkoholkonsumtion. Regionen. Åldersgrupper Kvinnor och män.

37 Riskabel alkoholkonsumtion. Länen, regionen och riket. Kvinnor och män.

38 Andel som råkat ut för en olycka som leder till besök hos sjuk- eller tandvård

39 Att drabbas av olycka skiljer sig i grupper efter yrke, utbildningslängd men också hur man mår.

40 Självrapporterat fysiskt våld eller hot om våld har inte ökat under de senaste tio åren men rädslan för våld har ökat, Norrland

41 Andel som utsatts för fysiskt våld eller hot om våld bland män och kvinnor.

42 De vanligaste platserna där fysiskt våld förekommer

43 Andel män och kvinnor som inte brukar gå ut ensam i rädsla för att bli överfallen, utsatt för rån eller annat övergrepp

44 Andelen bland män och kvinnor som litar på andra människor

45 Andel som litar på andra i grupper efter utbildningslängd och arbete

46 Vanligaste orsakerna: kön, utseende ålder Vanligaste orsakerna: utseende ålder En av fem pga ålder Andel bland män och kvinnor som känt sig kränkt åren 2006 och 2010

47 Andel som känt sig illa bemött (kränkt) i olika grupper av befolkningen

48

49

50

51

52

53

54 Ju lägre status desto sämre levnadsvanor och hälsa. Varför? Därför att nyttan med att jogga, fimpa och äta morötter är helt enkelt inte lika mycket värd för den som redan lever ett utsatt liv.

55


Ladda ner ppt "En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser