Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REHABILITERING I HEMMET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REHABILITERING I HEMMET"— Presentationens avskrift:

1 REHABILITERING I HEMMET
TRO - Projektet (Tidiga och Samordnade Rehabiliteringsinsatser i Ordinärt boende)

2 Bakgrund Esthers behov av och värdet med rehab i hemmet
Vårdval - Splittrad rehaborganisation – minskad teamsamverkan Utvecklingsbehov av det vardagsrehabiliterande förhållningssättet

3 Syfte Att ge brukarna förutsättningar till bästa möjliga självständighet och livskvalitet för att stödja deras möjligheter till att kunna bo kvar i sin bostad.

4 Mål En ny samverkansform 2011 som ska visa på effekterna av träning i
hemmiljö gällande: brukarnas funktionsförmåga brukarnas aktivitetsförmåga brukarnas hemtjänstbehov brukarnas egna upplevda vardag, hälsa och livssituation Samverkan mellan specifik rehab och vardagsrehab

5 Projektorganisation Roller – Ansvar – Uppgifter - Dokumentation
. Styrgrupp Projektledaren, PVO chef och K chef Ref grupp ”Esther”, hemtjänst , DSK, BHL, chef… Beställare – Nässjö Kommun och vårdcentral Bra Liv Projektgrupp AT, SG – Pvo och kommunala rehab asssitenter och projektledaren Utförande 1-2 Rehabassistenter - Kommun Samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster –VC Bra Liv

6 Samv hemtjänst – Rehab ass
AT/SG – Rehab assistenter Information Organisation Rehab assistenter Tider för gem första besök Studiebesök Mått genomförandeplaner Projektgrupp Delegeringar Egenansvarsprodukter Planering av kör schema Avvikelsehantering Politiker - SoL och lokala rutiner? Ref grupp Dokumentation Uppföljningsrutiner Biståndshandläggare Resultattavla - antal träning /v Brukar folder Styrgrupp Hantering träningsprogram Hemtjänstpersonal Hospitering Htj Lägesinformation Org projektavslut Träningsmaterial/ hjälpmedel Mått hemtjänstinsatser AT/SG Bra Liv Rehab assistenterna Material inköp TRO Instruktioner rehab ass/htj Hur många träningstillfällen Nyckelgömma? Inflödes alt BHL beviljade insatser? Måluppföljningar Hur många ärenden på en gång VPL samverkan Bedömningsinstrument – mätningar . ADL, funktion och livskvalitet Team träffar Avgift? Vardagsrehab Rehab plan /träningsprogram/ målsättningar Kriterier Hemtjänstchefer Genomförandeplaner Uppdatering träningsprogram Samv hemtjänst – Rehab ass Urval/omfattning In Flöde AT/SG

7 Urvalskriterier Nytillkommen skada/sjukdom – fraktur, fallolycka, stroke, nedsatt allm tillstånd VC Bra Liv 65+ & Hemtjänst Urval Hemtjänstområde(4/13) Motiverad till rehabilitering Behov av träning i hemmiljö som inte kan tillgodoses på PVO Mottaglig för instruktioner Kan utföra viss egen träning eller med stöd av hemtjänsten

8 Åtgärder Vårdplaneringar
Rollerna Arbetsterapeut och Sjukgymnast - vårdcentralen Uppdraget Rehabassistent - kommunen

9 Utveckling av TRO ärenden
Mars – December 2011 0 – 18 I snitt 4 pågående ärenden och 10 genomförda träningstillfällen per vecka Januari – Maj 2012 18 – 40

10 Resultat 8-18-40 Kvinnor Fraktur av något slag Vårdplanering
Förbättrad gångförmåga ute, inne och/eller i trappa

11 Fallbeskrivning Kvinna 88 år med axelfraktur pga fallolycka.
Stor oro och ett omfattande hjälpbehov. Hemtjänst sex gånger per dag inkl beroende vid alla förflyttningar. Mål: Att kunna bli självständig gångare och att återfå rörlighet och styrka i armen så att hon kan använda den i sina vardagliga aktiviteter. Insatser: Specifik rehabträning tre gånger per vecka av förflyttning och rörlighet i axel samt vardagsrehab. Resultat: Idag använder kvinnan sin arm i sina dagliga aktivteter och hon förflyttar sig självständigt med käpp inne och med stöd av rollator ute. Insatserna från hemtjänsten har minskats med ett besök per dag och hemtjänstens insatser har ändrat fokus från mycket praktisk hjälp till mest moraliskt stöd. Vardag, hälsa och livssituation har förbättrats från en etta till en fyra, på en femgradig skala.

12 Ökad funktionsförmåga Ökad aktivitetsförmåga
Forts Resultat God måluppfyllelser Ökad funktionsförmåga Ökad aktivitetsförmåga Förändrade hemtjänstinsatser Förbättrad vardag, hälsa och livssituation Bristande samverkan God delaktighet men bristande genomförandeplaner

13 Resurser 2011 I snitt har varje brukare fått ca 50h rehab insatser(inkl restid och pat adm) AT - ca 90h totalt(ca 5h/brukare) SG - ca 90h totalt(ca5h/brukare) Rehab Ass - ca 720h totalt(ca 40h/brukare)

14 Reflektioner - Justeringar
Utökade hemtjänstområden(10/13) Utvecklade Urvalskriterier Påbörjade Tremånadersuppföljningar Många ”Gömda” Psykiska och sociala behov Rehab ass stödjer Hemtjänsten i ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt i väntan på specifik hemrehab. Rollen som Rehab Ass har gått från en person till två personer

15 Ex Vidareutveckling Behov av utvecklad teamsamverkan Vardagsrehab
Åtg sociala och psykiska behov Genomförandeplaner - kontaktman Tidigt inflöde Flexibla roller AT/SG/ASS/USK

16 Rehabilitering lönar sig Hemrehabilitering - Komhem 2013!!
"Fler blommor dör av för mycket vatten än av för lite" Rehabilitering lönar sig Hemrehabilitering - Komhem 2013!!

17 Tack för uppmärksamheten!!
”En droppe, droppade i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: hjälp till att hålla de andra oppe. (Tage Danielsson) Elisabet Lind – Projektledare TRO


Ladda ner ppt "REHABILITERING I HEMMET"

Liknande presentationer


Google-annonser