Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2003-06-04Mary-Ann Hopkins 1 Monica Sandorf Mary-Ann (Mia) Hopkins Eva Jungmark Göteborgsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2003-06-04Mary-Ann Hopkins 1 Monica Sandorf Mary-Ann (Mia) Hopkins Eva Jungmark Göteborgsregionen."— Presentationens avskrift:

1 Mary-Ann Hopkins 1 Monica Sandorf Mary-Ann (Mia) Hopkins Eva Jungmark Göteborgsregionen

2 Mary-Ann Hopkins 2 Länge leve är död

3 Mary-Ann Hopkins 3 Fördelade medel, ITiS

4 Mary-Ann Hopkins 4 Vad avgör om en kommun fortsätter satsa på IT i skolan och långsiktig skolutveckling efter det att ITiS avslutats och de nationella medlen tagit slut?

5 Mary-Ann Hopkins 5 Generella framgångsfaktorer Väl förberedda inför ITiS Delaktiga politiker Tydliga dokument och strategier Långsiktighet och skolutveckling Öppenhet inför nya arbetssätt Engagemang

6 Mary-Ann Hopkins 6 Exempel på fortsatta satsningar Politiker och kommunledning ser en fortsatt satsning som en förutsättning för demokrati, jämställdhet och jämlikhet. Alla ska få samma möjligheter att lära sig och använda IT.

7 Mary-Ann Hopkins 7 Exempel på fortsatta satsningar Personer som varit engagerade i ITiS har blivit fast anställda inom kommunerna som skolutvecklare, IT-pedagoger etc.

8 Mary-Ann Hopkins 8 Skolledare utbildas inom IT Ledningen uppmuntrar lärare och elever. Fortsatt kompetensutveckling Föreläsningar av och för lärare Samarbete högskola/universitet Lärare utbildar lärare Rapporter på kommunens webbplats Spridning av erfarenheter Intranät och webbplatser blir viktiga verktyg

9 Mary-Ann Hopkins 9 IT i skolan- Varför?

10 Mary-Ann Hopkins 10 Skolutveckling! - utan IT ???

11 Mary-Ann Hopkins 11 Pressmeddelande Ny studie avslöjar vad föräldrar inte vet: Svenska barn lever sitt eget liv på nätet SAFT -Safety Awareness, Facts and Tools- är ett europeiskt projekt för säkrare användning av Internet bland barn och ungdomar.

12 Mary-Ann Hopkins 12 Mer undervisning och information behövs Enligt svenska barn är det dåligt ställt med Internetundervisningen i skolan, endast 2 procent uppger att de haft regelbunden undervisning om användning av Internet. Det är den lägsta siffran bland alla länder som ingår i studien.

13 Mary-Ann Hopkins 13 - Teknik - Pedagogik SUPPORT IT i skolan:

14 Mary-Ann Hopkins 14 RSNS

15 Mary-Ann Hopkins 15 Myndigheten för Skolutveckling organiserar och administrerar KK-stiftelsen finansierar

16 Mary-Ann Hopkins 16 Träffar med skolledare, handledare, IT-ansvariga m.fl. Föreläsningar (forskare, Infrabas) Diskussioner Fortbildning handledare, skolledare Lärarutbildningen Våren 2003

17 Mary-Ann Hopkins 17 Skolledare Föredömen Handledare Fortbildare Skol-IT-ansvariga Teknisk och Pedagogisk support

18 Mary-Ann Hopkins 18 Övergripande samarbete -Referensgrupp -Skol-IT-grupp IT-strategier Spetskompetens Fortbildning

19 Mary-Ann Hopkins 19 Göteborgsregionens Referensgrupp för Skolutveckling med IKT som pedagogiskt redskap: Bo NormingKungsbacka, ordförande Catharina RasmussenLärarnas Riksförbund Liselott LindgrenLärarförbundet Mikael IselowMyndigheten för skolutveckling Bo Eriksson GU rektorsutbildningen Janne LundinKK-stiftelsen Günther DippeGU lärarutbildningen Anna Hedström Göteborg Lars Björn GR Monica Sandorf NS Mia Hopkins NS Eva Jungmark NS + GU lärarutbildningen

20 Mary-Ann Hopkins 20

21 Mary-Ann Hopkins 21

22 Mary-Ann Hopkins 22

23 Mary-Ann Hopkins 23 Monica SandorfMary-Ann HopkinsEva Jungmark


Ladda ner ppt "2003-06-04Mary-Ann Hopkins 1 Monica Sandorf Mary-Ann (Mia) Hopkins Eva Jungmark Göteborgsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser