Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell Stabilitet November 2008. Det svenska finansiella systemet har påtagligt påverkats av den globala finansiella krisen Myndigheters åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell Stabilitet November 2008. Det svenska finansiella systemet har påtagligt påverkats av den globala finansiella krisen Myndigheters åtgärder."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell Stabilitet November 2008

2 Det svenska finansiella systemet har påtagligt påverkats av den globala finansiella krisen Myndigheters åtgärder är idag en förutsättning för att stabiliteten i Sverige ska vara tillfredsställande Omgivande risker har ökat Finansiell Stabilitet 2008:2

3 Resultat före kreditförluster samt kreditförluster, netto, i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, 2008-09-30 Diagram 3:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

4 Stabilitetsbedömning Motståndskraften i de svenska bankerna är god Global förtroende- och likviditetsbrist Åtgärder förutsättning för finansiella stabilitet

5 Omgivande risker har ökat  Risker på de finansiella marknaderna  Effekterna av en sämre realekonomisk utveckling  Utvecklingen i de baltiska länderna

6 Omgivande risker har ökat  Risker på de finansiella marknaderna  Effekterna av en sämre realekonomisk utveckling  Utvecklingen i de baltiska länderna

7 3 mån basis spread skillnaden mellan interbankränta och förväntad styrränta, räntepunkter Anm. I Sverige avses skillnaden mellan 3 mån Stibor och T/N swap (STINA) Diagram 1.2 Källa: Bloomberg

8 Premier i CDS-index för ett urval av banker Räntepunkter Diagram 1.12 Källa: Bloomberg

9 Omgivande risker har ökat  Risker på de finansiella marknaderna  Effekterna av en sämre realekonomisk utveckling  Utvecklingen i de baltiska länderna

10 Effekterna av sämre ekonomisk utveckling Konjunkturutsikterna kan försämras ännu mer bankerna påverkas via deras intjäning och sämre betalningsförmåga hos låntagarna om bankerna stramar åt sin kreditgivning ytterligare eller av andra faktorer (genuint svårt att bedöma finanskrisens effekter på realekonomin). Sämre konjunkturutsikter kan leda till att bankerna blir ännu mer försiktiga i sin kreditgivning Det kan i sin tur ytterligare försämra konjunkturutsikterna Negativ spiral av fallande ekonomisk aktivitet och minskad kreditförsörjning

11 Höga kreditspreadar Skillnad mellan företagsobligationer och statsobligationer i USA och Europa, räntepunkter Diagram 1:7 Källa: Reuters EcoWin

12 Kostnad för kreditskydd har ökat premier i CDS-index, Räntepunkter Diagram 1.11 Källa: Reuters Ecowin & Bloomberg

13 Omgivande risker har ökat  Risker på de finansiella marknaderna  Effekterna av en sämre realekonomisk utveckling  Utvecklingen i de baltiska länderna

14 Svenska banker i de baltiska länderna September 2008 Baltiska ländernas del av utlåning och rörelseresultat Utlåning SEB12 % Swedbank16 % Nordea 3 % Rörelseresultat, senaste fyra kvartalen SEB20 % Swedbank27 % Nordea 2 % Marknadsandelar utlåning

15 BNP –tillväxt Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcowinDiagram 2:34

16 Företagens upplåning i de baltiska länderna Årlig procentuell förändring Källor: Reuters Ecowin och nationella centralbanker Diagram 2:41

17 Stresstesterna visar… Har tillräckliga buffertar för att klara en negativ utveckling i de baltiska länderna en kraftig nedgång i konjunkturen I denna rapport också ett test med ett mer omfattande krisscenario Scenario i linje med krisen på 1990-talet Negativ utveckling i Baltikum Negativ utveckling i den globala ekonomin Men, i nuvarande läge med dåligt fungerande finansiella marknader globalt skulle effekterna bli allvarliga

18 Det svenska finansiella systemet har påtagligt påverkats av den globala finansiella krisen Myndigheters åtgärder är idag en förutsättning för att stabiliteten i Sverige ska vara tillfredsställande Omgivande risker har ökat Finansiell Stabilitet 2008:2

19 Artikel Från lokal till global – dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens Belyser skillnader och likheter mellan den pågående krisen och 90-talskrisen


Ladda ner ppt "Finansiell Stabilitet November 2008. Det svenska finansiella systemet har påtagligt påverkats av den globala finansiella krisen Myndigheters åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser