Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5  Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt diskussion huruvida föreningen bedriver rätt verksamhet. - Vad fungerar bra/mindre bra? - Ska någon verksamhet/aktivitet tas bort alt. läggas till?  Kl. 11.30-12.15Workshop - Verksamhetsplan och målarbete i respektive verksamhetsområden (steg 1-4)  Kl. 12.15-13.00LUNCH  Kl. 13-13.45Forts. arbete Workshop  Kl. 13.45-14.20Presentation av respektive verksamhetsområdes arbete  Kl. 14.20-14.40Diskutera vision, verksamhetsidé och värdeorden - överensstämmer det befintliga mot hur vi vill att det ska vara och vad föreningen ska stå för?  Kl. 14.40-15Hur går vi vidare ?

6  Avesta Volley hade 2008/2009 ett ungt seriespelande damlag i div2.  Till 2009/2010 lyckades föreningen inte hitta någon ansvarig tränare, eller fler tränare som kunde tänka sig att hjälpas åt med uppgiften att träna detta lag.  Under 2009/2010 löstes situationen genom att tjejerna själva fick ansvara för sin träning och till största del även fick sköta sig själva på matcherna.  All kraft från styrelsens håll lades på att försöka hjälpa detta lag ta sig igenom säsongen.  Till slutet av denna säsong hade även spelartruppen minskat så pass att det inte fanns tillräckligt många intresserade spelare för seriespel nästkommande säsong. Föreningen hade inte heller lyckats knyta an någon tränare.

7

8  På årsmötet i maj 2010 beslutades att Avesta Volley skulle dra sig ur seriespel för damer div 2. Detta efter att alltid ha haft minst ett seriespelande lag sedan starten 1972.  Ett nystartarbete påbörjades av styrelsen sommaren 2010 med försök att bygga upp en förening och verksamhet som jobbar förebyggande och långsiktigt.  Inför nystarten (i samband med årsmötet 2010) beslutade föreningen skulle försöka bedriva verksamhet inom - Kidsvolley - Motionsvolley (f.d aktiva skulle ha möjlighet att fortsätta träna även om Avesta Volley inte kunde erbjuda seriespel) - Beachvolley

9  Implementerat ett nytt arbetssätt för styrelsen o Gemensam planeringsdag för styrelsen i början av verksamhetsåret/säsongen för att svetsa samman styrelsen o Jobbat efter en mötesplan på våra styrelsemöten o Genomfört översyn av stadgarna o Mot slutet av året lyssnat in medlemmars åsikter och därefter formulera verksamhetsplan o Diskuterat och formulerat vision, verksamhetsidé och värdeord och mål för föreningen o Utvärderat arbete i styrelse i slutet av varje verksamhetsår (SWOT) o Utvecklat föreningens ekonomiska kontroll och redovisning  Jobbat med föreningskulturen o Att engagera sig ska kännas roligt och stimulerande (i vardagen) o Förankrat roller och ansvarsområden o Visa uppskattning är viktigt o Skapa arbetsgrupper i respektive verksamhetsområde – vi tror på att fler delar på arbetsuppgifterna och ansvaret  Utvecklat ett samarbete o SISU – rapporterar lärgrupper och diskuterar utveckling med Bertil Ek o SVBF – utbildning och Sverigeserien o Försökt etablera samarbete med Korpen Avesta

10  Satsat mycket på utbildning och fortbildning o Ansökt, beviljats och genomfört 5 Idrottslyftprojekt o Arrangerat och deltagit i en Kidsvolleyutbildning tillsammans med SVBF o Deltaget i SISUs utbildning Grundläggande Föreningskunskap o Genomfört en processhelg i tillsammans med SISU och SVBF o Deltagit i flertalet SISUs utbildningar  Påbörjat ett strategiskt arbete med marknadsföring och sponsring o Utvecklat hemsidan som främsta informationskanalen till våra medlemmar och mot allmänheten o Tagit fram logotyper för våra turneringar o Affischerat om vår verksamhet och våra arrangemang o Marknadsfört föreningen genom små på parkerade bilar i julhandeln o Annonserat o Uppmärksammat våra sponsorer genom utskick  Struktur och riktlinjer o Tagit fram en projektpärm som ska underlätta vid arrangemang o Tagit fram mallar som ska underlätta planering och rapportering  Etablerat återkommande turneringar o Investerat i Åsbos beachplaner genom ny utrustning och uppfräschning av området

11

12

13  Påverkar med vad och hur styrelsen ska jobba 2012/2013.  Leder förhoppningsvis till att fler vill påverka föreningens framtid och delta aktivt (i någon form) så att det förverkligas.  Avgör det fortsatta strategiska och praktiska arbetet med marknadsföring och sponsring.

14 är VIKTIG för Avesta Volley!!

15

16

17  Intern Marknadsföring Ex.  Hemsidan  Styrelse och tränares kontakter med medlemmarna  Skriftligt informationsmaterial  Extern Marknadsföring Ex.  Annonser  Hemsidan  Turneringar/cuper osv  Reklamblad & affischer  Texter & reportage i media  Profilkläder

18  Den interna marknadsföring riktas till alla medlemmar.  Syftet är att påverka medlemmarnas attityder och beteende och få medlemmarna engagerade i föreningen och dess verksamheter.  Intern marknadsföring handlar om att informera, sporra och skola samt skapa en gemenskapsanda.  Målet är att medlemmarna ska vara nöjda och uppleva föreningens verksamhet som sina.

19  Målgruppen för extern marknadsföring är potentiellt nya medlemmar och övriga utomstående parter.  Syftet med extern marknadsföring är att göra allmänheten medvetna om föreningens existens, få allmänheten och utomstående parter intresserade av föreningen och vår verksamhet/aktiviteter.

20  Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt diskussion huruvida föreningen bedriver rätt verksamhet. - Vad fungerar bra/mindre bra? - Ska någon verksamhet/aktivitet tas bort alt. läggas till?  Kl. 11.30-12.15Workshop - Verksamhetsplan och målarbete i respektive verksamhetsområden (steg 1-4)  Kl. 12.15-13.00LUNCH  Kl. 13-13.45Forts. arbete Workshop  Kl. 13.45-14.20Presentation av respektive verksamhetsområdes arbete  Kl. 14.20-14.40Diskutera vision, verksamhetsidé och värdeorden - överensstämmer det befintliga mot hur vi vill att det ska vara och vad föreningen ska stå för?  Kl. 14.40-15Hur går vi vidare ?

21

22  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

23  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

24  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

25  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

26  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

27  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

28  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

29  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

30  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

31  Stämmer helt  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls

32  Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt diskussion huruvida föreningen bedriver rätt verksamhet. - Vad fungerar bra/mindre bra? - Ska någon verksamhet/aktivitet tas bort alt. läggas till?  Kl. 11.30-12.15Workshop - Verksamhetsplan och målarbete i respektive verksamhetsområden (steg 1-4)  Kl. 12.15-13.00LUNCH  Kl. 13-13.45Forts. arbete Workshop  Kl. 13.45-14.20Presentation av respektive verksamhetsområdes arbete  Kl. 14.20-14.40Diskutera vision, verksamhetsidé och värdeorden - överensstämmer det befintliga mot hur vi vill att det ska vara och vad föreningen ska stå för?  Kl. 14.40-15Hur går vi vidare ?

33

34

35

36  Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt diskussion huruvida föreningen bedriver rätt verksamhet. - Vad fungerar bra/mindre bra? - Ska någon verksamhet/aktivitet tas bort alt. läggas till?  Kl. 11.30-12.15Workshop - Verksamhetsplan och målarbete i respektive verksamhetsområden (steg 1-4)  Kl. 12.15-13.00LUNCH  Kl. 13-13.45Forts. arbete Workshop  Kl. 13.45-14.20Presentation av respektive verksamhetsområdes arbete  Kl. 14.20-14.40Diskutera vision, verksamhetsidé och värdeorden - överensstämmer det befintliga mot hur vi vill att det ska vara och vad föreningen ska stå för?  Kl. 14.40-15Hur går vi vidare ?

37 - Målgrupp -För vem eller vilka vänder vi oss till för vår verksamhet - Vad -Träningar -Turneringar/Cuper -Matcher -Utbildningar/Kurser -Sportlovsaktivitet/Prova på m.m. - När -Fr o m – T o m (veckor) -Önskad veckodag/veckodagar - Ev. Extratillfällen - Var -Önskad lokal & önskad tid

38 Målgrupp/målgrupper för vår verksamhet är:  Motionärer, nybörjare som fd. aktiva som vill spela träningen igenom. VADNÄRVAR 12 Träningstillfällen Htv.40-52D-hagen VolleyDiggarDan` Htv. 48D-hagen VolleyDiggarDan´Vtv. 8D-hagen 12 Träningstillfällen Vtv. 1-12D-hagen

39

40 SMARTA MÅL är…. - Sspecifikt - Mmätbart - Aangeläget - Rrealistiskt - Ttidsbestämt - Aaktuellt

41 MÅL (vår målsättning är att) AKTIVITET  Erbjuda 12 träningar/termin Boka halltid hos fritidskontoret  10 lag anmäler sig till Busniness BeachAffischera i skolor, på stan och i evenemangskalendern, besöka företag och bjuda in personligen, sprida info på kommunens Idrottsfrukost  Rekrytera 2 nya personer till arbetsgruppenTillfråga alla medlemmar genom att prata med var och en  Vinna Sverigeserien turneringar vi deltar iBästa sexan på plan för dagen  Delta med lag i SverigeserienTillfråga intresserade spelare  20 personer blir stödmedlemmarGenomföra stödmedlemslotteri

42 1Erbjuda 12 träningstillfällen/termin 2Totalt 15 personer som ej tidigare besökt våra träningar testar på/deltar en träning 3Vi i genomsnitt kommer vara 12 aktiva personer/träning 4Arrangera VolleyDiggarDan´Ht med 10 anmälda lag 5Arrangera VolleyDiggarDan´Vt med 12 anmälda lag 6Hitta 4 personer/termin som hälper till med låsa/låsa upp 7Få text och eller bild publicerat i AT i samband med VolleyDiggarDan´HT & VT 8Vi får 15 inbetalda medlemsavgifter & träningsavgifter/termin 9 10

43 Beräkna respektive aktivitet gällande  Intäkter  Kostnader

44 Aktivitet Beräknat antal kr/st alt.tim Intäkt (kr)Kostnad (kr)Konto Ex. Hallhyra Ht12 st80kr9604018 Ex. Startavgift 10 lag250kr2 5003053 Ex. Annons AT12 3005910 Ex. Kioskverksamhet 100003590 Ex. Kioskverksamhet 5004510 VerksamhetSätt kryss Aktivitet Kids/Volley 2000 MotionxVolleyDiggarDan Ht Beach Annan Resultat- 260kr

45

46  Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt diskussion huruvida föreningen bedriver rätt verksamhet. - Vad fungerar bra/mindre bra? - Ska någon verksamhet/aktivitet tas bort alt. läggas till?  Kl. 11.30-12.15Workshop - Verksamhetsplan och målarbete i respektive verksamhetsområden (steg 1-4)  Kl. 12.15-13.00LUNCH  Kl. 13-13.45Forts. arbete Workshop  Kl. 13.45-14.20Presentation av respektive verksamhetsområdes arbete  Kl. 14.20-14.40Diskutera vision, verksamhetsidé och värdeorden - överensstämmer det befintliga mot hur vi vill att det ska vara och vad föreningen ska stå för?  Kl. 14.40-15Hur går vi vidare ?

47  Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt diskussion huruvida föreningen bedriver rätt verksamhet. - Vad fungerar bra/mindre bra? - Ska någon verksamhet/aktivitet tas bort alt. läggas till?  Kl. 11.30-12.15Workshop - Verksamhetsplan och målarbete i respektive verksamhetsområden (steg 1-4)  Kl. 12.15-13.00LUNCH  Kl. 13-13.45Forts. arbete Workshop  Kl. 13.45-14.20Presentation av respektive verksamhetsområdes arbete  Kl. 14.20-14.40Diskutera vision, verksamhetsidé och värdeorden - överensstämmer det befintliga mot hur vi vill att det ska vara och vad föreningen ska stå för?  Kl. 14.40-15Hur går vi vidare ?

48  Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt diskussion huruvida föreningen bedriver rätt verksamhet. - Vad fungerar bra/mindre bra? - Ska någon verksamhet/aktivitet tas bort alt. läggas till?  Kl. 11.30-12.15Workshop - Verksamhetsplan och målarbete i respektive verksamhetsområden (steg 1-4)  Kl. 12.15-13.00LUNCH  Kl. 13-13.45Forts. arbete Workshop  Kl. 13.45-14.20Presentation av respektive verksamhetsområdes arbete  Kl. 14.20-14.40Diskutera vision, verksamhetsidé och värdeorden - överensstämmer det befintliga mot hur vi vill att det ska vara och vad föreningen ska stå för?  Kl. 14.40-15Hur går vi vidare ?

49  Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt diskussion huruvida föreningen bedriver rätt verksamhet. - Vad fungerar bra/mindre bra? - Ska någon verksamhet/aktivitet tas bort alt. läggas till?  Kl. 11.30-12.15Workshop - Verksamhetsplan och målarbete i respektive verksamhetsområden (steg 1-4)  Kl. 12.15-13.00LUNCH  Kl. 13-13.45Forts. arbete Workshop  Kl. 13.45-14.20Presentation av respektive verksamhetsområdes arbete  Kl. 14.20-14.40Diskutera vision, verksamhetsidé och värdeorden - överensstämmer det befintliga mot hur vi vill att det ska vara och vad föreningen ska stå för?  Kl. 14.40-15Hur går vi vidare ?

50

51 Volleyboll för tjejer och killar på en nivå som passar individen.

52 En aktiv och fungerande förening där spelare, tränare och funktionärer trivs och vill vara delaktiga.

53 Har vi inte formulerat (i dagsläget), utan vi har formulerat..

54 Glädje Delaktighet & Gemensamt ansvar

55 Kortsiktiga delmål och långsiktiga mål som revideras kontinuerligt.

56  Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt diskussion huruvida föreningen bedriver rätt verksamhet. - Vad fungerar bra/mindre bra? - Ska någon verksamhet/aktivitet tas bort alt. läggas till?  Kl. 11.30-12.15Workshop - Verksamhetsplan och målarbete i respektive verksamhetsområden (steg 1-4)  Kl. 12.15-13.00LUNCH  Kl. 13-13.45Forts. arbete Workshop  Kl. 13.45-14.20Presentation av respektive verksamhetsområdes arbete  Kl. 14.20-14.40Diskutera vision, verksamhetsidé och värdeorden - överensstämmer det befintliga mot hur vi vill att det ska vara och vad föreningen ska stå för?  Kl. 14.40-15Hur går vi vidare ?

57

58  Finns det utestående frågetecken gällande verksamhetsplan, mål och budget som inte blev klart idag?  Möte för att diskutera Strategi/aktiviteter för att uppnå formulerade mål;  VAD ska ni göra (är det vi gjort idag)  VAR & NÄR ska ni göra det (är det vi gjort idag)  HUR ska ni göra det (aktiviteter)  VEM är ansvarig  Hur ska verksamhetsområdets verksamhet rapporteras till styrelsen? Vem/vilka är huvudansvariga? o Ledamot i styrelsen o Muntliga rapporter/skriftliga rapporter via mejl innan styrelsemöten o På annat sätt- hur?

59

60  Styrelsen förbereder årsmöteshandlingar.  Bokning av halltider (prel. april/maj) … vem/vilka deltar i detta från respektive verksamhetsområde som vill ha halltider?

61  (Prel datum)  Lördag 2 juni

62 Målgrupp/målgrupper för vår verksamhet är: VADNÄRVAR

63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64 Aktivitet Beräknat antal kr/st alt.tim Intäkt (kr)Kostnad (kr)Konto VerksamhetSätt kryss Aktivitet Kids/Volley 2000 Motion Beach Annan Resultat

65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

66 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Ladda ner ppt " Kl. 10-10.30Introduktion till dagen och bakgrund till varför vi är här  Kl. 10.30-11Fika & diskussionsövning ”Spegla föreningen”  Kl. 11-11.30Fortsatt."

Liknande presentationer


Google-annonser