Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Lunds universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Lunds universitet"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Lunds universitet
Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet Välkommen till Lunds universitet

2 Lunds universitet AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera
Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning Sveriges starkaste forskningsuniversitet Ett välkomnande universitet Utbildning – Forskning – Innovation De siffror i presentationen som rör Lunds universitet baseras på verksamhetsåret Anges som helårs-/heltidsekvivalenter där ej annat anges

3 Ett av Europas ledande universitet
Grundat år 1666, Start år 1668 studenter ( heltid) sökande, internat. 2 300 forskarstuderande 6 000 anställda 562 professorer (varav 18 % kvinnor) Åtta fakultetsområden Lund, Malmö, Helsingborg 6 200 Mkr i omsättning De siffror i presentationen som rör Lunds universitet baseras på verksamhetsåret 2009.

4 Fakultetsområden och särskilda verksamheter
Teknik Naturvetenskap Juridik Samhällsvetenskap Ekonomi Medicin Humaniora–Teologi Musik–Teater–Konst Botaniska trädgården Historiska museet Skissernas museum De siffror i presentationen som rör Lunds universitet baseras på verksamhetsåret 2008.

5 Värderingar Demokratiskt synsätt Kritiskt tänkande
Akademisk integritet Etnisk och social mångfald Nolltolerans mot diskriminering Humanism Humor Kreativ akademisk miljö De siffror i presentationen som rör Lunds universitet baseras på verksamhetsåret 2008.

6 Strategisk plan 2007-2011 Lunds universitet i framgång och förvandling
VISION Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. Fyra övergripande strategier: Kvalitetssäkring Gränsöverskridande samverkan Internationalisering Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap

7 LERU – League of European Research Universities
Nätverk med syfte att lyfta fram europeisk forskning. Exempel på övriga medlemsuniversitet: • Cambridge • Oxford • Helsingfors • Heidelberg • Karolinska institutet De siffror i presentationen som rör Lunds universitet baseras på verksamhetsåret 2009.

8 Universitetsledning Per Eriksson rektor Eva Åkesson prorektor
Carl Borrebaeck vicerektor för innovation Ingalill Rahm Hallberg vicerektor för ledarskap Sven Strömqvist vicerektor Marianne Granfelt förvaltningschef Christoffer Ivarsson ordf LUS Henrik Johnsson vice ordf LUS

9 Profilfrågor för Lunds universitet
Attraktiva studiemiljöer Rätt att förhyra studentbostäder ! Starka forsknings- och innovationsmiljöer 3. Infrastruktur - MAX IV, ESS och Bio Imaging Centre 4. Ökad synlighet

10 ”Tårtbiten” - Kunskapsaxeln Nordöstra Lund
Max IV, ESS 2008 ”Tårtbiten” - Kunskapsaxeln Nordöstra Lund 1983 1961 1660 1100

11 Framgångar för Lunds universitet
MAX IV och ESS , investering ca 2.5 resp. 15 GSEK Strategiska forskningsmedel, mest av alla lärosätena Koordinerar en rad internationella utbildningsprogram Ranking, inom topp 100 i världen Flest internationella sökande, , och flest totalt antal sökande, , bland de svenska lärosätena Förnyat sammanhållet innovationssystem med toppkompetens och utmärkt externt samarbete

12 Internationell forskningsinfrastruktur
MAX IV & ESS Internationell forskningsinfrastruktur One hundred times better than today Motor för samhällsbyggnad

13 Exteriör MAX IV 2015 ?

14 Utmaningar för Lunds universitet
Studentbostäder, nya, bostadsgaranti är målet Internationella studenter efter avgiftsreformen 2011 Kårobligatoriets avskaffande juli 2010 AstraZenecas nedläggning i Lund, Allan Larsson Rekrytering och utveckling av toppforskare, miljö – infrastruktur - pengar Internationella forskningsmedel utanför Europa

15 Grundutbildning Personlig upplevelse och reflektion
Professorer som inte behärskade grundkurserna, jfr USA där man får räkna med att undervisa i grundkurser från andra ämnen än sitt eget Starten som lärare och senare doktorand, praktiken Lärarbanan: räkna rätt, lektionsgrupper, fina föreläsningar, dialog – lärande, näringsliv – robust, utvärdering, datorstödd utbildning, behov av nya kurser, innehåll för små & stora företag, efterfrågan & anställningsstopp, nya ingenjörsutbildningar, nationell utvärdering, ny högskola med bl.a. projektbaserad utbildning

16 Grundutbildning Personlig upplevelse och reflektion
Utveckling, ständig förbättring – undvika ”att fatta en ståndpunkt för att sedan inta fatta något mer” Olika lärosätens profil är i regel en tillgång Gränsöverskridande – en styrka för Lunds universitet, Teknik och medicin, Hellmuth Hertz & Inge Edler Internationalisering – en styrka för Lunds universitet Kvalitetssäkring – en styrka för Lunds universitet

17 Komplementära kulturer
Humboldt – universitetet, ämbetsskolan jurister, präster, förvaltare 2. Slöjdskolan – Det entreprenöriella universitetet ingenjörer, agronomer, läkare, entreprenörer A. Naturvetenskap: Analysen, kunskapen är målet Syntes, konstruktion blir tillämpning B. Teknikvetenskap: Syntesen, konstruktionen är målet Analysen, kunskapen är medlet I Inomvetenskapligt motiverad forskning – Linjär modell för tillämpning II Behovsmotiverad forskning – Innovationssystem

18 Nyfikenhets- och behovsmotiverad forskning
VINNOVAs VINN Excellence Centers Nyfikenhetsmotiverad (grund)forskning (Bohr) Behovsmotiverad (grund)forskning (Pasteur) Ja Nej Mål Ekonomisk eller samhällelig nytta Vetenskapliga framsteg Utveckling & Tillämpad, ej grundläggande, forskning (Edison) From Donald Stokes, Pasteur’s Quadrant, 1997

19 Kunskapstriangeln Innovation Forskning Utbildning Innovation:
Ömsesidigt beroende verksamheter Samspel mellan verksamhetsområden Innovation Utbildning Forskning Innovation: nya framgångsrika produkter, tjänster och processer för näringsliv och samhälle

20 Investering i forskning ger avkastning i hållbar tillväxt
Forskning: Omvandlar pengar till kunskap och kompetens Innovationer: Omvandlar kunskap och kompetens till pengar/värde Innovationsupphandling: Upphandling inklusive FoU

21 Triple Helix – ”Learning by fighting”
Ömsesidigt beroende aktörsgrupper i innovationssystem Samspel mellan aktörsgrupper Politik Offentlig verksamhet Näringsliv Akademi Från PPP till PPUniv.P, dvs Triple Helix, i den kunskapsbaserade ekonomin Externt perspektiv: vad göra för de andra! Triple Helix blir då en tillväxtspiral

22 Globaliseringen för de ömsesidigt beroende och konkurrensutsatta aktörsgrupperna i Triple Helix
Näringsliv – även småföretag med global marknad möter en global konkurrens Akademi – behöver starka forsknings- och innovationsmiljöer Politik och policy globalt konkurrensutsatt, jobb och kompetens

23 Lärosäten Syd Malmö högskola SLU Alnarp Lunds universitet
Högskolan Kristianstad Blekinge Tekniska Högskola Ett samarbete för ökad konkurrenskraft nationellt och internationellt Studentrörlighet Lärarrörlighet Samarbete inom utbildning, forskning och innovation Innovationskontor Syd, Växtcentrum för nya grödor, kommunikationsfrågor, studentbostäder

24 Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS En ledande innovationsregion 2020
12 mars Jerker Swanstein, Region Skåne Per Eriksson, Lunds universitet

25 Internationella forsknings- och innovationssystemet, exempel på övergripande särdrag i några länder
Finland: - Forsknings- och innovationsråd med statsministern som ordf - Statens FoU-insatser riktas främst mot näringslivets behov stort Danmark - Globaliseringsrådet med statsministern som ordf, konkreta åtgärder Sverige - Globaliseringsrådet med forskningsministern som ordf, forskningssatsning och diverse utredningar USA: - Federala FoU-budgeten, nästan hälften militär FoU men mycket dual use, dvs militärt/civilt och därför inga problem med statsstödregler - Mycket med FoU-bidrag från staten till SME och start up plus riskkapital Kina: - Jättestatsning på uppbyggnad av forskning och innovation - Långsiktigt och god kunskap om andra länder som t.ex. Sverige

26 Det svenska nationella forsknings- och innovationssystemets övergripande särdrag
utlandsberoendet är stort de stora internationellt verksamma företagen dominerar FoU-systemet småföretag investerar lite i FoU – men allt viktigare för tillväxt och jobb Universiteten dominerar den offentliga forskningen Institutssektorn är liten men särskilt viktig för småföretag statens FoU-stöd till teknisk forskning vid högskolor och institut är lågt statens FoU-stöd till företag är litet utanför den militära sektorn, dvs staten främjar mest utbud forskningsresultat och kompetens men främjar endast i ringa omfattning efterfrågan på forskningsresultat och kompetens liten omfattning forskningskontrakt från företag till lärosäten

27 Statlig civil FoU-finansiering till näringslivet i Sverige och Finland år 2005
Källa: SCB och Statistikcentralen

28 Fundament för tillväxt
Barn, äldre, sjuka, etc Företag lokal marknad Lokal offentlig verksamh. Arbetsplatser med marknad utanför regionen

29 Strategiska åtgärder inför framtiden
Bildandet av Lärosäten Syd FIRS, Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne Topprekryteringar Innovationsupphandling, upphandling inkl FoU Nedläggningen av AstraZeneca kan bli …. Välkomnande universitet i en välkomnande region

30 Globaliseringen för de ömsesidigt beroende och konkurrensutsatta kontinenterna (lite elakt)
Asien – fokuserar på produkter, senare tjänster Amerikanska kontinenten – fokuserar på pengar Europa – fokuserar på planering och jordbruksstöd

31 Strategiska framtidsmål för LU
Universitet i världsklass Internationellt: Personal, Studenter, Resurser/Projekt Resurs för att lösa framtidens utmaningar för näringsliv och samhälle Välkomnande universitet i en välkomnande tillväxtregion med bästa utbildnings- forsknings- och innovationssystem. Detta kräver omfattande samspel mellan akademi, näringsliv och politik/offentlig verksamhet.

32 Autonomi – Omreglering
Finns det planer på att gå vidare på den inslagna vägen i riktning mot mer fristående autonomare universitet? Stark balansräkning, myndighetskapital Institutsfunktion

33 Strategiska framtidsmål för LU
Universitet i världsklass Internationellt: Personal, Studenter, Resurser/Projekt Resurs för att lösa framtidens utmaningar för näringsliv och samhälle Välkomnande universitet i en välkomnande tillväxtregion med bästa utbildnings- forsknings- och innovationssystem. Detta kräver omfattande samspel mellan akademi, näringsliv och politik/offentlig verksamhet.

34 L U N D S U N I V E R S I T E T AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera
Ett välkomnande universitet Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning Sveriges starkaste forskningsuniversitet Forskning – Utbildning - Innovation L U N D S U N I V E R S I T E T


Ladda ner ppt "Välkommen till Lunds universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser