Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt BBIC: Triangelns innehåll och användning

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Triangeln BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Hälsa Utbildning Känslo- och beteende- mässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Klara sig själv Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Familjens bakgrund och situation Social integrering Lokalsamhällets resurser

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Familj och miljö

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Basen – faktorer i familj och miljö BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Familjens bakgrund och situation Social integrering Lokalsamhällets resurser

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Familj och miljö Familjens bakgrund och nuvarande situation Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Social integrering Lokalsamhällets resurser

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Familj och miljö Barnets syn på de uppgifter som framkommer och på sin situation inom området Konsekvenser för barnet Beskrivningarna bör utgå från barnet

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Familjens bakgrund och situation Föräldrarnas bakgrund Nuvarande familjesammansättning, ev. förändringar i familjen över tid Om föräldrarna är separerade; umgänge med barnet Förekomst av svårigheter relaterade till föräldrarna; t ex psykiska ohälsa, missbruk, funktionsnedsättning, kriminalitet, våld i familjen

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Familjenätverk Släktingar, vänner Frånvarande familjemedlemmar Personer som kan vara till stöd för barnet, föräldrarna eller familjen

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Boende Typ av boende Storlek, standard, anpassning i förhållande till familjens storlek Möjlighet att kunna dra sig undan i bostaden Bostadens omgivning

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Arbete Föräldrarnas arbetssituation Föräldrarnas arbetstider Hur barnomsorg/skolbarnomsorg är ordnad när föräldrarna arbetar

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ekonomi Familjens ekonomi på kortare och längre sikt Inkomster (inkl försörjningsstöd) och utgifter Hur familjen hanterar sin ekonomi Familjens materiella situation

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Social integrering Familjens relationer till grannar och närmaste omgivning I vilken grad familjen är socialt integrerad eller isolerad Familjens möjligheter och vilja att delta i samhällslivet Upplevelser av diskriminering och/eller social exklusion

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Lokalsamhällets resurser Service i familjens bostadsområde som har betydelse för barnets och familjens situation; förskolor, skolor, lekplatser, ungdomsgårdar, vårdcentral, bibliotek etc. Resurser i form av stöd och medverkan från idéburna organisationer, föreningar, religiösa samfund/församlingar etc.

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Reflektion – vad brukar vi ha med? Familjens bakgrund och nuvarande situation Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Social integrering Lokalsamhällets resurser

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Fallgropar familj och miljö 15 Saknas källa Ej relevant information Ej utifrån barnets perspektiv

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Barnets behov

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Barnets behov BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Hälsa Utbildning Känslo- och beteende- mässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Klara sig själv

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Barnets behov Hälsa Utbildning (under 5 år ”Inlärning”) Känslo- och beteendemässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Barnets behov Tänk särskilt på Inga vattentäta skott Åldersanpassning krävs Behovsområdena samspelar Vid behov komplettera med kompetens från annan yrkesgrupp eller verksamhet

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Barnets behov i olika åldrar Barn 0 - 1 år: Hälsa Inlärning Känslo- och beteendem. utveckling Familj och sociala relationer Barn 2 - 4 år + Identitet + Socialt uppträdande Barn 5 år+ + Förmåga att klara sig själv

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hälsa Fysisk och psykisk hälsa, inkl. tandhälsa (hälsotillstånd och hälsorisker) Matvanor Fysisk aktivitet

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BAKGRUND: Fosterbarns hälsa Stefan Kling, 2010 Det medicinska omhändertagandet 190 barn, 0-16 år, placerade minst tre månader BBIC Anvisning för läkarundersökning 94 remisser

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BAKGRUND: Fosterbarns hälsa (2) Brister i hälsovården och omhändertagandet av hälsoproblem Brister i socialtjänstens dokumentation Brister i kommunikationen

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Utbildning (inlärning under 5 år) Kognitiv utveckling Lek och fritid Förskolesituation Behov av särskilt stöd

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Utbildning (5 år eller äldre) Kognitiv utveckling Lek och fritid Skolsituation Prestationer och inlärning, betyg/bedömning Läxor och vuxenstöd Behov av särskilt stöd Arbete eller praktik

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BAKGRUND: Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn Social rapport 2010, Vinnerljung mfl Barn som växer upp i fosterhem och andra socialt utsatta barn: Har mycket dåliga skolprestationer Får sämre skolbetyg i åk 9 Blir lågutbildade

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BAKGRUND: Skolbetyg, utbildning och risker (2) Slutsatser Högriskgrupp för framtida psykosociala problem – oavsett socioekonomisk bakgrund Skolprestationer kan påverkas Förbättra socialt utsatta barns framtidsutsikter -hjälpa dem att klara sig bättre i skolan

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Spelar läsning någon roll? Vocabulary processes WE Nagy, JA Scott 2000 P Bloom, L Markson 1998 ”Matthew effect” K Stanovich 1986

29 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Känslo- och beteendemässig utveckling Anknytning Känsloreaktioner Oro och symptom; självdestruktivitet Utsatthet; övergrepp, familjevåld Riskbeteende; utagerande beteende, kriminalitet

30 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Identitet Självbild Integritet, förmåga att stå för sin uppfattning och vilja Religiös uppfattning Ursprung, kulturell identitet För placerade barn och barn med öppna insatser: vet barnet orsaken till placeringen/den öppna insatsen? Hur förklarar barnet det för andra?

31 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Familj och sociala relationer Barnets relationer till personer i familjen, släkten och nätverket Kamratrelationer För placerade barn: Relationer till familjehemmet eller HVB-personalen Umgänge God man/särskilt förordnad vårdnadshavare

32 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Socialt uppträdande Barnets förståelse av hur han eller hon uppfattas av omgivningen Yttre framtoning Kommunikation och uppträdande

33 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Förmåga att klara sig själv Dagligt liv; alltefter ålder och mognad ta ansvar för praktiska sysslor i hemmet, klädsel, fickpengar etc. Hantera risker; t ex i trafiken Delta i och möjlighet att kunna påverka vardagsbeslut i familjen Förberedas för att stå på egna ben vid en planerad flytt till eget boende

34 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Reflektion: vad brukar vi ha med? Hälsa Utbildning (under 5 år ”Inlärning”) Känslo- och beteendemässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv

35 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Fallgropar barnets behov 35 Barnet inte med i analysen Favoritområden

36 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” I vilken utsträckning barnets behovsområden ej är belysta 2008, 2009 och 2010 i procent. Marie Gustafsson, Ingmar Ångman, Regionförbundet Örebro, Rapport 2012:07 36 Bildtext

37 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Föräldrarnas förmåga

38 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Föräldrarnas förmåga BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet

39 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Föräldrarnas förmåga Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet

40 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Föräldrarnas förmåga Tänk särskilt på Inga vattentäta skott Anpassning till barnets ålder krävs Aspekterna samspelar Vid behov komplettera med kompetens från annan yrkesgrupp eller verksamhet

41 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Fördjupningsteman som stöd I informationsinsamling gällande föräldraförmågan Finns åldersindelade

42 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Exempel på Grundläggande omsorg Tillgodoser barnets fysiska behov av mat och dryck, sömn, vila och hygien Ser till att barnet får adekvat hälso- och sjukvård och tandvård Håller regelbunden kontakt med förskola eller skola, deltar i utvecklingssamtal och ser till att barnet sköter sina läxor Ser till att barnet inte behöver ta mer ansvar i hemmet och för familjen än vad han eller hon klarar av

43 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Exempel på Säkerhet Skyddar barnet mot skador och faror Har kännedom om var barnet befinner sig och vilka miljöer som kan vara riskabla, både i och utanför hemmet Skyddar barnet från kontakt med vuxna som direkt eller indirekt kan skada barnet, t.ex. misshandel, sexuella övergrepp och våld i familjen

44 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Exempel på Känslomässig tillgänglighet Ser till att skapa tillitsfulla relationer inom familjen Visar lyhördhet och respekt för barnet Uppskattar barnet för dess egen skull Tröstar barnet när det är ledset, oroligt eller skrämt

45 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Exempel på Stimulans Ger barnet möjligheter till utveckling och lärande genom lek, samtal och respons på barnets nyfikenhet Stimulerar och stödjer barnet i skolarbetet Uppmuntrar barnet att umgås med och ta hem kamrater Uppmuntrar barnet att uttrycka sin vilja och uppfattning Stimulerar barnet att utveckla sina sociala färdigheter

46 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Exempel på Vägledning och gränssättning Hjälper barnet att härbärgera sina känslor Stödjer och påverkar barnets beteende i önskvärd riktning Är goda vuxna förebilder för barnet Vägleder barnets utveckling av etik, moral och ett socialt accepterat beteende

47 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Exempel på Stabilitet Visar sig pålitliga, förutsägbara och varaktiga i kontakten med barnet Ser till att barnet inte utsätts för fler och längre avbrott i sina nära relationer än nödvändigt Ser till att barnet kan upprätthålla kontakt med närstående och andra personer som är viktiga för barnet

48 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Reflektion: Vad brukar vi ha med? Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet

49 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Fallgropar föräldrarnas förmåga 49 Saknas källa Bedömning istället för underlag Sammanblandning vårdnadshavarens uppfattning och vårdnadshavarens förmåga Informationen ej logisk – ”äpplen och päron”

50 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bedömning istället för underlag HÄLSA Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och svårigheter Grundläggande omsorg Pappa Mattias och mamma Jenny brister i att tillgodose Wilmers behov av tandvård. Grundläggande omsorg: Tandläkare Anders Fors uppger 2013-11-23 att han har kallat Wilmer till mottagningen vid fyra tillfällen under hösten 2013. Tandsköterska har talat med Wilmers föräldrar vid tre tillfällen och uppmanat dem att komma med Wilmer till mottagningen. Wilmer har uteblivit från samtliga tider. Pappa Mattias uppger 2013-11-24 att han tänkt ta med Wilmer till tandläkaren när de fått en tid, men att det alltid kommit något i vägen. Mamma Jenny säger vid samma samtal att hon tycker att det är obehagligt att gå till tandläkaren själv och därför drar sig för att gå dit med Wilmer. = bedömning, förs till Analys så här kan man skriva istället

51 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Svårt att skilja på uppfattning och förmåga UTBILDNING Fakta om barnets/den unges inlärning/utbildning: Maja går i klass 3A på Lillbackeskolan. I Majas klass finns 26 elever. Klasslärare sedan första klass är Anette Nilsson och Janne Björck. Barnet/den unge – beskriv resurser och svårigheter inom området utbildning Barnets uppfattning: Maja säger i samtal 2014-01-14 att hon tycker ”sådär” om skolan. Hon tycker mest om matte, för boken är rolig och klurig. Maja säger att allt annat är dåligt och ”allra värst på hela jorden är gympa”. Hon berättar att ofta känner sig ”kall i magen” när hon vaknar och ska gå till skolan. Maja vill inte svara på några frågor som rör raster eller kamrater. Vårdnadshavares uppfattning: Majas pappa Peter säger 2014-01-10 att han är i princip nöjd med hur det går för Maja i skolan. Hon är flitig och alltid noggrann med att göra läxorna. Men han tycker att Maja sedan höstterminen har börjat protestera mer på morgonen och säger ofta att hon inte vill till skolan. Peter är rädd att Maja blir mobbad i skolan. Övrigas uppfattning: Majas klasslärare Anette Nilsson uppger i Konsultationsdokument Skola, inkommet 2014-01-11, att Maja presterar i nivå med andra barn i samma ålder. Hon läser bra och är särskilt intresserad av att räkna. Maja fungerar bra både med lärare och andra barn. Anette uppger att det inte finns någon oro för Maja från skolans sida. Anette har inte sett några tecken på att Maja skulle vara mobbad. Pappas uppfattning om hur det går för Maja inom området Utbildning

52 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och svårigheter inom området utbildning Grundläggande omsorg: Majas pappa Peter säger 2014-01-22 att Majas skolgång är viktig för honom. Han går alltid på föräldramöten och utvecklingssamtal och han brukar hjälpa Maja med läxorna. Oftast gör hon sina läxor i köket, medan han lagar middag. Säkerhet: Pappa Peter säger att han tagit upp sin oro över Majas skolsituation med personal vid flera tillfällen, men tycker inte att han fått något gehör för sin oro. Klasslärare Annette Nilsson uppger 2014-02-01 att samarbetet med Majas pappa Peter tidigare fungerade bra. Hon tycker att han är en engagerad förälder, men att han på sistone överdriver en hel del och ”förstorar småsaker”. Hon säger att han ”kommit inrusande på hennes rum” flera gånger under vintern för att prata om sin dotter. Vid det senaste tillfället i januari tyckte Anette att pappa Peter uppträdde forcerat och aggressivt. Känslomässig tillgänglighet: Pappa Peter uppger att han oroar sig mer och mer för hur Maja har det i skolan. Han tycker att det har blivit svårare att få iväg henne till skolan på morgonen. Han har försökt få Maja att berätta varför hon vill vara hemma, men vill inte pressa henne. Svårt att skilja på uppfattning och förmåga Pappans egen uppfattning om och andras uppfattning om hans förmåga inom området Utbildning

53 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Familj och sociala relationer – ett exempel Barnet/den unge – beskriv resurser och svårigheter inom området Barnet/den unges uppfattning Mahmoud berättar 2011-05-17 att han inte har någon vuxen att vända sig till. Mahmoud säger att han saknar sin pappa mycket och skulle vilja träffa honom oftare, men han vet att hans mamma inte vill det. Mahmoud har många kompisar, men ingen som han tycker är ”en riktig vän”. Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och svårigheter inom området Tänkbara frågor Känner mamma till att Mahmoud inte tycker att han har någon att vända sig till? Vad tänker hon om det? Varför tror hon att han inte vill vända sig till henne? Hur ser hon på att Mahmoud vill träffa sin pappa mer? Vad gör hon för att underlätta/förhindra kontakten mellan dem? Tycker mamma att det är viktigt att Mahmoud har vänner? Hur tar det sig i så fall i uttryck?

54 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Genomsnittlig belysningsgrad av aspekter av föräldraförmåga 2010 Marie Gustafsson, Ingmar Ångman, Regionförbundet Örebro, Rapport 2012:07 54

55 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Att använda triangeln

56 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att använda triangeln Som utgångspunkt för planering Som utgångspunkt i samtal Som avstämning i utredning och insats Som hjälp i att tydliggöra information Som hjälp i att analysera och bedöma Som gemensam referensram i det professionella nätverket Som hjälp att förstå sammanhanget och öka delaktigheten för barn och föräldrar

57 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Olika typer av trianglar ”Positiva” trianglar Balanserad triangel Överkapacitet i föräldraförmågan Överkapacitet i familj och miljö ”Negativa” trianglar Ej tillgodosedda behov hos barnet Brister i föräldraförmågan Brister i familj och miljö Multiproblemtriangel

58 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att koppla ihop triangeln Barnets behov Föräldrarnas förmåga Faktorer i familj och miljö

59 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Avstämning Vad vet vi hittills? Vad behöver undersökas vidare? Hur resonerar familjen? Eventuell komplettering av informationsinsamling ? ? ? ! ! ! ! + + + - - Karim

60 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser