Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lund University / Presentation 2010 Välkommen till Lunds universitet Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lund University / Presentation 2010 Välkommen till Lunds universitet Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Lund University / Presentation 2010 Välkommen till Lunds universitet Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet

2 Lunds universitet AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning Sveriges starkaste forskningsuniversitet Ett välkomnande universitet Utbildning – Forskning – Innovation

3 Lunds universitet / Presentation 2010 Ett av Europas ledande universitet Grundat år 1666, Start år 1668 46 000 studenter (28 000 heltid) 100 000 sökande, 40 000 internat. 2 300 forskarstuderande 6 000 anställda 562 professorer (varav 18 % kvinnor) Åtta fakultetsområden Lund, Malmö, Helsingborg 6 200 Mkr i omsättning

4 Lunds universitet / Presentation 2010 Fakultetsområden och särskilda verksamheter Teknik Naturvetenskap Juridik Samhällsvetenskap Ekonomi Medicin Humaniora–Teologi Musik–Teater–Konst Botaniska trädgården Historiska museet Skissernas museum

5 Lunds universitet / Presentation 2010 Värderingar Demokratiskt synsätt Kritiskt tänkande Akademisk integritet Etnisk och social mångfald Nolltolerans mot diskriminering Humanism Humor Kreativ akademisk miljö

6 Lunds universitet / Presentation 2010 Strategisk plan 2007-2011 Lunds universitet i framgång och förvandling VISION Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. Fyra övergripande strategier: Kvalitetssäkring Gränsöverskridande samverkan Internationalisering Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap

7 Lunds universitet / Presentation 2010 LERU – League of European Research Universities Nätverk med syfte att lyfta fram europeisk forskning. Exempel på övriga medlemsuniversitet: Cambridge Oxford Helsingfors Heidelberg Karolinska institutet

8 Lunds universitet / Presentation 2010 Universitetsledning Per Eriksson rektor Eva Åkesson prorektor Carl Borrebaeck vicerektor för innovation Ingalill Rahm Hallberg vicerektor för ledarskap Sven Strömqvist vicerektor Marianne Granfelt förvaltningschef Christoffer Ivarsson ordf LUS Henrik Johnsson vice ordf LUS

9 Lunds universitet / Presentation 2010 Profilfrågor för Lunds universitet 1.Attraktiva studiemiljöer Rätt att förhyra studentbostäder ! 2.Starka forsknings- och innovationsmiljöer 3.Infrastruktur - MAX IV, ESS och Bio Imaging Centre 4.Ökad synlighet

10 Lunds universitet / Presentation 2010 ”Tårtbiten” - Kunskapsaxeln Nordöstra Lund ”Tårtbiten” - Kunskapsaxeln Nordöstra Lund 1100 1660 1983 2008 1961 Max IV, ESS

11 Lunds universitet / Presentation 2010 Framgångar för Lunds universitet 1.MAX IV och ESS, investering ca 2.5 resp. 15 GSEK 2.Strategiska forskningsmedel, mest av alla lärosätena 3.Koordinerar en rad internationella utbildningsprogram 4.Ranking, inom topp 100 i världen 5.Flest internationella sökande, 40 000, och flest totalt antal sökande, 100 000, bland de svenska lärosätena 6.Förnyat sammanhållet innovationssystem med toppkompetens och utmärkt externt samarbete

12 Lunds universitet / Presentation 2010 Internationell forskningsinfrastruktur One hundred times better than today Motor för samhällsbyggnad

13 Lunds universitet / Presentation 2010 Exteriör MAX IV 2015 ?

14 Lunds universitet / Presentation 2010 Utmaningar för Lunds universitet 1.Studentbostäder, 1 000 nya, bostadsgaranti är målet 2.Internationella studenter efter avgiftsreformen 2011 3.Kårobligatoriets avskaffande juli 2010 4.AstraZenecas nedläggning i Lund, Allan Larsson 5.Rekrytering och utveckling av toppforskare, miljö – infrastruktur - pengar 6.Internationella forskningsmedel utanför Europa

15 Lunds universitet / Presentation 2010 Grundutbildning Personlig upplevelse och reflektion 1.Professorer som inte behärskade grundkurserna, jfr USA där man får räkna med att undervisa i grundkurser från andra ämnen än sitt eget 2.Starten som lärare och senare doktorand, praktiken 3.Lärarbanan: räkna rätt, lektionsgrupper, fina föreläsningar, dialog – lärande, näringsliv – robust, utvärdering, datorstödd utbildning, behov av nya kurser, innehåll för små & stora företag, efterfrågan & anställningsstopp, nya ingenjörsutbildningar, nationell utvärdering, ny högskola med bl.a. projektbaserad utbildning

16 Lunds universitet / Presentation 2010 Grundutbildning Personlig upplevelse och reflektion 4.Utveckling, ständig förbättring – undvika ”att fatta en ståndpunkt för att sedan inta fatta något mer” 5.Olika lärosätens profil är i regel en tillgång 6.Gränsöverskridande – en styrka för Lunds universitet, Teknik och medicin, Hellmuth Hertz & Inge Edler 7.Internationalisering – en styrka för Lunds universitet 8.Kvalitetssäkring – en styrka för Lunds universitet

17 Lunds universitet / Presentation 2010 Komplementära kulturer 1.Humboldt – universitetet, ämbetsskolan jurister, präster, förvaltare 2.Slöjdskolan – Det entreprenöriella universitetet ingenjörer, agronomer, läkare, entreprenörer A. Naturvetenskap:Analysen, kunskapenär målet Syntes, konstruktion blir tillämpning B.Teknikvetenskap:Syntesen, konstruktionenär målet Analysen, kunskapenär medlet IInomvetenskapligt motiverad forskning – Linjär modell för tillämpning IIBehovsmotiverad forskning – Innovationssystem

18 Lunds universitet / Presentation 2010 Nyfikenhetsmotiverad (grund)forskning (Bohr) VINNOVAs VINN Excellence Centers Behovsmotiverad (grund)forskning (Pasteur) Utveckling & Tillämpad, ej grundläggande, forskning (Edison) JaNej Ja Nej Mål Ekonomisk eller samhällelig nytta Mål Vetenskapliga framsteg Nyfikenhets- och behovsmotiverad forskning From Donald Stokes, Pasteur’s Quadrant, 1997

19 Lunds universitet / Presentation 2010 Kunskapstriangeln Ömsesidigt beroende verksamheter Samspel mellan verksamhetsområden Innovation Utbildning Forskning Innovation: nya framgångsrika produkter, tjänster och processer för näringsliv och samhälle

20 Lunds universitet / Presentation 2010 Investering i forskning ger avkastning i hållbar tillväxt Forskning: Omvandlar pengar till kunskap och kompetens Innovationer: Omvandlar kunskap och kompetens till pengar/värde Innovationsupphandling : Upphandling inklusive FoU

21 Lunds universitet / Presentation 2010 Triple Helix – ”Learning by fighting” Ömsesidigt beroende aktörsgrupper i innovationssystem Samspel mellan aktörsgrupper Politik Offentlig verksamhet Näringsliv Akademi Från PPP till PPUniv.P, dvs Triple Helix, i den kunskapsbaserade ekonomin Externt perspektiv: vad göra för de andra! Triple Helix blir då en tillväxtspiral

22 Lunds universitet / Presentation 2010 Globaliseringen för de ömsesidigt beroende och konkurrensutsatta aktörsgrupperna i Triple Helix Näringsliv – även småföretag med global marknad möter en global konkurrens Akademi – behöver starka forsknings- och innovationsmiljöer Politik och policy globalt konkurrensutsatt, jobb och kompetens

23 Lunds universitet / Presentation 2010 Lärosäten Syd Malmö högskola SLU Alnarp Lunds universitet Högskolan Kristianstad Blekinge Tekniska Högskola Ett samarbete för ökad konkurrenskraft nationellt och internationellt -Studentrörlighet -Lärarrörlighet -Samarbete inom utbildning, forskning och innovation -Innovationskontor Syd, Växtcentrum för nya grödor, kommunikationsfrågor, studentbostäder

24 Lunds universitet / Presentation 2010 Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS En ledande innovationsregion 2020 12 mars Jerker Swanstein, Region Skåne Per Eriksson, Lunds universitet

25 Lunds universitet / Presentation 2010 Internationella forsknings- och innovationssystemet, exempel på övergripande särdrag i några länder Finland: - Forsknings- och innovationsråd med statsministern som ordf - Statens FoU-insatser riktas främst mot näringslivets behov stort Danmark - Globaliseringsrådet med statsministern som ordf, konkreta åtgärder Sverige - Globaliseringsrådet med forskningsministern som ordf, forskningssatsning och diverse utredningar USA: - Federala FoU-budgeten, nästan hälften militär FoU men mycket dual use, dvs militärt/civilt och därför inga problem med statsstödregler - Mycket med FoU-bidrag från staten till SME och start up plus riskkapital Kina: - Jättestatsning på uppbyggnad av forskning och innovation - Långsiktigt och god kunskap om andra länder som t.ex. Sverige

26 Lunds universitet / Presentation 2010 Det svenska nationella forsknings- och innovationssystemets övergripande särdrag utlandsberoendet är stort de stora internationellt verksamma företagen dominerar FoU-systemet småföretag investerar lite i FoU – men allt viktigare för tillväxt och jobb Universiteten dominerar den offentliga forskningen Institutssektorn är liten men särskilt viktig för småföretag statens FoU-stöd till teknisk forskning vid högskolor och institut är lågt statens FoU-stöd till företag är litet utanför den militära sektorn, dvs staten främjar mest utbud forskningsresultat och kompetens men främjar endast i ringa omfattning efterfrågan på forskningsresultat och kompetens liten omfattning forskningskontrakt från företag till lärosäten

27 Lund University / Presentation 2010 Statlig civil FoU-finansiering till näringslivet i Sverige och Finland år 2005 Källa: SCB och Statistikcentralen

28 Lunds universitet / Presentation 2010 Fundament för tillväxt Arbetsplatser med marknad utanför regionen Företaglokalmarknad Lokaloffentligverksamh. Barn, äldre, sjuka, etc

29 Lunds universitet / Presentation 2010 Strategiska åtgärder inför framtiden 1.Bildandet av Lärosäten Syd 2.FIRS, Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne 3.Topprekryteringar 4.Innovationsupphandling, upphandling inkl FoU 5.Nedläggningen av AstraZeneca kan bli …. 6.Välkomnande universitet i en välkomnande region

30 Lunds universitet / Presentation 2010 Globaliseringen för de ömsesidigt beroende och konkurrensutsatta kontinenterna (lite elakt) Asien – fokuserar på produkter, senare tjänster Amerikanska kontinenten – fokuserar på pengar Europa – fokuserar på planering och jordbruksstöd

31 Lunds universitet / Presentation 2010 Strategiska framtidsmål för LU -Universitet i världsklass -Internationellt: Personal, Studenter, Resurser/Projekt -Resurs för att lösa framtidens utmaningar för näringsliv och samhälle -Välkomnande universitet i en välkomnande tillväxtregion med bästa utbildnings- forsknings- och innovationssystem. Detta kräver omfattande samspel mellan akademi, näringsliv och politik/offentlig verksamhet.

32 Lund University / Presentation 2010 Autonomi – Omreglering –Finns det planer på att gå vidare på den inslagna vägen i riktning mot mer fristående autonomare universitet? –Stark balansräkning, myndighetskapital –Institutsfunktion

33 Lund University / Presentation 2010 Strategiska framtidsmål för LU -Universitet i världsklass -Internationellt: Personal, Studenter, Resurser/Projekt -Resurs för att lösa framtidens utmaningar för näringsliv och samhälle -Välkomnande universitet i en välkomnande tillväxtregion med bästa utbildnings- forsknings- och innovationssystem. Detta kräver omfattande samspel mellan akademi, näringsliv och politik/offentlig verksamhet.

34 Lund University / Presentation 2010 L U N D S U N I V E R S I T E T AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera Ett välkomnande universitet Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning Sveriges starkaste forskningsuniversitet Forskning – Utbildning - Innovation


Ladda ner ppt "Lund University / Presentation 2010 Välkommen till Lunds universitet Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser