Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009 Verksamhetsinriktning 2009. I samband med RIM (Riksidrottsmötet) i Örebro 2007 fastställdes verksamhetsinriktning 2008 och 2009 för Riksidrottsförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009 Verksamhetsinriktning 2009. I samband med RIM (Riksidrottsmötet) i Örebro 2007 fastställdes verksamhetsinriktning 2008 och 2009 för Riksidrottsförbundet."— Presentationens avskrift:

1 2009 Verksamhetsinriktning 2009

2 I samband med RIM (Riksidrottsmötet) i Örebro 2007 fastställdes verksamhetsinriktning 2008 och 2009 för Riksidrottsförbundet. Värmlands Idrottsförbund har utformat sina verksamhetsinriktningar i linje med dessa centrala dokument.

3 Verksamhetsinriktning 2009

4 Värmlands Idrottsförbund 65 SDF 1050 Idrottsföreningar 25 000 Ledare 18 Kommuner 2 Landsting 2 av 3 pojkar och 1 av 2 flickor mellan 7-15 år deltar i idrottsverksamhet

5 Värmlands Idrottsförbund Verksamhetsidé Vi ska företräda, stödja och samordna den av RF organiserade idrottsverksamheten i Värmland med syfte att främja dess utveckling.Vision En eftertraktad stödorganisation för idrottens utveckling och framgång..

6 Värmlands Idrottsförbund ska: Företräda värmländsk idrott genom opinionsbildning. Skapa förutsättningar för idrottens utvecklingskraft genom att beskriva och påvisa idrottens breda samhällsnytta. Verka för en dopingfri idrott i Värmland. Arbeta för en demokratisk idrottsrörelse med hög delaktighet och trovärdighet.. …………….. ………….. ……………. Idrottspolitik

7 Värmlands Idrottsförbund ska med ett gott värdskap erbjuda rådgivning, vägledning, stöd, service, arrangemang och bidragsfördelning.. …………….. ………….. ……………. Idrottsservice

8 Värmlands Idrottsförbund ska stimulera till att fler upptäcker idrotten högre upp i åldrarna. Fokus är riktat mot barn- och ungdomsidrotten inom såväl bredd- och motionsområdet som elitverksamheten för ungdomsidrotten.. …………….. ………….. ……………. Idrottsutveckling

9 Idrottslyftet År 3 startar 1 juli 2009 2,6 miljoner till skolsamverkan 1,6 miljoner till anläggningsstöd 1 miljon till ledarförsörjning 160 000 kronor till Unga Ledare

10 Värmlands Idrottsförbund kommer att prioritera upplägg där flera föreningar har ett gemensamt upplägg, t.ex. idrottsskolor.. Idrottslyftet: Samverkan med skolan

11 Några gemensamma satsningar

12 Under hösten kommer vi att genomföra en föreläsningsserie i flera av våra kommuner. Vår idé är att försöka återskapa den succé som våra jubileumsföreläsningar utgjorde ifjol. Föreläsningsserie

13 Elitcoachprojekt Satsningen fortsätter i samarbete med Karlstads Universitet. 28 elittränare (8 förbundskaptener) läser 15 högskolepoäng.

14 Mentorskapsprojektet Unga ledare Vi genomför ett mentorskapsprojekt för unga ledare. Erfarna ledare i föreningen fungerar som mentorer för unga ledare, 16-25 år. Dessa par (mentor-adept) ges resurser för utbildning, utveckling och stimulansåtgärder. Projektet startar den 25 april med 50 unga ledare.

15 Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Från och med 15 augusti kan LOK-stödet enbart sökas digitalt. Detta innebär en massiv informationsinsats under våren och sommaren!


Ladda ner ppt "2009 Verksamhetsinriktning 2009. I samband med RIM (Riksidrottsmötet) i Örebro 2007 fastställdes verksamhetsinriktning 2008 och 2009 för Riksidrottsförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser