Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till LITA möte 2012-02 2012-03. Primärvården Primärvården i Västra Götaland - Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till LITA möte 2012-02 2012-03. Primärvården Primärvården i Västra Götaland - Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till LITA möte 2012-02 2012-03

2 Primärvården Primärvården i Västra Götaland - Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Område 10 MHV – GYN – UM Barn &Ungdomsmedicin Rehab Sjukvårdsrådgivningen Saknar offentlig vårdcentral en förvaltning

3 Primärvården Primärvårdens verksamheter 113 Vårdcentraler 109 Barnavårdscentraler 70 Barnmorskemottagningar 80 Rehabiliteringsenheter 16 Barnmedicinska mottagningar 9 Gynekologiska mottagningar 40 Ungdomsmottagningar

4 Primärvården Primärvården i Västra Götaland - en förvaltning Primärvårdens IS/IT enhet (februari 2012) Benny JohanssonIT-chef Anders LarssonUtvecklingschef Christer BringmanIT controller Mai SamuelssonIT controller Annelie KarlingTjänste id+ / KIV Maria JanssonObjektförvaltare Inga-Lill AlbladBHV applikationsexpert Gizella AuerAssistent

5 Primärvården TjänsteId+ Annelie Karling ORA Förvaltare KIV Hemsida TjänsteID+ i Primärvården

6 Primärvården SITHS-kort Förutsättning för åtkomst bl a till Pascal Tjänstekort och ”ordning på koderna” Dator som har programvara och kortläsare installerad. T ex Regiondator från VC. Uppkoppling via modem eller kommunens nät Kommunens dator

7 Primärvården Läkare från bemanningsföretag måste ha tjänste- kort med VGR-certifikat. Krav som ställs i pågående upphandling. Om inget kort finns ställs reservkort ut på enheten. Giltighetstid 1-6 månader (kan förlängas ytterligare)

8 Primärvården Reservkortslager tillhandahålls av förvaltnings-KRA. Reservkorten + kodkuvert skall förvaras inlåsta på vårdcentralen. Vid behov av reservkort Blankett (finns på hemsidan) fylls i av användare och skrivs under av chef och kortadministratör. Underlaget skickas till förvaltnings- KRA. Kopia sparas på enheten.Blankett Kortadministratören administrerar kortet i SiTHS-admin och användaren aktiverar kortet genom självadministration. Lathund på hemsida TjänsteID+ för Primärvården Rutin reservkortshantering

9 Primärvården Förslag till rutiner för kortutgivning i egen regi Foto tas på enheten med identifiering. Måste göras av KRA. Beställningsunderlag fylls i och undertecknas av verksamhetschef. Skickas digitalt till kortbeställaren som skickar in beställningen till Telia. Beställning ca en gång per vecka. När kortet är klart distribueras det till enhetens KRA som ställer ut (aktiverar) kortet för användaren TILLS VIDARE GÄLLER NUVARANDE RUTINER

10 Primärvården Pascals ordinationsverktyg – Patientens samlade läkemedelsinformation

11 Primärvården Sista steget i omreglering av apoteksmarknaden Anpassning till patientdatalagen från 2008 Gäller i första hand nuvarande e-dosanvändare Målsättningen är att Pascal ordinationsverktyg ska användas för alla dosordinationer och fax blir reservrutin Pascals ordinationsverktyg

12 Primärvården Säkerhetskrav enligt PDL Stark autentisering krävs SITHS-kort (Tjänste-ID+) Verksamhetschefen tilldelar behörighet/uppdrag till användare på sin vårdenhet

13 Primärvården Support Kontakta i första hand lokal administratör på vårdenheten ServiceCenter för Pascal (centralt beslut) Ring: ???? Helg för migrering reservrutin för att komma åt patientens dosrecept

14 Primärvården Aktuella frågor Roller i Pascal/ vad har man tillgång till? Kan våra läkare använda sina kort på boendena? Behörighetstilldelning nu och i framtiden?

15 Primärvården www.vgregion.se/pascal För mer information

16 Primärvården Datorutbyte Ny rutin för retur av icke återlämnad dator En dator som inte återlämnas vid utbytet medför ökade kostnader för enheten Två kolumner i Fleas där du kan ange kontakt- person om utbytesansvarig inte finns på plats vid utbytestillfället.”Kontaktperson vid utbyte” och ”Kontaktperson vid utbyte Telefon” Det går att tidigarelägga utbytet en till två månader- måste anmälas senast fem månader i förväg

17 Primärvården Datorutbyte På den nya stationära modellen, Optiplex790, finns det inte längre någon parallellport. Har du skrivare som använder denna port bör du se över om utrustningen kan ersättas. Dubbla skärmar? Spara pengar med rätt information i Fleas t ex tel nr Leveranser vardagar mellan kl. 08:00 - 17:00 Kontakt till VGR IT: pc-utbyte@vgregion.se http://regionservice.vgregion.se/sv/Regionservice/Tjansteutbud/IT- och-Telefoni/PC-utbytet1/http://regionservice.vgregion.se/sv/Regionservice/Tjansteutbud/IT- och-Telefoni/PC-utbytet1/

18 Primärvården Datorutbyte När ni får mailet från VGR IT om vilken dag som utbytet ska ske * Sänd mailet vidare till pc-utbyte@vgregion.se och beställ installation av ”känsliga program” t.ex. Tele-Q, EKG etc pc-utbyte@vgregion.se * Om utbytesdatum inte passar ska detta meddelas till VGR IT inom sju dagar

19 Primärvården Datoråterlämning Nytt från VGR IT – ”Arbetsplatstjänst” kommer under våren 2012 Omfattar leasad dator + support Datorer som inte används kan återlämnas till VGR IT Uppsägningstiden beräknas bli två månader.

20 Primärvården Övriga frågor Informationssäkerhet

21 Primärvården Dataintrång – artikel i GP 17/1-12 Åtalas för att ha läst journal En sjuksköterska inom Sjukvårdsupplysningen i Västra Götaland har åtalats för att vid tio olika tillfällen gått in och läst en patients sjukvårdsjournal. Den aktuella gärningen gjordes under perioden 14 januari till och med den 25 juni 2011. – Den åtalade sjuksköterskans dataintrång har inte varit ägnat mot allmänheten. Sjuksköterskan hade en personlig relation till målsägaren i det aktuella fallet, förklarar kammaråklagare Patrik Tilly utan att vilja gå in närmare på de båda kvinnornas förhållande till varandra. Sjuksköterskan har erkänt de faktiska omständigheterna men förnekar att hon har gjort sig skyldig till något brott. Informationssäkerhet

22 Primärvården 2012-02-03 15:54 Vårdanställd i Borås varnas En kvinna från Borås inom primärvården har fått en skriftlig varning av Västra Götalandsregionen. Kvinnan ska ha tagit del av information i journalsystemet som hon inte haft rätt till, enligt beslutet. Det finns fler ärenden!!!

23 Primärvården Läs ej egen journal anhörigs journal Anmälan sker ofta i samband med skilsmässa eller vårdnadstvist! Informera på nästa APT Här hittar du våra riktlinjer och rutiner https://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Krisberedska p-och-sakerhet/Sakerhet/Styrande-dokument/ Krav på vårdrelation!

24 Primärvården Vid misstanke om dataintrång Rapportera till närmaste chef eller informationsäkerhetssamordnare OBS! Gör inga egna undersökningar! Information till personalchef och förvaltningsledning. Polisanmälan? Informationssäkerhetsamordnare kontaktar säkerhetschef på VGRIT Återkoppling av analys/resultat till ansvariga Dokumentera noggrant. Registrering i Medcontrol om/när det ej kan påverka pågående utredning


Ladda ner ppt "Välkommen till LITA möte 2012-02 2012-03. Primärvården Primärvården i Västra Götaland - Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7."

Liknande presentationer


Google-annonser