Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Vad innebär jämställdhet?  Jämställdhet i regionala systemanalyser  Jämställdhet i åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Vad innebär jämställdhet?  Jämställdhet i regionala systemanalyser  Jämställdhet i åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen."— Presentationens avskrift:

1  Vad innebär jämställdhet?  Jämställdhet i regionala systemanalyser  Jämställdhet i åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen

2 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv - Jämn fördelning av makt och inflytande - Ekonomisk jämställdhet - Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Ett jämställdhet transportsystem: - Transportsystemet ska vara utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov - Kvinnor och män ska ges möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt. Nationella mål om jämställdhet

3 Kvinnor och män har olika resmönster och resbehov Män tar i större utsträckning än kvinnor del av regionförstoringsprocessen Kvinnor och män har olika värderingar - trafiksäkerhet, trygghet, miljö och transportkvalitet. Trender kvinnor och män i transportsystmet

4 Jämställdhet föreslås integreras på två sätt i den regionala systemanalysen; Genomföra samrådsmötena (workshop mars och maj) utifrån ett jämställdhetsperspektiv Föra in jämställdhetsperspektivet i den regionala systemanalysen Åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen

5 Hur kan vi bidra till att uppfylla målet om ett jämställt transportsystem? Vem planerar, byggar och förvaltar infrastrukturen och transportsystemet idag och i framtiden? Vem har möjlighet att använda sig av transportsystemet? Vems resbehov och värderingar tillgodoses i högre grad? Hur tillgodoser vi att både kvinnors och mäns villkor och behov blir tillgodosedda inom transportsektorn över hela dygnet och alla årstider? Exempel på relevanta frågor i arbetet med investeringsplaneringen

6 Syftet är att diskutera regionförstoring med avseende på målet om jämställdhet Effekter och konsekvenser av regionförstoring för kvinnor respektive män Hur ser kvinnors och mäns lokala arbetsmarknadsregioner ut om 10-20 år? Utveckla analysen av kvinnors och mäns nytta av regionstorlek? Fördjupad studie regionförstoring och jämställdhet

7 Hur viktig är transportsektorn för jämställdhet och hur viktig är jämställdheten för transportsystemet?


Ladda ner ppt " Vad innebär jämställdhet?  Jämställdhet i regionala systemanalyser  Jämställdhet i åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen."

Liknande presentationer


Google-annonser