Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Principiell uppläggning av kampanjen, distribution av spelet •Grundversionen av spelet distribueras fysiskt i form av en DVD. Anledningen till att välja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Principiell uppläggning av kampanjen, distribution av spelet •Grundversionen av spelet distribueras fysiskt i form av en DVD. Anledningen till att välja."— Presentationens avskrift:

1 Principiell uppläggning av kampanjen, distribution av spelet •Grundversionen av spelet distribueras fysiskt i form av en DVD. Anledningen till att välja en fysisk distribution istället för nedladdning över nätet är flera. Dels är det en fråga om bandbredd, spelet är så pass tungt att bara mottagare med kraftfull bredbandsanslutning på ett rimligt sätt kan ladda ner över nätet. Dels därför att våra erfarenheter lärt oss att ett spel som man får i fysisk form värderas betydligt högre än ett som kan laddas ner. Det betyder att betydligt fler spelar ett spel som de fått fysiskt än om det bara finns tillgängligt via nätet.Ett fysiskt spel ger också helt andra möjligheter att utforma en kraftfull lanseringskampanj. •Tillägg till spelet i form av t.ex. nya fordon däremot distribueras lämpligen över nätet. Det kommer då att förlänga spelets livslängd och ger många möjligheter till kommunikation med spelarna med ytterligare inlärning som följd

2 Distribution av spelet, forts. •Förslaget är att distribuera 250 000 spel vilket enligt våra tidigare erfarenheter ger i storleksordningen 6-800 000 spelare. •Huvuddelen av upplagan distribueras förslagsvis i samarbete med ett rikstäckande företag med direkt kundkontakt. Det kan vara en snabbmatskedja, ett bensinbolag eller motsvarande. Vi har tidigare erfarenheter av t.ex. McDonalds, Statoil m.fl. I dessa fall har dessa själva stått för kostnaderna för distributionskampanjen •En grupp som kanske bör ges en direktbearbetning är dom som har påbörjat processen att ta körkort och eventuellt också dom som precis taget körkort. Till dessa kan man direktdistribuera spelen via Vägverket eller körskolorna. •En mindre del av upplagan kan också distribueras av kampanjens sponsorer eller andra intresserade organisationer, skolor, trafiksäkerhetsorganisationer.

3 Aktiviteter på nätet •För att förlänga kampanjen och öka effekten kommer olika aktiviteter på nätet att ingå i kampanjen •I samband med lanseringen behövs en frågeservice (FAC=frequently asked questions) där spelarna kan ställa frågor om spelet och installationen. Denna frågeservice hanteras av oss men kan antingen läggas på en egen hemsida eller nås via någon av sponsorernas hemsidor t.ex. Don´t Drink & Drive •Likaså skall det finnas en chattsajt där spelarna kan kommunicera med varandra. Liksom FAC kan det ske över en egen hemsida eller någon av sponsorernas hemsidor. Det är givetvis en bra möjlighet att samtidigt kommunicera med spelarna och att sprida information i trafiksäkerhetsfrågor.

4 Aktiviteter på nätet, forts •För att förlänga spelet kommer det att finnas tillägg till grundspelet, t.ex.nya bilar, tillgängliga över nätet. Tillgängligheten kan då villkoras så att spelarna måste svara på en eller flera trafiksäkerhetsfrågor för att få tillgång till tillägget. Detta kan ju utformas så att spelaren måste söka information i en given trafiksäkerhetsfråga för att kunna svara. Av detta skäl bör tilläggen hanteras över en hemsida inriktad på trafiksäkerhet, t.ex. Don´t Drink & Drive. •Olika former av tävlingar, t.ex frågetävlingar med flervalsfrågor avseende trafiksäkerhet kan lämpligen arrangeras via nätet. Enkla vinster i form av t.ex. t-tröjor med Don´t Drink & Drive logo eller värdecheckar hos de affärsföretag som engageras i kampanjen ger mervärde både för spelarna och de deltagande organisationerna

5 Uppföljning av kampanjen •Uppföljningen av kampanjens räckvidd och effekter sker på två, kompletterande sätt •Genom telefonintervjuerna som sker en tid efter distributionen kartläggs hur många som spelat spelet, hur länge, spelarnas ålder, kön mm och attityderna till spelet/kampanjen. Undersökningen görs av ett fristående professionellt undersökningsföretag. •I spelet finns en logg som automatiskt registrerar aktiviteterna i spelet, antal spelsessioner, antal besök på spelets kunskapsdel,antal rätt besvarade trafiksäkerhetsfrågor mm. Genom enkla belöningar uppmuntras splelaran att anonymt ladda ner innehållet i loggen via nätet, något som sker via en enkel knapptryckning. •På det sättet kommer vi inte bara att kunna kartlägga kampanjens räckvidd och bearbetningens intensitet utan också att kunna verifiera spelarnas inhämtande av kunskaper i trafiksäkerhet.


Ladda ner ppt "Principiell uppläggning av kampanjen, distribution av spelet •Grundversionen av spelet distribueras fysiskt i form av en DVD. Anledningen till att välja."

Liknande presentationer


Google-annonser