Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Vad innebär jämställdhet?  Jämställdhet i regionala systemanalyser  Jämställdhet i åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Vad innebär jämställdhet?  Jämställdhet i regionala systemanalyser  Jämställdhet i åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen."— Presentationens avskrift:

1  Vad innebär jämställdhet?  Jämställdhet i regionala systemanalyser  Jämställdhet i åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen

2 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv - Jämn fördelning av makt och inflytande - Ekonomisk jämställdhet - Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Ett jämställdhet transportsystem: - Transportsystemet ska vara utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov - Kvinnor och män ska ges möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt. Nationella mål om jämställdhet

3 Kvinnor och män har olika resmönster och resbehov Män tar i större utsträckning än kvinnor del av regionförstoringsprocessen Kvinnor och män har olika värderingar - trafiksäkerhet, trygghet, miljö och transportkvalitet. Trender kvinnor och män i transportsystmet

4 Jämställdhet föreslås integreras på två sätt i den regionala systemanalysen; Genomföra samrådsmötena (workshop mars och maj) utifrån ett jämställdhetsperspektiv Föra in jämställdhetsperspektivet i den regionala systemanalysen Åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen

5 Hur kan vi bidra till att uppfylla målet om ett jämställt transportsystem? Vem planerar, byggar och förvaltar infrastrukturen och transportsystemet idag och i framtiden? Vem har möjlighet att använda sig av transportsystemet? Vems resbehov och värderingar tillgodoses i högre grad? Hur tillgodoser vi att både kvinnors och mäns villkor och behov blir tillgodosedda inom transportsektorn över hela dygnet och alla årstider? Exempel på relevanta frågor i arbetet med investeringsplaneringen

6 Syftet är att diskutera regionförstoring med avseende på målet om jämställdhet Effekter och konsekvenser av regionförstoring för kvinnor respektive män Hur ser kvinnors och mäns lokala arbetsmarknadsregioner ut om år? Utveckla analysen av kvinnors och mäns nytta av regionstorlek? Fördjupad studie regionförstoring och jämställdhet

7 Hur viktig är transportsektorn för jämställdhet och hur viktig är jämställdheten för transportsystemet?


Ladda ner ppt " Vad innebär jämställdhet?  Jämställdhet i regionala systemanalyser  Jämställdhet i åtgärdsplaneringen Jämställdhet och investeringsplaneringen."

Liknande presentationer


Google-annonser