Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRSLAG TILL PLAN FÖR LABORATORIEMEDICINSK OCH BILDDIAGNOSTISK VERKSAMHET I REGION SKÅNE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRSLAG TILL PLAN FÖR LABORATORIEMEDICINSK OCH BILDDIAGNOSTISK VERKSAMHET I REGION SKÅNE."— Presentationens avskrift:

1 FÖRSLAG TILL PLAN FÖR LABORATORIEMEDICINSK OCH BILDDIAGNOSTISK VERKSAMHET I REGION SKÅNE

2 ALLMÄNT 1. Bilddiagnostik och laboratoriemedicin är en del av kärnverksamheten -- skall inte brytas ut -- bilddiagnostisk skall ligga under respektive sjukhus -- laboratoriemedicin skall ligga under åtminstone regionsjukhus

3 ALLMÄNT 2. Ekonomisystem och styrsystem måste likformas 3. Principen för konkurrens respektive samverkan inom Region Skåne måste diskuteras ur koncernperspektiv

4 KONKLUSION AV 1, 2, 3: Bilddiagnostik och laboratoriemedicin i Malmö, Lund, Kristianstad, Hässleholm, Trelleborg och Ystad skall nu inte konkurrensutsättas (undantag mammografiscreening och teknik- plattform Lund).

5 ALLMÄNT 4. Digitaliseringen av röntgenavdelningen skall fortsätta enligt plan 5. IT-tekniken inom laboratoriemedicin skall grundligt ses över 6. Pris- och prismodeller skall ses över 7. System för kvalitetskontroll skall införas

6 MAMMOGRAFISCREENING Konkurrensutsättning redan politiskt beslutad. Anbudsinbjudan och upphandlingsunderlag är utarbetat. Alternativ: Upphandling av endast läkartjänsten?

7 ÖVERSIKT AV FÖRSLAG TILL ORGANISATION AV LABORATORIEMEDICIN Produktionsberedning Universitetssjukhuset MAS Laboratoriemedicin Malmö, Trelleborg och Ystad Regionöverläkare(3) Samverkansgrupp Inom Klinisk kemi Klinisk Mikrobiologi Klinisk Patologi och Cytologi Chefläkare Medicinsk service Universitetssjukhuset i Lund Laboratoriemedicin Lund, Kristianstad, Landskrona och Hässleholm Transfusionsmedicin Farmakologiska kliniken Genetiska kliniken Yrkes och miljömedicinska kliniken

8 ”MAS-IDÉ” Genomförandet av ”MAS-idén” är helt beroende av Hur laboratoriemedicin i Skåne organiseras i stort. Beslut kring ”MAS-idén” skall därför tagas först i samband med beslut om laboratoriemedicin i Skåne (delprojekt ”laboratoriemedicin”).

9 Ängelholm Hässlelholm Kristianstad Orup Helsingborg Landskrona Lund Malmö Trelleborg Ystad Simris- hamn Malmö Diagnostiskt Centrum fullföljes. Klinisk Fysiologi integreras med Diagnostisk Radiologi. Lund BFC Lund-Landskrona-Orup bibehålles. LUND-IDÉ (upphandling av teknisk plattform) genomföres. Kristianstad-Hässleholm-Trelleborg-Ystad Kvarstår som kliniker inom resp sjukhus. Samarbete för samordningsvinster (jour, kapacitet, personalutveckling, etc). Helsingborg, Ängelholm Kvarstår i respektive bolag. Diskussion om framtida samarbete / konkurrens. Simrishamn, Ellenbogen, Slottsstaden, Citykliniken Kvarstår privat. Samarbete med Ystad påbörjat. Diskussioner tages upp.

10 ”LUND-idé” En (eller flera) entreprenörer -- övertar och uppdaterar maskinparken -- installerar ytterligare maskiner -- svarar därefter för maskiner inklusive kringutrustning BFC svarar för den kliniska driften OBS: bevaka disposition av utrustning efter kontraktstidens utgång

11 FoUU-FRÅGOR -- En grundlägande och generell modell för FoUU-arbetet, av stor principiell betydelse för Region Skåne har utarbetats. -- Modellen skall användas som ett normgivande instrument vid framtida diskussioner och beslut om drift- och organisationsformer av sjuk- och hälsovården i Skåne. -- FoUU-frågor vid upphandling av teknikplattform för MR/CT kan regleras i kravspecifikation och avtal. -- Upphandling av mammografiscreening kan rymma problem rörande FoUU. Forskningens tillgång till data som genereras i ett privat bolag måste regleras. -- De förslag som givits i övriga delprojekt överensstämmer med modellens principer.


Ladda ner ppt "FÖRSLAG TILL PLAN FÖR LABORATORIEMEDICINSK OCH BILDDIAGNOSTISK VERKSAMHET I REGION SKÅNE."

Liknande presentationer


Google-annonser