Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAY:s inspektionsrapport 20.11.2009 Förbundet får understöd på 4,5 miljoner euro av vilket det allmänna stödet är 1,5 miljoner. Den preliminära inspektionsrapporten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAY:s inspektionsrapport 20.11.2009 Förbundet får understöd på 4,5 miljoner euro av vilket det allmänna stödet är 1,5 miljoner. Den preliminära inspektionsrapporten."— Presentationens avskrift:

1 RAY:s inspektionsrapport 20.11.2009 Förbundet får understöd på 4,5 miljoner euro av vilket det allmänna stödet är 1,5 miljoner. Den preliminära inspektionsrapporten kom 26.8.2009 Den egentliga inspektionsrapporten är måttfullare än den preliminära. Finlands dövas förbund rf Diskussionsdagarna för föreningar och kretsar 2010

2 Diskussionsdagarna 2010 Penningautomatföreningen Inspektionsrapport Allmänt understöd för förbundets verksamhet 2009 ”Helhetsnivån måste omvärderas i relation till hur omfattande organisationens verksamhet är, målgruppens storlek och det övriga organisationsfältet.” En plan enligt vilken det allmänna bidraget sjunker 2009 1 574 000 € 2010 1 495 000 € 2011 1 458 000 € 2012 1 458 000 € 2013 1 458 000 €

3 Diskussionsdagarna 2010 Habiliteringshandledning Understödsnivån sänks fr.o.m. 2011 Förbundet måste 2010 framföra sin syn på verksamhetens resurser och innehåll i framtiden. Grunder för AK-bidrag 2009 1 008 000 € 2010 999 000 € 2011 999 000 €

4 Diskussionsdagarna 2010 För Teckenspråksenhetens verksamhet utreds år 2010 - bedömningen av teckenspråkskunskaper - teckenspråksundervisningen - lärarregistret 2009 319 000 € 2010 297 000 € 2011 316 000 €

5 Diskussionsdagarna 2010 Föreningshandledningen överförs till det allmänna understödet redan 2010? 2009 267 996 € 2010 265 000 € 2010 265 000 €.

6 Diskussionsdagarna 2010 För en förbättrad informationstillgång för döva Man förhandlar om en kombination med det allmänna bidraget Finns funktioner som det är motiverat att fortsätta med riktat bidrag. 2009 367 000 € 2010 363 000 € 2011 363 000 €

7 Diskussionsdagarna 2010 Anpassningsträningen - inga flera sysselsättningskurser (työllisyyspolku) - inget underhåll av äventyrsbanan - inga lokala klubbar - ingen FPA-kompensation - nivån bedöms på nytt 2009 187 000 € 2010 164 000 € 2011 185 000 €

8 Diskussionsdagarna 2010 Postavgifterna Man försöker överföra dem till statens budget 2010 80 000 € Arbetsombudsverksamheten Närmare utredning 2010. Utredning av överlappningar med servicen inom den offentliga förvaltningen. 2009 318 000 € 2010 315 000 € 2011 315 000 €

9 Diskussionsdagarna 2010 Malmåsens ekonomi måste balanseras. Man kan inte täcka förlusterna med det allmänna bidraget. Specificerad verksamhetsplan och budget till RAY efter bidragsbesluten. Många riktade bidrag (AK) sådana som i allmänhet ingår i det allmänna bidraget. Bidragen dimensioneras så att de motsvarar linjerna i RAY:s bidragsverksamhet.

10 Diskussionsdagarna 2010 Malmåsen Omkring 4500 helpensionsdygn Kostnader 270 000 €, intäkter 160 000 € 5 anställda Byggt på 1970-talet. Senaste grundliga renoveringen 1990 Avloppsrenovering, köksrenovering m.m. 300 000 €

11 Diskussionsdagarna 2010 Förlust av verksamheten 110 000 € Låneamorteringar 165 000 € Räntekostnader 30 000 € ========= 305 000 € Nödvändiga renoveringar 300 000 € Uppskattat försäljningspris 780 000 €.

12 Diskussionsdagarna 2010 RAY förbjuder användningen av allmänt bidrag för att täcka förluster. Att tvångsmässigt ordna kurser tär på enheternas resurser. Möjligt att ordna kurser överallt i Finland och utomlands. Köpta kurser är billigare.

13 Diskussionsdagarna 2010 Löner Allmänt understöd

14 Diskussionsdagarna 2010 Underskott

15 Diskussionsdagarna 2010 För att täcka förlusten på 100 000 euro behövs omkring 2000 helpensionsdygn. 2000* 73 € = 146 000 € 2000 helpensionsdygn = 15 stycken enveckaskurser för 20 personer.

16 JFR Dessutom ökar förlusten varje år Därtill förbjuder RAY användningen av AY för Malmåsen Exempel på underskott i budgeten 2010 Dövas museum -110.000 € Teatern -68.000 € Ungdomsverk- samheten -65.000 € Seniorverk- samheten -65.000 € Dövas tidskrift -74.000 € Biblioteket -37.000 € Den ekonomiska insats som Malmåsen kräver uppgår till ca 400.000 €

17 Rundfrågan om ett namnbyte för förbundet (28.10-30.11.2009) Sammanfattning av svaren från föreningarna och klubbarna 11.1.2010 Finlands dövas förbund rf Diskussionsdagarna för föreningar och kretsar 2010

18 1. Svarande Antal svar: 288 (361) Kvinnor : 165 (57 %) Män: 122 (42 %)

19 2. Åldersgrupper Under 18: 2 (1 %) 19-29 år: 44 (15 %) 30-39 år: 75 (26 %) 40-49 år: 58 (20 %) 50-59 år: 45 (16 %) över 60 : 63 (22%)

20 3. Utbildning Grundskola/Folkskola: 93 (32 %) Yrkesskola: 127 (45 %) Yrkeshögskola: 29 (10 %) Universitet: 38 (13 %)

21 4. Medlemskap Jag är inte medlem av någon förening, deltar endast i klubbverksamhet: 41 (14 %) Föreningsmedlem, min förening är…: 246 (86 %)

22 4.2 Föreningsmedlemskap Resultat st./ förening

23 Min förening är BORGÅ NEJDENS DÖVA – PORVOON SEUDUN0 ESPOON VIITTOMAKIELISET RY (b)10 ETELÄ-KARJALAN KUUROT RY ©15 FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF (d)4 HELSINGIN KUUROJEN YHDISTYS RY - HELSINGFORS DÖVAS FÖRENING RF (e)40 HÄMEENLINNAN KUUROT RY (f)5 ITÄ-SAVON KUUROT RY (g)2 JAKOBSTADS NEJDENS DÖVA – PIETARSAAREN SEUDUN KUUROT RF (h)0 JYVÄSKYLÄN KUUROJEN YHDISTYS RY (i)13 JÄMSÄNJOKILAAKSON KUUROT RY (j)1 KAINUUN KUUROT RY (k)9 KALAJOKILAAKSON KUUROT RY (l)0 KESKI-UUDENMAAN KUUROT RY (m)1 KOKKOLANSEUDUN VIITTOMAKIELISET RY (n)2 KOTKAN KUUROJEN YHDISTYS RY (o)2 KOUVOLAN KUUROT RY (p)2

24 Min förening är KUOPION KUUROJENYHDISTYS RY (q)12 KUUROJEN VANHEMPIEN KUULEVIEN LASTEN YHDISTYS RY (r)0 KUUROJEN YHDISTYS HEFFATA RY (s)0 LAHDEN KUUROJEN YHDISTYS RY (t)3 LÄNSI-POHJAN KUUROT RY (w)0 MIKKELIN KUUROJEN YHDISTYS RY (x)8 OULUN KUUROJEN YHDISTYS RY (y)8 POHJOIS-KARJALAN KUUROT RY (z)14 PORIN KUUROJEN YHDISTYS RY (aa)1 RAISION SEUDUN VIITTOMAKIELISET RY (bb)3 RAUMAN SEUDUN KUUROT RY (cc)1 RIIHIMÄEN KUUROT RY (dd)2 ROVANIEMEN VIITTOMAKIELISET RY (u)6 SALON SEUDUN KUUROT RY (ee)1 SEINÄJOEN SEUDUN KUUROT RY (ff)11 SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITTO RY (oo)0 TAMMERSIGN RY (ss)1

25 Min förening är TAMPEREEN VIITTOMAKIELISET RY (gg)15 TURUN KUUROJENYHDISTYS RY (hh)19 TURUN KUUROJEN SATEENKAARITEATTERI RY (pp)1 UUDENKAUPUNGIN SEUDUN KUUROT RY (ii)0 VAASAN KUUROJEN YHDISTYS – VASA DÖVAS FÖRENING RY (jj)18 VANTAAN KUUROT - VANDA DÖVA RY (kk)4 VARKAUDEN KUUROJEN YHDISTYS RY (ll)5 VIITO RY (tt)3 VIITTOVAT PERHEET (mm)2 WOIKKIKSEN VIITTOMAKIELISET RY (uu)2 KUUROJEN TEATTERIRYHMÄ ELÄVÄT KÄDET RY (rr)0 KUUROJEN KALALIITTO RY (nn)0 KUUROJEN LOMAJÄRJESTÖ RY (vv)0 246

26 5. Är du i föreningen Medlem av styrelsen: 62 (25 %) Vanlig medlem: 184 (75 %)

27 6. Betecknar du dig själv som… Teckenspråkig: 54 (19 %) Döv: 102 (36 %) Teckenspråkig döv: 111 (38 %) Annat, vad? 20 (7 %) (Teckenspråksanvändare, teckenspråkig dövblind, talteckenspråk, hörselnedsättning, finskspråkig teckenspråkskunnig…)

28 7. Vad anser du om ett namnbyte? Förbundets namn får inte ändras: 189 (66 %) Jag stöder teckenspråkigas förbund som nytt namn : 75 (26 %) Jag föreslår ett annat namn: 6 (2 %) Kan inte säga: 17 (6 %)

29 7.2 Jag föreslår följande som förbundets nya namn Förslag –Suomen Viittomakieliset ry Finlands teckenspråkiga rf –Viittomakielisten Kuurojen Liitto ry Teckenspråkiga dövas förbund rf –Kuurojen ja Viittomakielisten liitto ry Dövas och teckenspråkigas förbund rf

30 Sammanfattning De svarande: bred åldersskala Föreningarnas och klubbarnas ”svarsprocent” är bra (hög) Synen på dövhet och teckenspråkighet är vid och på något sätt ”splittrad”. Identifikation: folk kan ha många identiteter på varandra, beroende på situation. Utbildning och åldersgrupp har inte någon större betydelse.. Speciellt i rundfrågan är att det till identiteterna fogas den nya ”teckenspråkig döv”. Kriterierna för identifikation är alltså dövhet och användning av teckenspråk. De som gått i grundskola / folkskola och yrkesskola understödde något mera Finlands dövas förbund (de övriga grupperna understöder dock lika mycket) Som slutledning kan sägas att namnet på basis av rundfrågan fortsättningsvis bibehålls som Finlands dövas förbund rf.

31 Finlands dövas förbund rf Diskussionsdagarna för föreningar och kretsar 2010 Diskussionsdagarnas ställning och roll i förbundets verksamhet som helhet

32 Innehåll -lite historia -diskussionsdagarnas tidgare teman (översikt) -position i förbundets organisation (obs de regionala utvecklingsdagarna)? -diskussionsdagarnas ställning i förbundets beslutsfattande -saker att fundera på Diskussionsdagarna 2010

33 Våförbundsmöte Förbundsmöte 1996 Förbundsmöte 2009 2010 2011 i maj i september i juni Höstförbunds- 1986 1987 Diskussions- Diskussions- mötedagar dagar I novemberi mars i januari Diskussionsdagarna 2010 Historia

34 Diskussiondagarnas teman 1989 -tyngdpunkterna i förbundets verksamhet -en utveckling av kretsverksamheten -samarbetet mellan förbundet och fältet -föreningarnas förbundsmötesmotioner Diskussionsdagarna 2010

35 Diskussionsdagarnas teman 1990 -fritt forum -föreningarnas motioner -utfrågning av förbundsstyrelsen och personalen Diskussionsdagarna 2010

36 Diskussionsdagarnas teman 1991 -döva i arbetslivet -en utveckling av krets- och regionverksamheten -språkpolitik -föreningarnas motioner -allaktivitetshus och servicecentrum -en utveckling av förbundsmötesarbetet Diskussionsdagarna 2010

37 Diskussionsdagarnas teman 1998 -användning av ny datateknik -en utveckling av föreningarnas intressebevakningsarbete Diskussionsdagarna 2010

38 Diskussionsdagarnas teman 1999 -förbundets planering på medellång sikt (KTS) -kommentarer beträffande utkastet till organisationspolitiskt program Diskussionsdagarna 2010

39 Diskussionsdagarnas teman 2005 -presentation av den nya teamorganisationen -frågetimme -förbundets 100-årsjubileumsfest Diskussionsdagarna 2010

40 Diskussionsdagarnas teman 2006 -informationsinslag om förbundets verksamhet -det teckenspråkiga samfundets välbefinnande -frågetimme -kulturdagarna 2006 Diskussionsdagarna 2010

41 Diskussionsdagarnas teman 2007 -det språkpolitiska programmet -utvärdering av föreningarnas och kretsarnas verksamhet och framtidsutsikter (liten utredning!) -kulturdagarna 2008 -Dövas tidskrift -kommun- och servicestrukturreformen Diskussionsdagarna 2010

42 Diskussionsdagarnas teman 2007 forts. -föreningarna och intressebevakningen under riksdagsvalet -internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder -ungdomsutskottet -organisationsledarskapsutbildningen -Kentauri-projektet Diskussionsdagarna 2010

43 Diskussionsdagarnas teman 2007 forts. -seniorernas kulturevenemang -styrelsemedlemmarnas roll och uppgifter -ledningens frågetimme Diskussionsdagarna 2010

44 Diskussionsdagarnas teman 2008 -på lördag gruppintervjuer hela dagen + diskussion -en utveckling av förbundets tjänster -insamling av information till grund för verksamhetsplanen 2009 -ett närmande av regionteamen och föreningarna Diskussionsdagarna 2010

45 Diskussionsdagarnas teman 2008 -på söndag ämnen som önskades av föreningarna -seniorernas situation nu och i framtiden -stöd till teckenspråkiga barnfamiljer i föreningarna -kommunsammanslagningarnas inverkan på föreningsverksamheten -frågetimme Diskussionsdagarna 2010

46 Diskussionsdagarnas teman 2009 -på lördag resultaten av enkäten om diskriminering samt gruppdiskussioner utgående från resultaten -på söndag presentation av DNR:s och dövförbundets strategier + grupparbetena, övriga aktuella frågor, frågetimme samt utvärdering av diskussionsdagarna Diskussionsdagarna 2010

47 DÖVFÖRENINGARNA Diskussionsdagar Finlands dövas förbunds förbundsmöte Finlands dövas förbunds styrelse Ledningsgruppen Norra FinlandSödra Finland Serviceavdelningen Utvecklings- avdelningen Administrationsavdelningen Team nord Team öst Team syd Team väst Regionala utvecklingsdagar

48 Saker att fundera på Diskussionsdagarna som stöd för planering och inriktning av förbundets verksamhet? Sammankoppling med verksamhetens planerings- och utvärderingsprocess? Med hjälp av diskussionsdagarna kunde man årligen uppdatera förbundets strategi och lystra inför nya kommande signaler (ha framförhållning) tillsammans med föreningarnas representanter? De regionala utvecklingsdagarna är också en del av förbundets planerings- och utvärderingsprocess: regionala dagar -> diskussionsdagarna -> styrelsen -> förbundsmötet (för lång cykel)

49 Saker att fundera på Eller: de regionala utvecklingsdagarna fungerar närmast som en responskanal (kundens synvinkel)?


Ladda ner ppt "RAY:s inspektionsrapport 20.11.2009 Förbundet får understöd på 4,5 miljoner euro av vilket det allmänna stödet är 1,5 miljoner. Den preliminära inspektionsrapporten."

Liknande presentationer


Google-annonser