Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff 2013-05-22 Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff 2013-05-22 Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff Välkomna!

2 Dagens arbete Återkoppling från förra träffen
Synligt lärande för lärare Vi diskuterar kap 5 The big five Vilka förmågor ska vi fokusera på i vår undervisning? Skapa en pedagogisk planering i grupper med fokus på förmågorna

3 Reflektioner från förra träffen
Vad har du funderat på sedan senaste träffen? Har du provat någonting i ditt klassrum som du lärde dig senaste gången? Hur har ni spridit det till era kollegor? 5 min egna funderingar Vi lyfter några saker i helgrupp

4 Synligt lärande för lärare kap 5
Börja lektionen Vad är viktigt att ta med sig inför starten av en lektion? Dela in i grupper 5 i varje Diskussionsfrågor att prata om i grupperna Någon leder samtalet och någon skriver ned gruppens synpunkter Redovisning för de andra grupperna Tid 90 minuter inklusive fika

5 The big five Dominerande förmågorna i läroplanerna och kursplanerna
Gäller i alla verksamhetsformer, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och gymnasieskolan. Kräver en djupare inlärning än rena faktakunskaper Finns i nästan alla ämnen och kurser

6

7

8

9

10

11

12 Planeringsprocessen enligt Lgr 11
Eleverna inte med Fokus på ”the big five” Eleverna med De långsiktiga målen beskrivs som punktsatser i slutet av ämnets syfte. Detta utgör basen i planeringsarbetet Hur ska eleverna få träna på förmågorna i ämnets syfte? Vilket centralt innehåll kan vi lyfta in för att eleverna ska få träna på de förmågor som ska bedömas? Lägg med fördel in centralt innehåll från flera ämnen för att göra större arbetsområden ”The big 5” Hur jobbar vi med de förmågor som dominerar kursplanerna Tas fram i samråd med eleverna i undervisningsgruppen Övergripande mål som finns i kap 1 och 2 ska genomsyra verksamheten. Lust, nyfikenhet, samarbete, kreativitet, motivation, analys, problemlösning, kommunikation, samspel mellan elever, metakognition och språkutveckling ska därför genomsyra all undervisning Denna del ska vara väldigt tydligt skriven så eleverna förstår vad som förväntas av dem i arbetsområdet Här kan även eleverna vara med och ha idéer på hur dessa få visa sina nyvunna kunskaper Bedömning för lärande – tydlig feedback på elevernas kunskapsutveckling under varje arbetsområde. Feed-backen ska följas upp med förslag på hur eleven ska träna vidare Lars Thorin

13 Vilka förmågor ska eleverna träna?
Kommunikativ förmåga Analysera och reflektera Förmåga att hantera information

14 Hur ska eleven bedömas? Försök att konkretisera bedömningssituationer
Hur ska ni kommunicera detta till eleverna? Hur ska ni tydliggöra bedömningsnivåerna?

15 Innehåll Klä arbetsområdet med centralt innehåll
Hur ska vi arbeta med eleverna? Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att träna förmågorna?

16 Gruppuppgift Skapa en pedagogisk planering med fokus på förmågorna - Vad ska eleverna träna på? - Vilka ämnen ingår? - Vilket centralt innehåll ska ni använda i arbetsområdet? - Hur ska bedömningen se ut i arbetsområdet - Vilka aktiviteter behöver vi göra med eleverna för att träna förmågorna? Tid till förfogande 50 min Lars Thorin

17 Kort utvärdering av dagen
Vad kommer jag att ta med mig hem från dagens arbete när det gäller planering och upplägget av undervisningen?


Ladda ner ppt "Läroplansträff 2013-05-22 Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser