Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk utredning Utbildningsdagarna i Lund Barneurolog Sven Wiklund Barnkliniken i Ystad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk utredning Utbildningsdagarna i Lund Barneurolog Sven Wiklund Barnkliniken i Ystad."— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk utredning Utbildningsdagarna i Lund Barneurolog Sven Wiklund Barnkliniken i Ystad

2 Disposition Varför Hur Exempel Strategi

3 Varför Prognos; Angelman Risk för komplikationer; Down, Tuberös skleros Upprepnings risk; Fragile X Förklaring

4 Hur Anamnes Somatisk undersökning Radiologi + blodprover ( EEG ) (( EMG + Neurografi ))

5 Anamnes Hereditet Graviditet och Förlossning Tidigare sjukdomar Nuvarande sjukdom

6 Förlopp? Utvecklas framåt i sin takt Stationärt; nått sit utvecklings tak? Fortskridande försämring; Neurometabol sjukdom?Epilepsi? Autism? Hydrocefalus? Hjärntumör? Vaskulär sjukdom/ missbildning? Infektion? Inflammation? Läkemedel? Psykiatri? Failure to Thrive?

7 Hereditet Sju månaders pojke med adducerade tummar bilat sedan födelsen. Fö grav, förlossning samt utveckling normal. Hereditet: Mormor fött fött två barn, som avlidit samt en pojke som har utvecklingstörning. Återbesök vid 10 månader: Fortsatt adducerade tummar, sitter inte utan stöd, hjälper inte vid drag till sittande, inga fallskydds reflexer. Mor nu varit på genetiska kliniken, provtagning för någon sjukdom i släkten, vet ej vilken, hade att göra med adducerade tummar. Sökning PubMed L1 syndromet

8 Nuvarande sjukdom Flicka född i ambulans i v 34+6, FV 2680g, Apgar 9,10,10. Intrauterint upptäckt hydrocefalus, MRT visar komplett corpus callosum agenesi, kraftigt vidgadebakhorn samt undergång av vitsubstans runt bakhornen - tidig intrauterin skada? Återbesök 2 månaders ålder ua. remiss till ögonläkare. Ögonläkare undesöker vid 2 1/2 månad. Patologi vid höger papill, blek papill samt rundad näthinneatrofi som tangerar papillkanten, svårbedömt. Återbesök 4 1/2 månad utvecklas jätefint En månad senare Infantil spasm. Aicardis syndrom

9 Somatisk undersökning Nijmegen Breakage Syndrome FAS Tuberös Skleros CDG Dystrofia Myotonica

10 Somatisk Undersökning Supravalvulär Aorta Stenos Williams Syndrom

11 Somatisk Undersökning Splenomegali Gauchers sjukdom

12 Somatisk Undersökning Retentio Testis Noonans Syndrom

13 Somatisk Undersökning Woods Light Tuberös Skleros

14 Blodprover PKU: Arginasbrist, Isovaleriansyrauri, Argininosuccinatlyasbrist,LCHAD-Brist, Betaketotiolasbrist, MSUD, Biotinidasbrist, MCAD-brist, CACT, Medfödd binjurebarkshyperplasi, Citrullinemi, Medfödd hypothyreos, CPT1 och 2, Metylmalonsyruri, fenylketonuri, Primär Karnitinbrist, Galaktosemi, Propionsyruri, Glutarsyrauri typ 1 och 2, Tyrosinemi typ 1, VLCAD-brist, Homocystinuri Blodstatus: Fanconis anemi; Mukolipidos Typ 4 TSH/ T4 fritt: Downs Syndrom S-laktat; Mitokondriella sjukdomar, Leighs sjukdom S-Ca; Williams Syndrom, 22q11 Deletions Syndromet CDT; CongenitalDefectofGlycosylation CK; Dystrofia myotonica

15 Blodprover Elfores; NejmigenBreakage Syndrome Homocystein, B-12 ( Borrelia Serologi ) Gluten serologi Inborn Error of metabolism Genetik Spinal- laktat, Glukos, protein, ev skademärkörer

16 Öga Cherry Red Spot; Tay Sachs Kolobom; CHARGE Chorioretinala Lakuner; Aicardi

17 Radiologi Två årig flicka, utvecklingsmässigt på ett årings nivå. Epikantusveck. Ingen fortskridande försämring MRT visar hypoplastisk corpus callosum, supratentoriell reducering av vita substansen med patologisk förhöjd T2 signal, Bild som vid Leukodystrofi, t.ex. mukolipidos typ 4. Förflyttar sig genom att hasa på magen, svårt att grappa föremål, sväljnings svårigheter, inget tal eller tecken användning men interagerar aktivt. Har epilepsi.

18

19 Radiologi Prospektiv studie, 157 barn.Major/Specific findings Brain Injury associatedwith prematurity12 Periventricular Leukomalacia (12) Brain malformations 7 Abnormal Ventral Induction Semilobar Holoprosencephaly (1) Abnormal Commissuration Hypoplasia of Corpus callosumwith lipoma (1) Abnormal Cortical formation Heterotopia (1) Focal cortical dysplasia (2) Schizencephaly and septo-opticdysplasia (1) Posterior Fossa Malformation Chiari 1 (1) Focal gliosis of unknown cause 4 Previous infection 2 Toxic/Metabolic 2 Previous hypoglycaemicinjury (2) Hydrocephalus 1 Phakomatoses 1 Tuberous sclerosis complex (1) Total 29

20 EEG AICARDI ESES Absens epilepsi

21 Strategi Noggran anamnes Noggran undersökning Dagis och Skolbarn, friskt, inga stigmata, ingen hereditet, inget i status - Ingen utredning Tre minor signs eller fler, hereditet; Genetisk utredning Avvikande Neurologi; Överväg MRT Spädbarn; Om progressivt “Rubbet” och det snabbt Spädbarn; Sen men utvecklas framåt utan något uppenbart i anamnes eller status; aktiv expektans, utred stegvis och intelligent.


Ladda ner ppt "Medicinsk utredning Utbildningsdagarna i Lund Barneurolog Sven Wiklund Barnkliniken i Ystad."

Liknande presentationer


Google-annonser