Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationspsykologiska påverkansfaktorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationspsykologiska påverkansfaktorer"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationspsykologiska påverkansfaktorer
Idéer för textuppbyggnad taget ur ett material om linjärt berättande i film- och teveproduktion

2 Behov I grunden för all kommunikation finns ett behov - berätta, påverka, utbilda mm. Vid utvärdering av behov ska jag ställa frågan: Tillför det jag vill förmedla eller sättet jag förmedlar på, något nytt?

3 Syfte Syftet styr till viss del valet av form på budskapet – vill jag visualisera, konkretisera, påverka, underhålla osv…

4 Mål och målgrupp Målet är att mottagaren ska ta emot budskapet. Vad har läsaren med sig efter att ha fått ta del av budskapet? Vilket intryck kvarstår efter några dagar? Vilken ålder och förkunskaper har målgruppen? Vilka attityder, intressen och referensramar?

5 Lässituationen Hur är lässituationen? Sitter man hemma och kan välja/välja bort vad man vill läsa eller sitter man i en situation där man tvingats läsa? Har texten någon samverkan med andra medier – tex interaktiva medier, film, trycksaker eller utställningsskärmar?

6 Kommunikationens villkor
Det fria valet i dagens samhälle gör att vi kan söka oss till den information som vi är intresserade av, samtidigt som det är mycket lätt att sprida ny information. Risken är också att man aktivt väljer bort information som går emot ens förutfattade meningar. Att ständigt ges möjlighet att välja vinklad information kan skapa grogrund för fundamentalism!

7 Fallgropar 1 Kannibalisering
– när formen äter upp budskapet. Bilder kan t ex störa läsning. Stavfel likaså. Redundans överflöd av information kring det som redan är uppenbart. Läsaren känner sig dumförklarad och tappar intresset.

8 Fallgropar 2 Känslofällan människan är en känslovarelse och köper i
princip bara argument som också är kryddade med känslor. Haloeffekten när man ser mer till vem som yttrar sig än till innehållet. Avsändarens trovärdighet på ett område ökar vår tilltro även på andra.

9 Fallgropar 3 Logisk bubbla kan liknas vid förutfattade meningar som
omgärdar oss och försvårar påverkan utifrån. Innehåller värderingar, kulturmönster, religion, ideologi, föreställningar, uppfattningar och fördomar

10 Hålla intresset vid liv
Som ett komplement till den dramaturgiska kurvan eller de klassiska retoriska dispositionerna kan följande grepp hålla läsarens intresse vid liv: Lägerbålskurvan där läsaren matas med omväxling (såväl spänning och intensitet som lugn och vila)

11 Döda intresset 1 Ballongkurvan
lägger man sig på en hög spänningsnivå från början kommer denna nivå att betraktas som referens. Kan man inte leva upp till den uppblåsta ballongen i början så dödas intresset.

12 Döda intresset 2 Vampyrkurvan
att kunna sluta i tid, när man har som roligast. Ett utdraget slut kan suga musten ur/ förta effekten av ett annars bra upplägg.

13 Lasswell och Lewin Lasswell analysera Vem säger Vad genom Vilken kanal
till Vem med Vilken effekt? (Avsändare, Budskap, Medium, Mottagare, Effekt) Lewin det är större chans att påverka någon som diskuterat sig fram till ett beslut själv än att hålla på med direkta övertalningar eller uppmaningar

14 Lazarsfeld och Hovland
tvåstegshypotesen visar hur medieförmedlad information sprids vidare i sociala grupper och mellan olika individer genom s.k. opinionsledare. Hovland ensidig argumentation är INTE mer påverkande än tvåsidig.

15 Lycka till!


Ladda ner ppt "Kommunikationspsykologiska påverkansfaktorer"

Liknande presentationer


Google-annonser