Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REHABILITERING I HEMMET TRO - Projektet (Tidiga och Samordnade Rehabiliteringsinsatser i Ordinärt boende)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REHABILITERING I HEMMET TRO - Projektet (Tidiga och Samordnade Rehabiliteringsinsatser i Ordinärt boende)"— Presentationens avskrift:

1 REHABILITERING I HEMMET TRO - Projektet (Tidiga och Samordnade Rehabiliteringsinsatser i Ordinärt boende)

2 Bakgrund Esthers behov av och värdet med rehab i hemmet Vårdval - Splittrad rehaborganisation – minskad teamsamverkan Utvecklingsbehov av det vardagsrehabiliterande förhållningssättet

3 Syfte Att ge brukarna förutsättningar till bästa möjliga självständighet och livskvalitet för att stödja deras möjligheter till att kunna bo kvar i sin bostad.

4 Mål En ny samverkansform 2011 som ska visa på effekterna av träning i hemmiljö gällande: brukarnas funktionsförmåga brukarnas aktivitetsförmåga brukarnas hemtjänstbehov brukarnas egna upplevda vardag, hälsa och livssituation Samverkan mellan specifik rehab och vardagsrehab

5 Styrgrupp Projektledaren, PVO chef och K chef Ref grupp ”Esther”, hemtjänst, DSK, BHL, chef… Beställare – Nässjö Kommun och vårdcentral Bra Liv Projektgrupp AT, SG – Pvo och kommunala rehab asssitenter och projektledaren Utförande 1-2 Rehabassistenter - Kommun Samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster – VC Bra Liv Projektorganisation Roller – Ansvar – Uppgifter - Dokumentation.

6 TRO Information Urval/omfattning Organisation AT/SG – Rehab assistenter Rehab assistenter Samv hemtjänst – Rehab ass In Flöde AT/SG Biståndshandläggare Hemtjänstpersonal AT/SG Bra Liv Rehab assistenterna Hemtjänstchefer Projektgrupp Styrgrupp Studiebesök Ref grupp Uppföljningsrutiner Avvikelsehantering Hantering träningsprogram Delegeringar Planering av kör schema Dokumentation Resultattavla - antal träning /v Mått hemtjänstinsatser Måluppföljningar Bedömningsinstrument – mätningar. ADL, funktion och livskvalitet Rehab plan /träningsprogram/ målsättningar Instruktioner rehab ass/htj Inflödes alt VPL samverkan Team träffar Genomförandeplaner BHL beviljade insatser? Nyckelgömma? Hur många träningstillfällen Hur många ärenden på en gång Kriterier Politiker - SoL och lokala rutiner? Tider för gem första besök Mått genomförandeplaner Vardagsrehab Avgift? Brukar folder Lägesinformation Egenansvarsprodukter Träningsmaterial/ hjälpmedel Material inköp Org projektavslut Hospitering Htj Uppdatering träningsprogram

7 Urvalskriterier Nytillkommen skada/sjukdom – fraktur, fallolycka, stroke, nedsatt allm tillstånd VC Bra Liv 65+ & Hemtjänst Urval Hemtjänstområde(4/13) Motiverad till rehabilitering Behov av träning i hemmiljö som inte kan tillgodoses på PVO Mottaglig för instruktioner Kan utföra viss egen träning eller med stöd av hemtjänsten

8 Åtgärder Vårdplaneringar Rollerna Arbetsterapeut och Sjukgymnast - vårdcentralen Uppdraget Rehabassistent - kommunen

9 Utveckling av TRO ärenden Mars – December 2011 0 – 18 I snitt 4 pågående ärenden och 10 genomförda träningstillfällen per vecka Januari – Maj 2012 18 – 40

10 Resultat 8-18-40 Kvinnor Fraktur av något slag Vårdplanering Förbättrad gångförmåga ute, inne och/eller i trappa

11 Fallbeskrivning Kvinna 88 år med axelfraktur pga fallolycka. Stor oro och ett omfattande hjälpbehov. Hemtjänst sex gånger per dag inkl beroende vid alla förflyttningar. Mål: Att kunna bli självständig gångare och att återfå rörlighet och styrka i armen så att hon kan använda den i sina vardagliga aktiviteter. Insatser: Specifik rehabträning tre gånger per vecka av förflyttning och rörlighet i axel samt vardagsrehab. Resultat: Idag använder kvinnan sin arm i sina dagliga aktivteter och hon förflyttar sig självständigt med käpp inne och med stöd av rollator ute. Insatserna från hemtjänsten har minskats med ett besök per dag och hemtjänstens insatser har ändrat fokus från mycket praktisk hjälp till mest moraliskt stöd. Vardag, hälsa och livssituation har förbättrats från en etta till en fyra, på en femgradig skala.

12 Forts Resultat 8-18-40 God måluppfyllelser Ökad funktionsförmåga Ökad aktivitetsförmåga Förändrade hemtjänstinsatser Förbättrad vardag, hälsa och livssituation Bristande samverkan God delaktighet men bristande genomförandeplaner

13 Resurser 2011 I snitt har varje brukare fått ca 50h rehab insatser(inkl restid och pat adm) AT - ca 90h totalt(ca 5h/brukare) SG - ca 90h totalt(ca5h/brukare) Rehab Ass - ca 720h totalt(ca 40h/brukare)

14 Reflektioner - Justeringar Utökade hemtjänstområden(10/13) Utvecklade Urvalskriterier Påbörjade Tremånadersuppföljningar Många ”Gömda” Psykiska och sociala behov Rehab ass stödjer Hemtjänsten i ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt i väntan på specifik hemrehab. Rollen som Rehab Ass har gått från en person till två personer

15 Ex Vidareutveckling Behov av utvecklad teamsamverkan Vardagsrehab Åtg sociala och psykiska behov Genomförandeplaner - kontaktman Tidigt inflöde Flexibla roller AT/SG/ASS/USK

16 Rehabilitering lönar sig Hemrehabilitering - Komhem 2013!!

17 Tack för uppmärksamheten!! ”En droppe, droppade i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: hjälp till att hålla de andra oppe. (Tage Danielsson) Elisabet Lind – Projektledare TRO 0380-518259 elisabet.lind@nassjo.seelisabet.lind@nassjo.se


Ladda ner ppt "REHABILITERING I HEMMET TRO - Projektet (Tidiga och Samordnade Rehabiliteringsinsatser i Ordinärt boende)"

Liknande presentationer


Google-annonser