Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synliggör våra värderingar -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synliggör våra värderingar -"— Presentationens avskrift:

1 Synliggör våra värderingar - www.sverigestudien.se

2 Nationella värdegrundsstudier
Fem år av trender och lärande i Sverige 25 nationella mätningar!

3 Syftet med Sverigestudien
Detta är våra tolkningar av resultaten, välkommen att göra dina på sverigestudien.se >>Vi vill skapa en ökad förståelse för samhällets utmaningar genom att tillföra kunskap om våra värderingar<<

4 Värderingar reflekterar vem vi är
Värderingar speglar våra energier och är en viktig grund för våra beslut Gemensamt goda Transformation Egenintresse Positiva Potentiellt begränsande (L) Andliga Mentala Emotionella Fysiska Individuell (I) Relation (R) Organisation (O) Samhälle (S) Inkluderande Service till mänskligheten Göra skillnad Intern samstämmighet Transformation Självkänsla Relation Överlevnad Finans Kundrelationer Hälsotillstånd Kultur Samhällsinsatser Evolution 8.15

5 Kort om mätningen 2013 har vi fått svar från nästan 2000 personer Mätningen genomförs tillsammans med Sinitor Vi har ställt frågor om personliga värderingar, värderingar på arbetsplatsen och värderingar i samhället till c:a 1000 personer Nytt för i år är att vi sedan frågade c:a 1000 personer till om deras personliga värderingar respektive värderingarna som präglar deras kommun I båda fallen har vi frågat om nuvarande och önskat läge.

6 2013 års teman Det här är det vi kommer att fördjupa oss kring idag Personliga värderingar: - Hur kan tron på den ljusnande framtiden få leva kvar? Värderingar på våra arbetsplatser: - Sverige ser annorlunda på kund, utveckling och ansvarstagande Nationella värderingar: - Frustrationen är en kraft att ta vara på Värderingar på kommunal nivå: - Närhet till beslut som rör vardagsfrågorna skapar vilja att påverka 8.20

7 Personligt perspektiv
Topp tio av personliga värderingar varierar ytterst lite från år till år

8 Personligt perspektiv
Hur kan tron på den ljusnande framtiden få leva kvar? 8.25

9 Organisatoriskt perspektiv
Situationen år 2013 liknar den år 2011 Fokus: Kostnadsjakt toppar åter listan över upplevda värderingar Anställdas hälsa toppar för femte året i rad listan över önskade värderingar Utmaning: Kortsiktighet och byråkrati åter på topp 10 Introvert perspektiv i önskade värderingar Positivt: Kvalitet fortsätter att stiga på listan över önskade värderingar

10 Organisatoriskt perspektiv
Sverige ser annorlunda på kund, utveckling och ansvarstagande Andra ord som vi inte har på topp 10: Tar ansvar Ständigt lärande/ ständigt utveckling Ord som vi har som de andra saknar: Förvirring Kvalitet Vår tolkning: Osäkerhet och rädsla gör att vi sluter oss, och glömmer världen utanför Tydlighet och synlighet är vägen framåt 8.30

11 Samhälleligt perspektiv
Energiläckaget fortsätter att stiga Fokus: Arbetslöshet, byråkrati och osäkerhet om framtiden är de ord som används mest för att beskriva Sverige i dag Långsiktighet och jämlikhet stiger bland önskade värderingar, ärlighet och fred har minskat Utmaning: Sju av tio ord för att beskriva Sverige i dag är potentiellt begränsande Positivt: Unga ser mer positivt på samhället än andra åldersgrupper

12 Samhälleligt perspektiv
Frustrationen är en kraft att ta vara på Önskelista på nationell nivå: Stor potential att förändra genom att fånga upp inriktningar som människor i Sverige önskar och vill ha mer av Arbetstillfällen toppar alla listor, i alla regioner och i alla åldersgrupper Nånannanismen råder vidare 8.35

13 Kommunalt perspektiv Mest likheter men även skillnader gentemot nationella värderingar Fokus: Kostnadsjakt, miljömedvetenhet och arbetslöshet är de ord som används mest när invånarna får beskriva sin kommun Samma önskade värderingar som på nationell nivå; arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ansvar för kommande generationer Utmaning: Hur möter kommunen upp medborgarnas förväntningar? Positivt: Medborgarna vill ha inflytande och vara med och påverka

14 Kommunalt perspektiv Närhet till beslut som rör vardagsfrågorna skapar vilja att påverka 8.40

15 Dialog är nyckeln till förflyttning
Global dialog FN World Economic Forum Nationell dialog Regeringsdialog Politisk dialog Samhällsdialog Medborgardialog Brukardialog Samverkan dialog Grupp reflektion Verksamhetsdialog Grupp- & verksamhetsutveckling Arbetsplatsdialog 8. 42 Individuell reflektion Ledarutveckling Coaching/Mentorskap Personlig dialog

16 Ladda ner rapporten på www.sverigestudien.se
Tack för att ni kom! Fortsätt dialogen på: #sverigestudien @sverigestudien


Ladda ner ppt "Synliggör våra värderingar -"

Liknande presentationer


Google-annonser