Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till LITA möte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till LITA möte"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till LITA möte 2012-02 2012-03

2 Primärvården i Västra Götaland -
en förvaltning Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Område 10 Saknar offentlig vårdcentral MHV – GYN – UM Barn &Ungdomsmedicin Rehab Sjukvårdsrådgivningen

3 Primärvårdens verksamheter
113 Vårdcentraler 109 Barnavårdscentraler 70 Barnmorskemottagningar 80 Rehabiliteringsenheter 16 Barnmedicinska mottagningar 9 Gynekologiska mottagningar 40 Ungdomsmottagningar

4 Primärvården i Västra Götaland - en förvaltning
Primärvårdens IS/IT enhet (februari 2012) Benny Johansson IT-chef Anders Larsson Utvecklingschef Christer Bringman IT controller Mai Samuelsson IT controller Annelie Karling Tjänste id+ / KIV Maria Jansson Objektförvaltare Inga-Lill Alblad BHV applikationsexpert Gizella Auer Assistent Vi är en förvaltning – ca 450 enheter Vi är inte klara med uppdelningen av de olika områdena och funktionerna mellan oss, geografi och/eller primärvårdsområden? Tills vidare vänder ni er till samma kontaktperson som tidigare, undantaget Göteborg där Christer tar de frågor som tidigare hanterats av Hans Lilja Arbetet kommer vara samordnat mellan områdena

5 Hemsida TjänsteID+ i Primärvården
Annelie Karling ORA Förvaltare KIV Hemsida TjänsteID+ i Primärvården

6 SITHS-kort Förutsättning för åtkomst bl a till Pascal
Tjänstekort och ”ordning på koderna” Dator som har programvara och kortläsare installerad. T ex Regiondator från VC. Uppkoppling via modem eller kommunens nät Kommunens dator

7 Läkare från bemanningsföretag måste ha tjänste-kort med VGR-certifikat
Läkare från bemanningsföretag måste ha tjänste-kort med VGR-certifikat. Krav som ställs i pågående upphandling. Om inget kort finns ställs reservkort ut på enheten. Giltighetstid 1-6 månader (kan förlängas ytterligare)

8 Rutin reservkortshantering
Reservkortslager tillhandahålls av förvaltnings-KRA. Reservkorten + kodkuvert skall förvaras inlåsta på vårdcentralen. Vid behov av reservkort Blankett (finns på hemsidan) fylls i av användare och skrivs under av chef och kortadministratör. Underlaget skickas till förvaltnings-KRA. Kopia sparas på enheten. Kortadministratören administrerar kortet i SiTHS-admin och användaren aktiverar kortet genom självadministration. Lathund på hemsida TjänsteID+ för Primärvården

9 Förslag till rutiner för kortutgivning i egen regi
Foto tas på enheten med identifiering. Måste göras av KRA. Beställningsunderlag fylls i och undertecknas av verksamhetschef. Skickas digitalt till kortbeställaren som skickar in beställningen till Telia. Beställning ca en gång per vecka. När kortet är klart distribueras det till enhetens KRA som ställer ut (aktiverar) kortet för användaren TILLS VIDARE GÄLLER NUVARANDE RUTINER Fördelar: Sparar tid för användaren Men ställer stora krav på enhetens KRA för att det skall ske på ett säkert och regelmässigt sätt.

10 Pascals ordinationsverktyg – Patientens samlade läkemedelsinformation

11 Pascals ordinationsverktyg
Sista steget i omreglering av apoteksmarknaden Anpassning till patientdatalagen från 2008 Gäller i första hand nuvarande e-dosanvändare Målsättningen är att Pascal ordinationsverktyg ska användas för alla dosordinationer och fax blir reservrutin E-dos ägs av Apoteket AB, som är en aktör på marknaden (idag den enda för dosleveranser). Inera har fått ett uppdrag från landsting och regioner att ta fram ett nytt ordinationsverktyg som ska ersätta e-dos. Gränssnittet för Pascal har tagits fram i samarbete med en referensgrupp där bl a ett antal förskrivare som är vana e-dos användare har deltagit. Anpassningen till patientdatalagen innebär att det är så kallad stark (tvåfaktors) autentisiering som gäller, ”Någonting man har och någonting man vet” .

12 Säkerhetskrav enligt PDL
Stark autentisering krävs SITHS-kort (Tjänste-ID+) Verksamhetschefen tilldelar behörighet/uppdrag till användare på sin vårdenhet Stark autentisering krävs = någonting man har och någonting man vet. Oavsett om användaren identifierar sig med SITHS-kort eller engångslösen via SMS, måste ett (medarbetar-)uppdrag finnas registrerat i KIV- (HSA-) katalogen. Ett uppdrag kopplas alltid till en verksamhetschef. För den landstingsägda vården kan verksamhetschefen eller av denne utsedd person ansöka om behörighet för sina användare via den elektroniska behörighetsblanketten. Där finns numera även uppdraget Nationella vårdtjänster, ”vård och behandling” med.

13 Support Kontakta i första hand lokal administratör på vårdenheten
ServiceCenter för Pascal (centralt beslut) Ring: ???? Helg för migrering reservrutin för att komma åt patientens dosrecept Lokal administratör,. Viktigt att säga ifrån om det är någonting som inte fungerar.

14 Aktuella frågor Roller i Pascal/ vad har man tillgång till?
Kan våra läkare använda sina kort på boendena? Behörighetstilldelning nu och i framtiden?

15 För mer information www.vgregion.se/pascal
Här finns länkar till både Inera och CeHis, samt ytterligare kontaktuppgifter.

16 Datorutbyte Ny rutin för retur av icke återlämnad dator
En dator som inte återlämnas vid utbytet medför ökade kostnader för enheten Två kolumner i Fleas där du kan ange kontakt-person om utbytesansvarig inte finns på plats vid utbytestillfället.”Kontaktperson vid utbyte” och ”Kontaktperson vid utbyte Telefon” Det går att tidigarelägga utbytet en till två månader- måste anmälas senast fem månader i förväg Genom att tidigarelägga kan man antingen få enstaka datorer på samma månad eller sprida ut ett större utbytet på flera månader. Arbetsplatstjänst ”kommer” under våren. Då tar VGR IT över ”ägandet” av datorerna och därmed även beställningarna i Fleas.

17 Datorutbyte På den nya stationära modellen, Optiplex790, finns det inte längre någon parallellport. Har du skrivare som använder denna port bör du se över om utrustningen kan ersättas. Dubbla skärmar? Spara pengar med rätt information i Fleas t ex tel nr Leveranser vardagar mellan kl. 08: :00 Kontakt till VGR IT:

18 Datorutbyte När ni får mailet från VGR IT om vilken dag som utbytet ska ske * Sänd mailet vidare till och beställ installation av ”känsliga program” t.ex. Tele-Q, EKG etc * Om utbytesdatum inte passar ska detta meddelas till VGR IT inom sju dagar

19 Datoråterlämning Nytt från VGR IT – ”Arbetsplatstjänst” kommer under våren 2012 Omfattar leasad dator + support Datorer som inte används kan återlämnas till VGR IT  Uppsägningstiden beräknas bli två månader.

20 Övriga frågor Informationssäkerhet

21 Informationssäkerhet
Dataintrång – artikel i GP 17/1-12 Åtalas för att ha läst journal En sjuksköterska inom Sjukvårdsupplysningen i Västra Götaland har åtalats för att vid tio olika tillfällen gått in och läst en patients sjukvårdsjournal. Den aktuella gärningen gjordes under perioden 14 januari till och med den 25 juni – Den åtalade sjuksköterskans dataintrång har inte varit ägnat mot allmänheten. Sjuksköterskan hade en personlig relation till målsägaren i det aktuella fallet, förklarar kammaråklagare Patrik Tilly utan att vilja gå in närmare på de båda kvinnornas förhållande till varandra. Sjuksköterskan har erkänt de faktiska omständigheterna men förnekar att hon har gjort sig skyldig till något brott.

22 Vårdanställd i Borås varnas
:54 Vårdanställd i Borås varnas En kvinna från Borås inom primärvården har fått en skriftlig varning av Västra Götalandsregionen. Kvinnan ska ha tagit del av information i journalsystemet som hon inte haft rätt till, enligt beslutet. Det finns fler ärenden!!!

23 Krav på vårdrelation! Läs ej Informera på nästa APT egen journal
anhörigs journal Anmälan sker ofta i samband med skilsmässa eller vårdnadstvist! Informera på nästa APT Här hittar du våra riktlinjer och rutiner https://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Krisberedskap-och-sakerhet/Sakerhet/Styrande-dokument/

24 Vid misstanke om dataintrång
Rapportera till närmaste chef eller informationsäkerhetssamordnare OBS! Gör inga egna undersökningar! Information till personalchef och förvaltningsledning. Polisanmälan? Informationssäkerhetsamordnare kontaktar säkerhetschef på VGRIT Återkoppling av analys/resultat till ansvariga Dokumentera noggrant. Registrering i Medcontrol om/när det ej kan påverka pågående utredning


Ladda ner ppt "Välkommen till LITA möte"

Liknande presentationer


Google-annonser