Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilken roll har de idéburna organisationer Kärt barn har många namn – idéburna, ideella, non-profit, kooperativ och sociala företag Unikt inte komplement.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilken roll har de idéburna organisationer Kärt barn har många namn – idéburna, ideella, non-profit, kooperativ och sociala företag Unikt inte komplement."— Presentationens avskrift:

1

2 Vilken roll har de idéburna organisationer Kärt barn har många namn – idéburna, ideella, non-profit, kooperativ och sociala företag Unikt inte komplement - "inte en potentiell besparing" Plikt eller lust 200.000 organisationer och 32 milj medlemskap Olika begrepp och finansieringsformer Hälften av befolkningen ger 16 tim/mån Professionellt ¼ och ideellt ¾

3 Samverkan och dialog En komplex samhällsutveckling kräver flera aktörers kompetens för att utveckla välfärden och demokratin Förtydliga roller och skapa långsiktiga, bättre förutsättningar för idéburna organisationers verksamheter - våga öppna upp det offentliga Utvecklingen kräver kunskap och nya möten Hur ser vi på idéburna organisationer? Vilka traditioner och kulturer finns? Vad vet vi om engagemanget, vilka organisationer och verksamheter som finns? Strategiskt och medvetet och med Överenskommelsen som grund

4 Vad är Överenskommelsen? Målet Att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare, samt att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvården och omsorgen Politisk bredd och dialog Gemensam vision och parternas utgångspunkter Principerna Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald Åtagande och åtgärder Gemensamt ansvar för uppföljning och kunskapsspridning

5 SKL:s styrelse har beslutat om följande åtaganden för åren 2012-2014: Bidra till att överenskommelsen blir känd och kan diskuteras inom kommuner, landsting och regioner Synliggöra betydelsen och ge stöd att utveckla samverkan och dialog med civilsamhället i frågor som rör social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling på lokal och regional nivå Bidra till att lokala, regionala och internationella erfarenheter av dialog och överenskommelser kommer att spridas till medlemmarna 4

6 Hur gör man? Möta samhällsutveckling och skapa en gemsam grund för samverkan Exempel och inspiration - Skåne, Örebro, Stockholm, Värmdö, Linköping, Botkyrka, Göteborg, Uppsala Framgångsfaktorer - ett politiskt beslut och policy, öppenhet och jämbördighet, tillsammans från början, samlad och representativ idéburen grupp, tid och tillit, kartläggning av Idéburna organisationer, ställa rätt frågor, samla kunskap, vara tydlig med roller, en extern rådgivare eller processledare, bestäm ämnen och frågor, gör verkstad och uppföljning Erfarenheter från den nationella dialogen och texterna En övergripande strategisk text och underavtal, partnerskap, policy, struktur Filmer http://overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/filmer/


Ladda ner ppt "Vilken roll har de idéburna organisationer Kärt barn har många namn – idéburna, ideella, non-profit, kooperativ och sociala företag Unikt inte komplement."

Liknande presentationer


Google-annonser