Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pressmeddelande 10 september 2012 Utbildningsdepartementet 1 Regeringen föreslår att fler läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska utbildas. Med de nya.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pressmeddelande 10 september 2012 Utbildningsdepartementet 1 Regeringen föreslår att fler läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska utbildas. Med de nya."— Presentationens avskrift:

1 Pressmeddelande 10 september 2012 Utbildningsdepartementet 1 Regeringen föreslår att fler läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska utbildas. Med de nya platserna kommer läkarutbildningen att ha ökat med 44 procent sedan 2006. - Långsiktigt står sjukvården inför stora pensionsavgångar. Vi måste utbilda för att täcka de behoven, säger utbildningsminister Jan Björklund.

2 2 Framtida behov av VFU för läkarstudenter från HU per termin

3 3 Läkartidningen.se 2014-01-20 Studenter i regionaliserad utbildning stannar för AT Mer än två tredjedelar, 20 av 28 läkarstudenter, fortsätter som AT-läkare inom det landsting där man studerat under de kliniska terminerna. Det står klart när den första kullen studenter inom ramen för Umeå universitets regionaliserade läkarprogram som startades 2011, nu tar examen. Efter tre år med den decentraliserade läkarutbildningen i norr har »bra men dyrt« växt fram som något av en sammanfattande devis vid medicinska fakulteten i Umeå (Dekanus med fak Umeå: 20 miljoner back varje år)

4 Utökningen ger behov av och möjligheter för decentraliserad utbildning i sjukvårdsregionen Långsiktiga samarbetsavtal med landstingen Åtagande, engagemang och förtroende! Studenter placerade hela kliniska perioden i respektive huvudstudieort Akademiska anställningar och gemensamma anställningar för att säkra kvalitet i utbildningen Krav: Kliniskt träningscentrum (”Clinicum”) Teamarbete (interprofessionellt) Gemensamma IKT-lösningar Bostäder 4

5 Avtal LT Kalmar Avtalstid 2014-07-01 – 2024-06-30 20 studenter per termin predestineras till Kalmar som huvudstudieort för T7-11 (100 stud samtidigt i Kalmar fullt utbyggt) Lokaler, IKT, IPL, kliniskt träningscentrum Utbildningen leds från LiU Landstinget upplåten enhet 2-3 förenade anställningar; 10 adjungeringar (2 pers/termin) Ökad samverkan med Linnéuniversitetet Fördjupningsarbeten, handl av doktorander, utveckling av BMA o spec-ssk Identifiera gemensamma styrkeområden forskning 5

6 Avtal LT Jönköping Avtalstid 2014-07-01 – 2024-06-30 30 studenter per termin predestineras till Jönköping som huvudstudieort för T7-11 (150 stud samtidigt i Jkpg fullt utbyggt) Lokaler, IKT, IPL, kliniskt träningscentrum Utbildningen leds från LiU Landstinget upplåten enhet 2-3 förenade anställningar; 10 adjungeringar (2 pers/termin) Se över avtalen med Hälsohögskolan 6

7 Ekonomi 2015-18 ersätts studenterna enligt gällande ersättningssystem inom ALF-avtalet Kontaktperson Kostnadsfri hemresa en gång per VFU-vecka Logi och hyreskostnaderna Studenter som ingår i den decentraliserade läkarutbildningen står själva för bostadskostnader och resekostnader inom Kalmar/Jönköpings län ALF-medel för forskning omfattande 1.8 mkr/år Doktorander inom Landstinget i Jkpg/Kalmar län, samma villkor som inom Landstinget i Östergötland 7

8 Studenter i decentraliserad utbildning 8 OrtStud per termin Stud totaltStud veckor totalt (idag) Linköping - Motala - Västervik 502503000 (2200) Kalmar 201001200 (606) Norrköping 201001200 (642) Jönköping 301501800 (1192) TOTAL 1206007200 (4650)

9 Avtalen klargör/säkrar förutsättningarna för läkarutbildningen för lång tid framöver, men… 9

10 …mycket att fundera på HUR det görs bäst Grupper formeras för att implementera förändringar Leds av Stergios Kechagias Stad I-II Stad III Val av huvudstudieort – när och hur? IKT-lösningar: samordning av teknik; inspelning av föreläsningar etc. Temagruppernas förankring på huvudstudieorterna – både för teori och VFU – viktigt att förenade anställningar tillsätts snabbt så att arbetet kan starta Vilka moment ska göras i Linköping? 10

11 Implementeringsgrupp – direktiv från fakultet – arbeta efter ett T11-curriculum – avtal om decentraliserad utbildning Stergios Kechagias (sammankallande) Studeranderepresentanter 2 st 10 lärare Landstingsrepresentant Lt Jkpg (Staffan Hägg) Landstingsrepresentant LiÖ Landstingsrepresentant Lt Kalmar 11

12 Tidsplan 2015: de första predestinerade studenterna tas in på läkarutbildningen 2018: decentraliserade studenter kommer ut på T7 och flyttar till sina huvudstudieorter 2020: Fullt utbyggt med studenter på huvudstudieorterna HT2014: Planeringsarbete i gruppen, inventering och identifiering av lämpliga individer för utbildningsuppdragen inom resp landsting. Behov av gemensamma externa rekryteringar? VT2015: Anställning av de första kombinationsanställda och adjungeringarna ska vara klar på respektive ort Nytt Regionalt ALF-avtal 12

13 Planerad utbyggnadstakt 13 Intag/termin inkl. överintag Totalantal studenter Ökning av medel till HU (tkr) HT 2012102 (88+14) 851MSEK 120 VT 2013 HT 2013 102 (98+4) 108 (98+10) 8591055 VT 2014 HT 2014 108 (98+10) 118 (108+10) 8834220 VT 2015 HT 2015 118 (108+10) 9239495 VT 2016 HT 2016 118 (108+10) 97115825 2017 2018 2019 2020 118 (108+10) osv. 1018 1064 1097 1120 I 34550

14 14 Ökat antal studentveckor i Östergötland (VFU) ht 2014? OBS! Vrinnevi positivt, men vissa kliniker har stora problem, vt 2014 Kvinnokliniken och vissa andra kliniker ej utnyttjade för VFU. Därför sannolikt ej så stor reell ökning. Privata VC också lite osäkra 474 168 642 – 816

15 Implementeringsgrupp – direktiv från fakultet – arbeta efter T11-curriculum och nya avtal Stergios Kechagias (sammankallande) Studeranderepresentanter 2 st Anders Ljungman Per Hultman Jan Brynhildsen Anna Segernäs Kvitting Mikael Wirén Frida Meyer Jonas Broman Camilla Nilsberth Per-Erik Lindgren Jan Erik Karlsson Ny professor klinisk farmakologi Landstingsrepresentant Lt Kalmar Landstingsrepresentant Lt Jönköping Landstingsrepresentant LiÖ 15


Ladda ner ppt "Pressmeddelande 10 september 2012 Utbildningsdepartementet 1 Regeringen föreslår att fler läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska utbildas. Med de nya."

Liknande presentationer


Google-annonser