Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synliggör våra värderingar -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synliggör våra värderingar -"— Presentationens avskrift:

1 Synliggör våra värderingar - www.sverigestudien.sewww.sverigestudien.se #sverigestudien @sverigestudien

2 Nationella värdegrundsstudier 2 Fem år av trender och lärande i Sverige 25 nationella mätningar!

3 Syftet med Sverigestudien >>Vi vill skapa en ökad förståelse för samhällets utmaningar genom att tillföra kunskap om våra värderingar<< 3 Detta är våra tolkningar av resultaten, välkommen att göra dina på sverigestudien.se

4 Värderingar reflekterar vem vi är 4 Värderingar speglar våra energier och är en viktig grund för våra beslut Inkluderande Positiva Potentiellt begränsande (L) Individuell (I) Relation (R) Organisation (O) Samhälle (S) Gemensamt goda Transformation Egenintresse Service till mänskligheten Göra skillnad Intern samstämmighet Transformation Självkänsla Relation Överlevnad Finans Kundrelationer Hälsotillstånd Kultur Samhällsinsatser Evolution Andliga Mentala Emotionella Fysiska

5 Kort om mätningen Mätningen genomförs tillsammans med Sinitor Vi har ställt frågor om personliga värderingar, värderingar på arbetsplatsen och värderingar i samhället till c:a 1000 personer Nytt för i år är att vi sedan frågade c:a 1000 personer till om deras personliga värderingar respektive värderingarna som präglar deras kommun I båda fallen har vi frågat om nuvarande och önskat läge. 5 2013 har vi fått svar från nästan 2000 personer

6 2013 års teman Personliga värderingar: - Hur kan tron på den ljusnande framtiden få leva kvar? Värderingar på våra arbetsplatser: - Sverige ser annorlunda på kund, utveckling och ansvarstagande Nationella värderingar: - Frustrationen är en kraft att ta vara på Värderingar på kommunal nivå: - Närhet till beslut som rör vardagsfrågorna skapar vilja att påverka 6 Det här är det vi kommer att fördjupa oss kring idag

7 Personligt perspektiv 7 Topp tio av personliga värderingar varierar ytterst lite från år till år

8 Personligt perspektiv 8 Hur kan tron på den ljusnande framtiden få leva kvar?

9 Organisatoriskt perspektiv 9 Situationen år 2013 liknar den år 2011 Fokus: • Kostnadsjakt toppar åter listan över upplevda värderingar • Anställdas hälsa toppar för femte året i rad listan över önskade värderingar Utmaning: • Kortsiktighet och byråkrati åter på topp 10 • Introvert perspektiv i önskade värderingar Positivt: • Kvalitet fortsätter att stiga på listan över önskade värderingar

10 10 Andra ord som vi inte har på topp 10: • Tar ansvar • Ständigt lärande/ ständigt utveckling Ord som vi har som de andra saknar: • Förvirring • Kvalitet Vår tolkning: • Osäkerhet och rädsla gör att vi sluter oss, och glömmer världen utanför • Tydlighet och synlighet är vägen framåt Organisatoriskt perspektiv Sverige ser annorlunda på kund, utveckling och ansvarstagande

11 Samhälleligt perspektiv 11 Fokus: • Arbetslöshet, byråkrati och osäkerhet om framtiden är de ord som används mest för att beskriva Sverige i dag • Långsiktighet och jämlikhet stiger bland önskade värderingar, ärlighet och fred har minskat Utmaning: • Sju av tio ord för att beskriva Sverige i dag är potentiellt begränsande Positivt: • Unga ser mer positivt på samhället än andra åldersgrupper Energiläckaget fortsätter att stiga

12 Samhälleligt perspektiv 12 Frustrationen är en kraft att ta vara på Önskelista på nationell nivå: • Stor potential att förändra genom att fånga upp inriktningar som människor i Sverige önskar och vill ha mer av • Arbetstillfällen toppar alla listor, i alla regioner och i alla åldersgrupper • Nånannanismen råder vidare

13 Kommunalt perspektiv 13 Mest likheter men även skillnader gentemot nationella värderingar Fokus: • Kostnadsjakt, miljömedvetenhet och arbetslöshet är de ord som används mest när invånarna får beskriva sin kommun • Samma önskade värderingar som på nationell nivå; arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ansvar för kommande generationer Utmaning: • Hur möter kommunen upp medborgarnas förväntningar? Positivt: • Medborgarna vill ha inflytande och vara med och påverka

14 14 Kommunalt perspektiv Närhet till beslut som rör vardagsfrågorna skapar vilja att påverka

15 Dialog är nyckeln till förflyttning 15 Personlig dialog Arbetsplatsdialog Samhällsdialog Nationell dialog Individuell reflektion Ledarutveckling Coaching/Mentorskap Grupp reflektion Verksamhetsdialog Grupp- & verksamhetsutveckling Medborgardialog Brukardialog Samverkan dialog Regeringsdialog Politisk dialog Global dialog FN World Economic Forum

16 Ladda ner rapporten på www.sverigestudien.se Tack för att ni kom! Fortsätt dialogen på: #sverigestudien @sverigestudien


Ladda ner ppt "Synliggör våra värderingar -"

Liknande presentationer


Google-annonser