Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridisk Grundkurs (747G62)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridisk Grundkurs (747G62)"— Presentationens avskrift:

1 Juridisk Grundkurs (747G62)

2 Fastighetsrätt (föreläsning 2012-06-19 o 20)
ALLMÄN FASTIGHETSRÄTT SPECIELL FASTIGHETSRÄTT Exempel… FAST EGENDOM LÖS EGENDOM Definition (JB 1 kap, 2 kap) (jord, tillbehör…) Orsak ?

3 INDELNING AV MARK - FASTIGHETER
Landskapslagarna ( talet) - Solskiftet Omfördelning ( talet) – Storskiftet JB 1:1 ”sämjedelning är utan verkan” FASTIGHETSBILDNINGS LAGEN (1970:988) Lämplighetskrav (FBL 3:1) 2 sätt - Fastighetsreglering - Nybildning Ex… Lantmäteriförrättning

4 INSKRIVNIINGS- VÄSENDET Publicitetsprincipen JB 19 kap Fastighetsregister Jfr utdrag från centrala fastighetsdata ANVÄNDNING AV MARK - Skydd av äganderätt (RF 2:15) - Begränsningar ?

5 FASTIGHETSÖVERLÅTELSE
Sätt att överlåta en äganderätt ? Olika typer av avtal ? JB 4:1 – formkrav ? Överlåtelse i två steg – olika handlingar Konsekvenser av över- låtelse ? Äganderättsövergång Gåvor (JB 4:29) Sakrätt / Godtrosförvärv ?

6 FEL I FASTIGHET Undersöknings-/upplysningsplikt 3 typer av fel a) faktiska fel b) rättsliga fel c) rådighetsfel JB 4:15-19 INTECKNING och PANTRÄTT JB 6 kap, 22 kap Inteckning ? (6:1) Pantbrev ? (fysiska eller datapantbrev) Funktion 6:2, 6:3 Ägarhypotek / Överhypotek

7 SERVITUT Innebörd ? JB 14 kap (+allm 7 kap) Positiva / negativa servitut Skapas genom a) avtal b) fastighetsbildning c) expropriation (tvångsservitut) Speciallagar ? NYTTJANDERÄTT Innebörd ? Lagregler - JB 7 kap (allm best) - JB 8-11 kap (arrende) - JB 12 kap (hyra) - JB 13 kap (tomträtt) - Bostadsrättslag - Lag om kooperativa hyres- rätt

8 ARRENDE ? Olika former - jordbruksarrende - bostadsarrende - anläggningsarrende - lägenhetsarrende - fiskearrende TOMTRÄTT ? HYRESRÄTT ? BOSTADSRÄTT ? KOOPERATIV HYRESRÄTT ? Övningsfrågor (separata stenciler)


Ladda ner ppt "Juridisk Grundkurs (747G62)"

Liknande presentationer


Google-annonser