Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-introduktion Karin Ingvarsson. Bakgrund - E-lärande i Jönköpings kommun  En handlingsplan för e-lärande togs fram för Jönköpings kommun under 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-introduktion Karin Ingvarsson. Bakgrund - E-lärande i Jönköpings kommun  En handlingsplan för e-lärande togs fram för Jönköpings kommun under 2006."— Presentationens avskrift:

1 e-introduktion Karin Ingvarsson

2 Bakgrund - E-lärande i Jönköpings kommun  En handlingsplan för e-lärande togs fram för Jönköpings kommun under 2006  Förvaltningarna prioriterade introduktionsutbildning för nyanställda

3 Några effekter av e-lärande  e-lärande skapar möjligheterna till ett mer individualiserat lärande –den anställde väljer själv tid och plats –lärandet kan ske mer behovsstyrt (vad/när/hur)  e-lärande möjliggör uppföljning och dokumentation av kunskaper inom organisationen  e-lärande minskar kostnaderna för resor, logi, lokaler mm  e-lärande reducerar produktions- bortfallet vid utbildning

4 e-lärande är inte lösningen på allt.. Självstudier via e-lärandeLärarledd utbildning i grupp Självständigt lärandeGruppbaserat lärande Stor målgruppLiten målgrupp Geografiskt spridd målgruppGeografiskt koncentrerad målgrupp FörmedladHandledd En sammanvägning av olika faktorer avgör valet av utbildningsform: -e-lärande -traditionell -kombination av båda utbildningsformerna

5 e-introduktionsutbildningens syfte  Säkerställa att nyanställda ges likvärdiga möjligheter ta del av övergripande information om kommunen för att därigenom kunna verka i linje med kommunens mål och riktlinjer.  Korta ned introduktionstiden så att nyanställda snabbare kan komma ut i praktiskt arbete

6 e-introduktionen som ett komplement.. NivåPersonliga mötete-introduktionen Kommun- nivån Förmedla en känsla av att vara viktig samhällsbyggare. Öppna möjlighet för en dialog med kommunledningen samt skapa relationer med andra kollegor inom kommunen. Orientering om innehållet i det personalpolitiska programmet. Fakta om kommunen verksamhet samt vad jag som anställd behöver veta om lagar, regler, rutiner, informationskällor och stödsystem som tex IT. Förvaltnings- nivån Få möjlighet att träffa förvaltningsledningen. Öppna för en dialog med ledningspersoner och kollegor inom förvaltningen. Hämta in fakta om förvaltningens uppgift, omfattning och utmaningar. Presentation av förvaltningschefen. Arbetsplats- nivån Introducera den nya medarbetaren på arbetsplatsen. Bli presenterad för chefer och kollegor. Få del av de ”spelregler” som gäller på arbetsplatsen. Mina rättigheter och skyldigheter. Hur jag skall hantera kontakter med allmänheten, media mm.

7 Resultat av användartesten.. ”JÄTTEBRA! Har saknat detta när jag började i kommunen. Bra variation i materialet. Relevant information.” ”Enkelt att förstå. Snygga miljöer. Tydligt!” Avsnittet "Om kommunen" var jättebra, både som anställd och som privatperson. ”Mycket pedagogiskt uppbyggt. Man blir intresserad o vill klicka vidare till nästa bild för att lära sig mer!” Mycket bra upplägg, proffsigt o lättåtkomligt. ”Jag tycket att e- introduktionen i sin helhet är jättebra, mycket bättre än den allmänna introduktionen i rådhuset.” ”Den är lättanvänd o lite kul med de olika spelen och filmerna..” ”Man får en bra inblick i de olika förvaltningarna och hur de fungerar.” ”Det är bra att introduktionen är omväxlande för då hålls intresset uppe längre än om olika talare hade berättat allt innehåll live, då blir man bara trött.” Det är bra att man kan "stanna upp" och inte behöver genomgå hela utbildningen på en gång. En bra och behövlig introduktion som är lätt att sätta i händerna på en nyanställd.// Varför inte använda den i skolans undervisning också !!!

8

9 Syfte med e-introduktionen  Varje nyanställd skall delta i introduktions- programmet  Närmsta chef har ansvar för att den nyanställde genomgår programmet

10 Planerad lansering av e-introduktionen  Klart för användning i januari  Information fr STK till alla chefer (december)  Information i Wätterstänk i december  Publik version tas fram och lanseras samtidigt  Presskonferens (början av januari)  Vykort tillsammans med anställningsbrevet (from januari)

11 Planerad lansering av e-introduktionen  e-introduktionen för anställda kommer finnas på www.jonkoping.se/introduktion  Publika version kommer att finnas som en ikon på kommunens hemsida  Kan användas av alla på ”alla” datorer (en fördel om det finns ljudkort o högtalare)  Kostnadsfritt för förvaltningarna

12


Ladda ner ppt "E-introduktion Karin Ingvarsson. Bakgrund - E-lärande i Jönköpings kommun  En handlingsplan för e-lärande togs fram för Jönköpings kommun under 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser