Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program Arbetet med förorenade områden Länsstyrelsen Ansvar för förorenare, säljare, köpare och mäklare Fredrik Bäck, Sveriges geologiska undersökning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program Arbetet med förorenade områden Länsstyrelsen Ansvar för förorenare, säljare, köpare och mäklare Fredrik Bäck, Sveriges geologiska undersökning."— Presentationens avskrift:

1 Program Arbetet med förorenade områden Länsstyrelsen Ansvar för förorenare, säljare, köpare och mäklare Fredrik Bäck, Sveriges geologiska undersökning Diskussion och avslutning

2 Giftfri miljö Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

3 Förorenad mark – syns inte men finns Det finns 80 000 platser i Sverige som kan vara förorenade! Vad händer om jag köper en förorenad fastighet? Kan jag köpa på mig ansvar? Undersökningsplikten? Vad gör jag om jag upptäcker att fastigheten är förorenad? Var hittar jag mer information?

4 Från kartläggning till åtgärd? Registrering och prioritering Enhetlig metod finns Klassning från 1 till 4 Registrering i en nationell databas Undersökningar Stegvis Kartlägga och avgränsa föroreningar Bedöma risker med föroreningarna Åtgärder Engångskaraktär Bortschaktning är vanligast

5 Vem gör vad? Undersökningar Åtgärder Ändrad markanvändning Exploatering Registrering av objekt Bidragsfinansiering Tillsyn

6 2411 objekt i Västmanlands Län2411 objekt i Västmanlands Län Gruvor Bruksområden Sågverk och impregnering Metallindustri Bensinstationer 428 är bedömda avseende risk 44 mycket stora risker 139 stora risker 944 kvar att kartlägga

7 3800 objekt i Örebro Län3800 objekt i Örebro Län –Gruvor –Bensinstationer –Verkstadsindustri –Avfallshantering –Bruksområden –Sågverk och impregnering 580 är bedömda avseende risk –42 mycket stora risker –214 stora risker –500 ej bedömda ännu

8 http://www.lansstyrelsen.se/orebro/amnen/Miljoskydd/fororenade_omraden/

9 Hur går vi vidare? Påverkar dessa frågor värderingen av en fastighet? Hur mycket tar ni som mäklare reda på kring förorenade fastigheter? Hur kan vi få ut informationen till fler mäklare? Vill ni ha någon mer information från oss?

10 2380 objekt i Södermanlands Län är identifierade som potentiellt förorenade eller förorenade områden Södermanlands län 2009 Ca 30-tal objekt kvarstår att inventera i länet inom prioriterade branscher enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. brandövningsplatser, tillverkning av trätjära, betning av utsäde, plantskolor och fritidsbåtshamnar.

11 21 mycket stor risk (rk 1) 171 stor risk (rk 2) 219 måttlig risk (rk 3) 117 liten risk (rk 4) De riskklassade objektens fördelning i Södermanlands län. 491 är inventerade och riskbedömda.

12 Läget på Gotland Ca 1000 objekt i länet Några stora objekt Många små inom många olika branscher Impregnering Garveri Ytbehandling Oljedepå Bensinstationer Tjärfabriker Kvarnar Plantskolor Kemtvätt Hamnar Grafisk industri Textilindustri

13 Läget på Gotland Utav 1000 objekt är 228 bedömda med avseende på risk 11 mycket stora risker 52 stora risker Ca 250 ej bedömda ännu Karta på hemsidan Objekt med mkt stor risk

14 Läget på Gotland

15 8 100 förorenade områden i Stockholms län Pågående inventeringar Ytbehandlingsindustri Verkstadsindustri Tjärtillverkning Asfaltverk

16 8 100 förorenade områden i Stockholms län 257 är bedömda avseende risk 36 mycket stora risker 91 stora risker 2 000-2 500 kvar att bedöma ( i kvarstående bransbranscher)

17 Uppsala Län För närvarande finns drygt 3200 objekt identifierade i länet, varav drygt 480 är riskklassade enligt MIFO. 81 objekt har bedömts hamna i den högsta riskklassen och 175 i den näst högsta. För närvarande pågår branschinventering av grafisk industri i hela länet och kommuninventeringar i Uppsala och Tierps kommuner. Enligt en bedömning som gjorts så återstår ca 200-350 objekt i länet att riskklassa enligt MIFO fas 1.


Ladda ner ppt "Program Arbetet med förorenade områden Länsstyrelsen Ansvar för förorenare, säljare, köpare och mäklare Fredrik Bäck, Sveriges geologiska undersökning."

Liknande presentationer


Google-annonser