Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Juridisk Grundkurs (747G62). 2 Fastighetsrätt (föreläsning 2012-06-19 o 20) o ALLMÄN FASTIGHETSRÄTT o SPECIELL FASTIGHETSRÄTT Exempel… o FAST EGENDOM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Juridisk Grundkurs (747G62). 2 Fastighetsrätt (föreläsning 2012-06-19 o 20) o ALLMÄN FASTIGHETSRÄTT o SPECIELL FASTIGHETSRÄTT Exempel… o FAST EGENDOM."— Presentationens avskrift:

1 1 Juridisk Grundkurs (747G62)

2 2 Fastighetsrätt (föreläsning 2012-06-19 o 20) o ALLMÄN FASTIGHETSRÄTT o SPECIELL FASTIGHETSRÄTT Exempel… o FAST EGENDOM o LÖS EGENDOM o Definition (JB 1 kap, 2 kap) (jord, tillbehör…) o Orsak ?

3 3 o INDELNING AV MARK - FASTIGHETER o Landskapslagarna (12-1300-talet) - Solskiftet o Omfördelning (17-1800- talet) – Storskiftet o JB 1:1 ”sämjedelning är utan verkan” o FASTIGHETSBILDNINGS LAGEN (1970:988) o Lämplighetskrav (FBL 3:1) o 2 sätt - Fastighetsreglering - Nybildning Ex… o Lantmäteriförrättning

4 4 INSKRIVNIINGS-VÄSENDET - Publicitetsprincipen - JB 19 kap - Fastighetsregister - Jfr utdrag från centrala fastighetsdata ANVÄNDNING AV MARK - Skydd av äganderätt (RF 2:15) - Begränsningar ?

5 5 FASTIGHETSÖVERLÅTELSE - Sätt att överlåta en äganderätt ? - Olika typer av avtal ? - JB 4:1 – formkrav ? - Överlåtelse i två steg – olika handlingar - Konsekvenser av över- låtelse ? - Äganderättsövergång - Gåvor (JB 4:29) - Sakrätt / Godtrosförvärv ?

6 6 FEL I FASTIGHET - Undersöknings-/upplysningsplikt - 3 typer av fel a) faktiska fel b) rättsliga fel c) rådighetsfel - JB 4:15-19 INTECKNING och PANTRÄTT - JB 6 kap, 22 kap - Inteckning ? (6:1) - Pantbrev ? (fysiska eller datapantbrev) - Funktion 6:2, 6:3 - Ägarhypotek / Överhypotek

7 7 SERVITUT - Innebörd ? - JB 14 kap (+allm 7 kap) - Positiva / negativa servitut - Skapas genom a) avtal b) fastighetsbildning c) expropriation (tvångsservitut) - Speciallagar ? NYTTJANDERÄTT - Innebörd ? - Lagregler - JB 7 kap (allm best) - JB 8-11 kap (arrende) - JB 12 kap (hyra) - JB 13 kap (tomträtt) - Bostadsrättslag - Lag om kooperativa hyres- rätt

8 8 ARRENDE ? - Olika former - jordbruksarrende - bostadsarrende - anläggningsarrende - lägenhetsarrende - fiskearrende TOMTRÄTT ? HYRESRÄTT ? BOSTADSRÄTT ? KOOPERATIV HYRESRÄTT ? Övningsfrågor (separata stenciler)


Ladda ner ppt "1 Juridisk Grundkurs (747G62). 2 Fastighetsrätt (föreläsning 2012-06-19 o 20) o ALLMÄN FASTIGHETSRÄTT o SPECIELL FASTIGHETSRÄTT Exempel… o FAST EGENDOM."

Liknande presentationer


Google-annonser