Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praxis och professionell utveckling Göteborgs universitet 4-5 oktober 2007 Petri Salo, Tammerfors universitet, Finland Pedagogisk praxis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praxis och professionell utveckling Göteborgs universitet 4-5 oktober 2007 Petri Salo, Tammerfors universitet, Finland Pedagogisk praxis."— Presentationens avskrift:

1 Praxis och professionell utveckling Göteborgs universitet 4-5 oktober 2007 Petri Salo, Tammerfors universitet, Finland Petri.Salo@uta.fi Pedagogisk praxis En reflektiv medvetenhet om de omständigheter* som påverkar och formar lärarens agerande i skolan och klassrummet (Stephen Kemmis 2006) Tradition, historia, politik, ekonomi, sociala och fysiska fakta Följder med tanke på moraliska och etiska aspekter *sakförhållande som har (beledsagande) betydelse i (visst) sammanhang

2 Praxis

3 Aktionsforskning om och i pedagogisk praxis Vems berättelse, dvs. gestaltning av lärares (professionella) verklighet är den mest intressanta och giltiga? Forskarens Lärarens Bådas ( this is my truth/story, tell me yours )

4 Fem principer för att kunna ta ställning till kvaliteten i berättelser om (dokumentation av) aktionsforskning Principen om historisk kontinuitet Hur och varför har ett givet sätt att fungera/agera kommit till? Principen om reflexivitet Hur uppfattar man verklighet, kunskap och forskningssubjektet? Principen om dialektik Hörs allas olika röster? Är de autentiska? Kommunicerar man med varandra? Den pragmatiska principen Vad är utfallet? Med tanke på att åstadkomma mera fungerande verksam- hetsformer, med tanke på att få aktörerna att tro på sin kapacitet och möjligheter att agera och påverka Principen om associationsrikedom Väcker berättelsen mentala bilder, minnen, associationer – känslor? Action research as narrative: five principles for validation Hannu L. T. Heikkinen, Rauno Huttunen and Leena Syrjälä Educational Action Research, Vol. 15, No. 1, March 2007, pp. 5–19

5 Det gällande sättet att fungera/agera har ett givet ursprung En god forskare/aktör är medveten om sitt tänkande och kunnande Sanningen kommer till i växelverkan Det som är fruktbart och fungerande är sant God forskning berör och väcker känslor GOD AKTIONSFORSKNING PROFESSIONELL LÄRARVERKSAMHET


Ladda ner ppt "Praxis och professionell utveckling Göteborgs universitet 4-5 oktober 2007 Petri Salo, Tammerfors universitet, Finland Pedagogisk praxis."

Liknande presentationer


Google-annonser