Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Bemötande När det är svårt Siggi Olafsson Social Resursförvaltning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Bemötande När det är svårt Siggi Olafsson Social Resursförvaltning,"— Presentationens avskrift:

1 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Bemötande När det är svårt Siggi Olafsson Social Resursförvaltning, Social Utveckling, Barn och Unga Siggi.olafsson@socialresurs.goteborg.se

2 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Fundera på… När är det svårt för dig… …att möta andra på jobbet? …i vilka situationer?

3 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Dagen handlar om… Bakgrund - Begrepp Hjärnan, Känslor och Socialt Lärande Empatiskt bemötande Auktoritativt ledarskap Lågaffektivt bemötande (Problemlösning)

4 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Begreppsklargöring Sociala Problem –När en social situation inte fungerar och parter företräder olika perspektiv Konflikt, när parter med jämt styrkeförhållande träter Mobbing, kan det bli när det råder ojämnt styrkeförhållande Reaktioner, spontana, ej genomtänkta och saknar intention

5 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Utlösare Planerat möte som ser ut att bli svårt… Negativa förväntningar Händelser som överaskar… Reaktioner som överaskar… För många saker på en gång, stress Kravsituationer… Problem uppstår ofta i en kravsituation… ca 75% (Pedagoger som kravsättare – vårdnadshavare som kravsättare) Negationer… –Du får inte prata så högt, gör inte så… du borde inte… Uppmaning… –Sluta, stopp, låt bli, nej, kan du, vill att du, kom hit, sätt i gång, gör si, gör så

6 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Amygdala Amygdala utgör en del av det limbiska systemet och har en funktion vid såväl fruktan som njutning. Information från yttervärlden - syn- och hörselintryck - kopplas i thalamus om till olika områden av hjärnbarken. Gäller informationen yttre hot kopplas informationen vidare till amygdala där allvaret i hotet bedöms. Information når amygdala även via en kortare, snabbare bana.

7 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Möjliga Försvarsreaktioner Försvarsreaktioner Orörlighet Flykt Försvar Hur det kan se ut… Passiv, tyst, stilla, blicken tom/sänkt … Går iväg, ”det var inte jag”, panik, skruvar på sig… Aggressiv, ”det är ditt fel”, aktiv, markerar sig fysiskt…

8 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Lugna ned sig tekniker Olika sätt att lugna ner sig på… –Självprat (Peptalk) –Andas (Fokusering) –Gå undan (Låta tiden gå) –Omformulera positivt (Tankestyrning) –Fler sätt… Stopp Slappna av Tänk högt Berätta om det

9 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Känslor Alla känslor skapar en viss typ av handlingsberedskap. Alla känslor är impulser till handlingar.

10 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Basala Affekter (Grundkänslor) Glädje Ilska Rädsla Ledsnad Intresse Överraskning Avsky Skam

11 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Affektkommunikation Du kommunicerar direkt vad du känner Du är ärlig i din känslokommunikation Ditt verbala budskap drunknar om din affekt visar något annat….

12 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Affektsmitta Affekter smittar - vi känner av varandras känslor. Det gör vi genom såkallade spegelcellsfunktioner Vi speglar varandras muskelspänningar och smittas av den andres känslor. Att undvika smitta kan vara svårt. Men viktigt för att inte trappa upp problemet. Det underlättar om den som ska problemlösa, för sig med dämpade känslouttryck.

13 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Individens inre processer Individens beteende Miljön omkring individen Preferenser Intelligenser Tankar Känslor Temperament Handlingar Ansiktsutryck Verbala utryck Andra individer Kultur Social kontext Reciprok determinism Social inlärningsteori

14 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Inre processer H KT Tankar Handlingar Känslor Handlingar, tankar, och känslor påverkar varandra. Vad du gör, påverkar hur du tänker och hur du känner. Hur du känner påverkar likaså dina handlingar och tankar. Hur du tänker, påverkar hur du känner och handlar.

15 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Bemötande, när det är svårt Auktoritativt ledarskap Empatiskt bemötande Lågaffektivt bemötande (Problemlösning) Ex plan B

16 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Hög kontrollAuktoritativMycket värmeEftergivandeLåg kontrollFörsummandeLite värmeAuktoritär Forebyggende innsatser I skolan Social- og helsedirektoratet & Utdanningsdirektoratet

17 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Påverka dig själv! H KT Tankar Handlingar Känslor Vad du gör, påverkar hur du tänker och hur du känner. Hur du känner påverkar likaså dina handlingar och tankar. Hur du tänker, påverkar hur du känner och handlar.

18 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Empati Empati är förmågan att leva sig in i hur en annan människa känner sig och använda denna förståelse i mötet med andra. –Uppmärksamma –Tolka –Förstå –Handla gott utifrån den empatiska förståelsen Empatin öppnar upp för medkänsla, lyssnande och att se saker ur olika perspektiv.

19 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Empatiskt bemötande Lyssna på den andre, med inlevelse Intresserad, ställ frågor om det den säger Bekräfta, med dina ord, hur du förstår den andre Vilja göra gott, visa att du vill den andre väl i handling.

20 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Ickekonfrontativt bemötande Behåll lugnet om du kan, eller, uppträd som om du vore lugn. Kontrollera andningen, undvik plötsliga rörelser och förändring i tonhöjd. Tänk på uttrycket ”släck inte eld med bensin”. Undvik allt som kan öka den andres stress, särskilt om han/hon verkar hyperstressad. Undvik fysisk kontakt. Beröring kan vara både lugnande och öka stress. Särskilt när den andre är hyperstressad är risken stor att stressen ökar. Behåll avstånd. Vanlig social interaktion sker på ett avstånd från 1-2 meter. Forskning har visar att ilska och aggression kan öka av att man kommer för nära. Bemöt på ett icke-våldsamt sätt. (där även verbal aggressivitet som anklagelser, kritik och dylikt är våld.) Detta av både moraliska och praktiska orsaker. Våld skapar våld och negativa spiraler uppstår. McDonnell, A. A. (2010). Understanding and Applying Low Arousal Approaches

21 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Lågaffektivt bemötande Undvik ögonkontakt vid kravsättning, problem eller konflikt -Även kvittoögonkontakt Respektera det personliga utrymmet -Varje gång den andre backar ska du backa -Gå baklänges vid kravsättning -Placera dig vid sidan av den andre

22 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Lågaffektivt bemötande Sätt dig om den andre blir orolig Små rörelser. (Undvik att markera dig fysiskt) Håll dig lugn, andas. (Undvik att smittas av den andres oro) Smitta den andre med ditt lugn

23 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Lågaffektivt bemötande Undvik beröring med spända muskler –Slappna av om den andre tar tag i dig I nödsituationer, där du måste ta tag/hålla i den andre –Använd rörelse, inte fastlåsning som ökar adrenalinet –Släpp aktivt efter några sekunder –Se till att undvika smärta, det ökar stressen

24 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Lågaffektivt bemötande Avledning kan funka bra… –Flyttar fokus från begynnande känslointensitet, vinner tid och lugn –Avledning minskar risken för konflikt –Avledning upplevs inte som belöning av negativt beteende Avled med affekt –Humor Avled med handfasta medel –Berätta om annat –Frågor om annat –Tuggummi, kaffe –Titta där!

25 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Kravanpassning Att anpassa kraven kan minska problemen –Uttrycka kraven på ett annat sätt –Ändra kravet –Dela upp kravet Pedagogens uppgift är att ställa krav på ett sätt som innebär att den andre säger JA

26 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Att förstå ett problem Signaler, Information, Frågor, Att förstå –Att beskriva problemet neutralt… Lösningar –Brainstorming, Tänka högt, Möjligheter, Många förslag Värdera en lösning –Är det bra för mig? Är det bra för de andra? Vad kan hända? Pröva en lösning –Fungerar det? Använda en annan lösning…

27 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Vad är problemet? Vilka lösningar finns det? Pröva en lösning Förstå problemet Beskriv problemet neutralt Tänk på lösningar, många… Är det bra för mig? Är det bra för de andra? Vad kan hända? Pröva en lösning Blev det som ni tänkte? Är alla nöjda? Ev pröva en annan lösning…

28 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Plan – A B C Ross W. Greene Plan ATvinga barnet Plan BSamarbeta med barnet Plan CBlunda för problemet Barn gör rätt om de kan! –Klargör och förstå problemets kärna (Empati) –Samarbeta för att hitta lösningar problem –Bjud in

29 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Tack för er uppmärksamhet! God utveckling önskar jag eder...

30 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Bilaga Försvarsmekanism Intellektualisering genom att man distanserar sig emotionellt från något som väcker ångest och enbart förhåller sig intellektuellt till detta Rationalisering genom att man bortförklarar en handling eller en besvikelse Reaktionsbildning på det sättet att man går till motsatt ytterlighet mot det bortträngda motivet Förskjutning genom att man "flyttar" reaktionerna till något annat än det som ursprungligen gav upphov till dem eller en isolering som bryter sammanhanget mellan tanke och känsla Annullering som innebär att man försöker upphäva en skuldbelagd handling genom någon rituell eller magisk åtgärd Identifikation med angriparen som är flera varianter på samma tema, där målet är att hantera ett objekt för vilket man hyser kluvna känslor Förnekande som består i att man inte känns vid en svår upplevelse Projektion som är en metod att tillskriva andra de egenskaper hos sig själv som man inte vill kännas vid Projektiv identifikation ett sätt att göra sig av med oönskade delar av det egna självet eller att få kontroll över andra genom att se den eller de projicerade delarna av den egna personen hos andra, Sublimering som består i att hämmad libido, eller aggression tillfredsställs med skapande verksamhet inom konst, litteratur, musik eller vetenskap och därmed upphöjs till en socialt acceptabel aktivitet.

31 Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Bilaga Framgångsrika copingstrategier Förhandling, dialog Problemlösning genom aktivt engagemang, ex. genom att ta fram någon handlingsplan. Socialt stöd, söker råd, stöd, uppmuntran från släkt, vänner, familj och kollegor. Professionellt stöd, rådgivning, bekräftelse. Positiv omformulering, ser saken ur en positiv synvinkel ser det som utmaning Humor, ser det komiska i problemet eller i den övriga tillvaron Substitution, undviker att engagera sig för emotionellt genom att engagera sig i något annat, ex. socialt, hantverk, jobbet. Önsketänkande, hoppas att problemet försvinner. Accepterande/resignation, lever med problemet, ser det som olösligt Jämförelse med andra, hittar andra områden där man själv har det bättre än andra eller hittar exempel på de som har det sämre. Katharsia, lättar på trycket genom att utrycka känslor, rening genom att ge utlopp för känslor, konst, musik etc... Magi, tillit till ritualer, förtrollning, tur, högre makt.


Ladda ner ppt "Social Utveckling, Barn och Unga Gårdavägen 2, Göteborg www.socialutveckling.goteborg.se Bemötande När det är svårt Siggi Olafsson Social Resursförvaltning,"

Liknande presentationer


Google-annonser