Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Nätverk för IT och lärande i ITiS anda Linköping 15 januari 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare vt 2003 Aktiviteter våren 2003 finansierade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Nätverk för IT och lärande i ITiS anda Linköping 15 januari 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare vt 2003 Aktiviteter våren 2003 finansierade."— Presentationens avskrift:

1 region Östergötland Nätverk för IT och lärande i ITiS anda Linköping 15 januari 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare vt 2003 Aktiviteter våren 2003 finansierade av KK-stiftelsen –Nätverk av ITiS-handledare och andra (KK-paket) ProjektInformatörer, forskare och framtidens lärande –Certifiering av ITiS-handledare våren 2003 (se PM) –Från information till kunskap Vetenskapliga redskap 5+5p –Informationsteknik-Undervisning-Lärande –Skolledarutbildning IT för skolledare –Seminarier kring Lärkraft –Seminarium om e-lärande Avslutning av ITiS kompetensutvecklingssatsning

2 Nätverksamordnare vt 2003 ITiS och KK-stiftelsen i samarbete

3 Bakgrund KK-stiftelsens skolsatsning ITiS Budgetproppen Skolverket Myndigheten för skolutveckling

4 Bakgrund NS Enligt regeringens bedömning i Budgetpropositionen 2003 behöver IT-utvecklingen i skolan fortsatt stöd och stimulans och att de goda erfarenheterna från ITiS-satsningen bör tas tillvara och spridas. Regeringen ger den nya skolutvecklingsmyndigheten i uppdrag att bland annat stödja nätverket av lokala ITiS-handledare som byggts upp under ITiS- satsningen

5 Blivande NS Personer som har arbetat som regionala samordnare inom ITiS, intresserade av att fortsätta arbeta med IT och lärande erbjuds ca 20% tjänst + verksamhetsmedel ska under våren 2003 vara anställda på en värdmyndighet som är beredd att samarbeta med Delegationens kansli och KK-stiftelsen

6 Syfte Att bidra till fortsatt skolutveckling inom området IT och lärande Att stödja och utveckla nätverk av nyckelpersoner Att på regional nivå aktivt informera skolledare, politiker och andra aktörer om skolutveckling och den roll IT spelar i detta sammanhang. Att bidra till att stärka kompetensen hos NS, handledare, lärare, lärarutbildare, skolledare och politiker.

7 Målgrupper och samarbetspartner Handledare Utvecklingsledare Lärarutbildare Forskare Projektinformatörer Skolledare Politiker och andra beslutsfattare Arbetslag (lärare)

8 Exempel på uppgifter genomföra nätverksprojekt under våren för handledare och lärarutbildare regionalt samla projektinformatörer, handledare och lärarutbildare och med utgångspunkt i ”Nästa steg” ordna kompetensutveckling och seminarier informera kommunala och regionala beslutsfattare initiera möten för erfarenhetsutbyte mellan forskare, lärarutbildare och praktiker. Medverka till att ITiS-handledares utbildning och praktik kan utväxlas (evalueras) i högskolepoäng. (certifiering)

9 region Östergötland Nätverk för IT och lärande i ITiS anda Linköping 15 januari 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare vt 2003 Aktiviteter våren 2003 finansierade av KK-stiftelsen –Nätverk av ITiS-handledare och andra (KK-paket) ProjektInformatörer, forskare och framtidens lärande –Certifiering av ITiS-handledare våren 2003 (se PM) –Från information till kunskap Vetenskapliga redskap 5+5p –Informationsteknik-Undervisning-Lärande –Skolledarutbildning IT för skolledare –Seminarier kring Lärkraft –Seminarium om e-lärande Avslutning av ITiS kompetensutvecklingssatsning

10 KK-paket ProjektInformatörer, forskare och framtidens lärande För att stödja Nätverksamordnarna (NS) i deras arbete med handledarnas kompetensutveckling och för att vidareutveckla de regionala nätverken kring IT och pedagogik kommer KK-stiftelsen att kostnadsfritt ställa ett antal resurspersoner till NS förfogande. Dessa resurspersoner kan användas i olika sammanhang

11 Projektinformatörer Kollegiet har samlat aktiva lärare från KK-stiftelsens skolprojekt och medverkat till att deras erfarenheter kommit flera pedagoger till del. Dessa projektinformatörer ställer vi nu till NS förfogande för att hjälpa till med erfarenhets- och informationsspridningen. De delar med sig av sina pedagogiska erfarenheter och kommer att informera om de resurser som finns för nätverksarbete på Kollegiet/Mitt Kollegium. De kommer även att initiera en diskussion utifrån Utbildningsdepartementets förslag till ny IT-strategi för skolan ”Nästa steg” Läs mer om varje enskild informatör på http://www.Kollegiet.com/pi http://www.Kollegiet.com/pi

12 Forskare Modern skolforskning har blivit mer klassrumsnära och har i allt högre utsträckning kopplats till IT och pedagogik. Forskningsresultaten har trots detta svårt att nå ut och komma till praktisk nytta i skolan. Ett hinder är att forskning och praktik inte möts för att tillvarata varandras erfarenheter. Genom att engagera och ställa ett antal forskare till NS förfogande vill KK-stiftelsen bidra till ett aktivare erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker.

13 Framtidens lärande Kunskapssamhället ställer krav på snabba omställningar, nya kunskaper och omedelbara tillämpningar. För individen innebär det nya krav på att lära nytt, lära om och att lära under hela livet. Det livslånga lärandet väcker nya frågor: Vad ska jag lära mig? Hur ska jag lära mig? Hur vill vi att framtidens lärande ska se ut Visionsprojektet Framtidens lärande vill vara med och svara på de frågorna - och samtidigt ge bränsle till en bred diskussion, där så många som möjligt deltar. Mer information om projektet finns på http://www.framtidenslarande.kks.se/ http://www.framtidenslarande.kks.se/

14 region Östergötland Nätverk för IT och lärande i ITiS anda Linköping 15 januari 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare vt 2003 Aktiviteter våren 2003 finansierade av KK-stiftelsen –Nätverk av ITiS-handledare och andra (KK-paket) ProjektInformatörer, forskare och framtidens lärande –Certifiering av ITiS-handledare våren 2003 (se PM) –Från information till kunskap Vetenskapliga redskap 5+5p –Informationsteknik-Undervisning-Lärande –Skolledarutbildning ”IT för skolledare” –Seminarier kring Lärkraft –Seminarium om e-lärande Avslutning av ITiS kompetensutvecklingssatsning

15 IT för skolledare www.skolverket.se/skolnet/skolledare/ www.skolverket.se/skolnet/skolledare/ Veta vad som är rätt Området behandlar värdegrunden och Internet samt Personuppgiftslagen - frågor inom rektors ansvarsområde som fått ny aktualitet genom elevers och personals användning av ny teknik.Veta vad som är rätt Utveckla skolan Vilken potential har informationstekniken för att stödja pedagogisk och organisatorisk utveckling? Och vilka fallgropar finns? Underlätta arbetet Skolledare berättar om hur de använder IT som stöd i sitt rektorsuppdrag. Vilken nytta kan informationssystem som skolintranät tillföra elever, personal och hela organisationens lärande?Utveckla skolan Underlätta arbetet Förstå teknik Investeringar, drift och underhåll av IT-utrustning tar en allt större del av en skolas budget. Vad behöver en skolledare kunna om teknik?Förstå teknik

16 Brev Dnr 2002/110 med information från kansliet till samtliga kommuner under vecka 46Brev RS skickar ifylld blankett till kommunen med utbetalat belopp ifyllt senast 22/11blankett med Kommunen skickar redovisning ”undertecknad” av kommunal kontaktperson och ekonomiskt ansvarig chef till RS senast 15/12 2002. Utbetalning av 3% adm. ersättning från RS till kommuner som förbrukat alla pengar inom kort Blanketterna skickas av RS till kansliet som vid behov fakturerar kommunen under januari 2003 region Östergötland KK-medel till Arbetslag

17 KK-medel, 3% extra efter slutredovisn. Kommuner KK-medel utbetalt Beräknat 3% bidrag KK-medel redovisat 3% bidrag att utbetala KK-medel återkräva Boxholm15 960 4790015 960 Finspång78 660 2 36083 9142 360Ej faktura Kinda47 310 1 41947 3361 419Ej faktura Linköping497 040 14 911524 82414 911Ej faktura Mjölby116 280 3 488110 09006 190 Motala194 370 5 831185 41708 953 Norrköping383 040 11 491353 955029 085 Söderköping73 530 2 20673 5302 206Ej faktura Vadstena30 210 90620 53009 680 Valdemarsvik42 750 1 28342 7501 283Ej faktura Ydre20 520 61618 93601 584 Åtvidaberg55 860 1 67611 959043 901 Ödeshög20 520 61620 520616Ej faktura Totalt1 576 050 47 2821 493 76122 795115 353 Summa att återkräva 24 487115 353

18 Rapporter från 260 kommuner 60% svarat att det finns en plan för vad som ska hända med datorerna efter tre år Det vanligaste alternativet är att datorn disponeras av läraren och är kvar i kommunens ägo och med kommunalt ägaransvar i tre år Efter garantitidens slut disponeras datorn av läraren fortsättningsvis endast så länge den fungerar och skrotas därefter. region Östergötland ITiS-datorer


Ladda ner ppt "Region Östergötland Nätverk för IT och lärande i ITiS anda Linköping 15 januari 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare vt 2003 Aktiviteter våren 2003 finansierade."

Liknande presentationer


Google-annonser