Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För- och grundskolans utvecklingsavdelning För- och grundskolans utvecklingsavdelning Naturskolan Naturskolan i Umeå Utomhuspedagogik Temaklasser UMBRA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För- och grundskolans utvecklingsavdelning För- och grundskolans utvecklingsavdelning Naturskolan Naturskolan i Umeå Utomhuspedagogik Temaklasser UMBRA."— Presentationens avskrift:

1 För- och grundskolans utvecklingsavdelning För- och grundskolans utvecklingsavdelning Naturskolan Naturskolan i Umeå Utomhuspedagogik Temaklasser UMBRA Projekt/regionalt arbete (LONA och Vindel River LIFE) Kompetensutveckling HUT Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” Kurser och konferenser Utomhuspedagogik Temaklasser UMBRA Projekt/regionalt arbete (LONA och Vindel River LIFE) Kompetensutveckling HUT Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” Kurser och konferenser

2 UMBRA Naturskolan i Umeå i samarbete med specialpedagoger och Umeå universitet …vill med hjälp av utomhuspedagogik bidra till att vända skolklassers, på något sätt osunda beteende, till ökad trivsel och därmed bättre inlärningsklimat. …vill med hjälp av utomhuspedagogik bidra till att vända skolklassers, på något sätt osunda beteende, till ökad trivsel och därmed bättre inlärningsklimat.

3 Vilka klasser är med? Skolan/läraren upplever ett missnöje med den sociala situationen i klassen I samtliga fall är redan Elevhälsan/specialpedagoger inkopplad på individ- eller gruppnivå Rektor och klasslärare tillsammans med specialpedagog ansöker om att få delta Skolan/läraren upplever ett missnöje med den sociala situationen i klassen I samtliga fall är redan Elevhälsan/specialpedagoger inkopplad på individ- eller gruppnivå Rektor och klasslärare tillsammans med specialpedagog ansöker om att få delta

4 Naturskolans två personer tar hand om klassen under åtta förmiddagar under ett läsår Uppdrag och övningar i skolans närnatur/skolskog Klassens lärare får betrakta sina elever på avstånd Reflektionsstund med eleverna i klassrummet Samtal tillsammans med lärare och spec.ped. Fyra seminarier under läsåret som leds av Pedagogiska inst. Umeå univ. Naturskolans två personer tar hand om klassen under åtta förmiddagar under ett läsår Uppdrag och övningar i skolans närnatur/skolskog Klassens lärare får betrakta sina elever på avstånd Reflektionsstund med eleverna i klassrummet Samtal tillsammans med lärare och spec.ped. Fyra seminarier under läsåret som leds av Pedagogiska inst. Umeå univ. UMBRA i korthet

5 En UMBRA-dag Samling i klassrummet på morgonen, genomgång av dagens tema Vi går ut till ett naturområde i närheten av skolan Lekar för att bryta is och för värme och gemenskap Dagens uppdrag och övningar i små grupper Avslutning i klassrummet med reflektion och dagboksskrivande Reflektion och samtal efter lunch tillsammans med läraren Naturskolan skickar en sammanfattning av dagens händelser och om vad som sas under reflektionstillfället Samling i klassrummet på morgonen, genomgång av dagens tema Vi går ut till ett naturområde i närheten av skolan Lekar för att bryta is och för värme och gemenskap Dagens uppdrag och övningar i små grupper Avslutning i klassrummet med reflektion och dagboksskrivande Reflektion och samtal efter lunch tillsammans med läraren Naturskolan skickar en sammanfattning av dagens händelser och om vad som sas under reflektionstillfället

6 Innehåll & upplägg (Kan variera beroende på grupp och plats) Hösttermin Sept.: Växttema samt lekar och övningar Sept./okt: Vattentema med håvning av småkryp Okt: Eld Nov: Laga soppa på spritkök Vårtermin Feb: Rovdjurstema Mars: Naturen om vintern, djurspår/knoppar Maj: Eld och bak Maj/juni: Avslutnings-vandring Hösttermin Sept.: Växttema samt lekar och övningar Sept./okt: Vattentema med håvning av småkryp Okt: Eld Nov: Laga soppa på spritkök Vårtermin Feb: Rovdjurstema Mars: Naturen om vintern, djurspår/knoppar Maj: Eld och bak Maj/juni: Avslutnings-vandring

7 Grupperna Olika varianter på grupper : Högrisk- och lågriskgrupper Starka och svaga grupper Flick- och pojkgrupper Trivselgrupper Slumpgrupper Olika varianter på grupper : Högrisk- och lågriskgrupper Starka och svaga grupper Flick- och pojkgrupper Trivselgrupper Slumpgrupper

8 Svaga punkter & fallgropar Den avsatta tiden till reflektion Inställningen hos lärare/rektor Storleken på gruppen/klassen Platsen (trafik, avsaknad av naturlig plats) Klädsel Väder och vind Den avsatta tiden till reflektion Inställningen hos lärare/rektor Storleken på gruppen/klassen Platsen (trafik, avsaknad av naturlig plats) Klädsel Väder och vind

9 Vandringen Den avslutande vandring brukar börja i Strömbäck och sluta ute på Kont (ca 5 km) Vi går i tre grupper med ett fikastopp på vägen. Ute på Kont tänder varje grupp en egen eld och tillagar sin lunch. Buss hämtar klassen intill Kont Den avslutande vandring brukar börja i Strömbäck och sluta ute på Kont (ca 5 km) Vi går i tre grupper med ett fikastopp på vägen. Ute på Kont tänder varje grupp en egen eld och tillagar sin lunch. Buss hämtar klassen intill Kont Strömbäck Kont

10 Seminarier Pedagogiska institutionen, Umeå universitet leder och ansvarar för fyra seminarier/föreläsningar under perioden med UMBRA. V.34: Upptakt med tema grupprocesser V.43: Ledarskap V.5: Flickor och pojkar V.15: Konflikthantering V.34: Upptakt med tema grupprocesser V.43: Ledarskap V.5: Flickor och pojkar V.15: Konflikthantering V. 24: Avslutning /utvärdering

11 Förutsättningar & förväntningar Naturskolan Pedagogisk stödperson Pedagogiska institutionen Läraren/pedagogen Rektor Naturskolan Pedagogisk stödperson Pedagogiska institutionen Läraren/pedagogen Rektor

12 Naturskolan genomför 8 tillfällen utomhus (i regel förmiddagar) under läsåret. Läraren deltar, men tar steget tillbaka och observerar klassen på avstånd. Platsen är skolans närnatur. Avslutningen är en vandring, ofta vid Strömbäck/Kont i maj/juni Naturskolan genomför 8 tillfällen utomhus (i regel förmiddagar) under läsåret. Läraren deltar, men tar steget tillbaka och observerar klassen på avstånd. Platsen är skolans närnatur. Avslutningen är en vandring, ofta vid Strömbäck/Kont i maj/juni

13 Pedagogisk stödperson deltar utomhus vid fyra eller fler tillfällen och erbjuder handledande samtal mellan Naturskolans träffar. Omfattning beror på gruppens och pedagogens behov. Spec.pedagogen deltar även på föreläsningar/seminarier

14 Pedagogiska institutionen, (Umeå universitet) tillsammans med pedagoger med erfarenhet av specialverksamheter ansvarar för 3-4 seminarier under läsåret för fördjupning och stöd i utvecklingsarbetet. Pedagogiska institutionen, (Umeå universitet) tillsammans med pedagoger med erfarenhet av specialverksamheter ansvarar för 3-4 seminarier under läsåret för fördjupning och stöd i utvecklingsarbetet.

15 Pedagogen/läraren förväntas delta i alla aktiviteter (inkl. seminarier/föreläsningar) samt ha ett nära samarbete med pedagogiska stödpersonen mellan utetillfällena med Naturskolan. Pedagogen/läraren ska kunna avsätta minst 30 min efter varje utetillfälle för ostörd utvärdering av förmiddagens händelser. Pedagogen/läraren förväntas delta i alla aktiviteter (inkl. seminarier/föreläsningar) samt ha ett nära samarbete med pedagogiska stödpersonen mellan utetillfällena med Naturskolan. Pedagogen/läraren ska kunna avsätta minst 30 min efter varje utetillfälle för ostörd utvärdering av förmiddagens händelser.

16 Rektor ansvarar för att avsätta tillräckliga resurser (tid och personal) för lärarens möjligheter att medverka och i möjligaste mån delta i föreläsningar/seminarier. Rektor ansvarar för att avsätta tillräckliga resurser (tid och personal) för lärarens möjligheter att medverka och i möjligaste mån delta i föreläsningar/seminarier.


Ladda ner ppt "För- och grundskolans utvecklingsavdelning För- och grundskolans utvecklingsavdelning Naturskolan Naturskolan i Umeå Utomhuspedagogik Temaklasser UMBRA."

Liknande presentationer


Google-annonser