Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008 Uno Wennergren Docent Teoretisk Biologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008 Uno Wennergren Docent Teoretisk Biologi"— Presentationens avskrift:

1 2008 Uno Wennergren Docent Teoretisk Biologi
Grundkurs i biologi, 4.5hp 2008 Uno Wennergren Docent Teoretisk Biologi Välkomna! Tredje gången kursen ges.

2 Kursens innehåll Biologi som ämne
Vad är vetenskap? Biologi som vetenskapligt ämne Livets ursprung, evolutionens byggstenar Mångfalden inom en art Uno W Introduktion till de tre inriktningarna Molekylär genetik och Fysiologi Etologi och Djurbiologi Ekologi, Miljö- och Naturvård

3 Kursens olika moment Föreläsningar
Seminarier (ca 8 studenter per grupp) Info på kurshemsida Egen diskussion ca 30 minuter Skriv tillsammans en sammanfattning och svar på frågorna – ge till mentor, närvarande skriver under Sammanfattningen returneras med kommentarer vid nästa tillfälle

4 Gruppindelning Grupp 1-4 : 8-10 studenter per ’grupp’
Grupprum: Hittar du i schemat (var rummen ligger finns beskrivet i It’s learning och i pdf-schemat). Gruppindelningen hittar ni på kurshemsidan, under seminarier

5 Vad ni behöver göra Köp boken, finns i bokhandeln hus Zenit
Läs kapitel 1 inför seminariet Kom till Biologi-expeditionen (mitt emot BL32) inför seminariet om ni inte hittar seminarielokalerna. Delta aktivt i seminarier samt lämna in en diskussionssammanfattning/grupp efter varje seminarium.

6 Första föreläsningen:
Vad är vetenskap? Kunna skilja på vetenskap och pseudovetenskap Vetenskapliga metoder Vad är vetenskapsområdet biologi? Vad karakteriserar liv? Exempel: funktionell genomik till ekologi Biologi och matematik!?

7 Vad är vetenskap? Vetenskap – ett sätt, en process, att lösa problem eller att få kunskap Processen, arbetssättet kallas Vetenskaplig metod

8 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

9 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras Ett testbart påstående formuleras Hypotes

10 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras Ett testbart påstående formuleras Hypotes Experiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer

11 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras Ett testbart påstående formuleras Hypotes Experiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Resultaten analyseras och hypotesen förkastas eller stöds Slutsats

12 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras Ett testbart påstående formuleras Hypotes Experiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Resultaten analyseras och hypotesen förkastas eller stöds Slutsats Vetenskaplig teori Många experiment och observationer stödjer en teori. Ny teori kan bildas enl ovan

13 Fig. 1.3 Watson och Crick, 1953 Skapades tillsammans med röntgenkristallografi – man fick bilder som gjorde att dubbelhelixen blev en ide/hypotes Teorin i sin tur har gett upphov till mängder av nya hypoteser som testats och endera förkastats eller stötts (hållit än så länge)

14 Dubbelhelix av Watson och Crick 1953
Skapades tillsammans med röntgenkristallografi – man fick bilder som gjorde att dubbelhelixen blev en ide/hypotes Teorin i sin tur har gett upphov till mängder av nya hypoteser som testats och endera förkastats eller fått stöd (hållit än så länge)

15 Hur skapas ny vetenskaplig teori
Många delresultat (hypoteser som testats och ej förkastats) Tillsammans skapar underlag för en gemensam övergripande hypotes Att väga dessa tillsammans kallas induktion – induktionsbevis Givet att a och b är sant så måste även c vara sant, den logiska slutsatsen av a och b Exempelvis om de hundratals arter fåglar man studerat alla lägger ägg så är slutsatsen att fåglar lägger ägg utan att studera dem alla.

16 Experiment Skapa en händelse för att testa en hypotes
Flera variabler kan påverka händelsen Gör det kontrollerbart genom att renodla till helst enbart en variabel Kontrol grupp vs försöks grupp Oberoende variabel – den man varierar Beroende variabel - den man mäter

17 Pseudovetenskap Vad är vetenskap och vad är pseudovetenskap????
Är påstående prövade med vetenskapliga metoder? Har man verkligen testat hypotesen? Var försöket tillräckligt renodlat så det verkligen testade hypotesen? risk att man blir lurad/lurar sig själv och tror det är renodlat, eftersom man vill lösa problemet

18 Paradigmskifte Vetenskapen måste vara beredd att ändra sina teorier.

19 Ekologi Organisms Organ systems Organs Tissues Cells Molecules Atoms
tree human Organ systems Organs leaf stem brain heart Tissues leaf tissues cardiac tissue Cells nerve cell Molecules DNA molecules Atoms

20 vetenskap och tillämpningar
Biologi vetenskap och tillämpningar

21 Tillämpning av biologisk vetenskap: Nya metoder inom lantbruk och avel medför högre mjölkproduktion
Fig. 1.11

22 Tillämpning av biologisk vetenskap
Vaccinationer 1796 Jenner studerade smittkoppor och kokoppor De som fått kokoppor blev inte speciellt sjuka i smittkoppor 200 år senare så anses smittkoppor utrotat (dock ej helt pga terrorister) Kunskaper om immunsystem ger vaccinationsprogram

23 HSW, p.19

24 Att inte förstå och tillämpa biologisk kunskap kan få negativa konsekvenser. Ljusblått är hyggen, rött är skog. Erosion, artutdöende Fig. 1.12 Olympic peninsula.

25 Första föreläsningen: del 1
Vad är vetenskap? Kunna skilja på vetenskap och pseudovetenskap Vetenskapliga metoder Vad är vetenskapsområdet biologi? Vad karakteriserar liv? Exempel: funktionell genomik till ekologi

26 Grundkursen Skall lära er det som står i boken
Aktivt deltagande på seminarierna Till seminariet: Studerat och lärt er innehållet i kapitlet samt läst på seminariefrågorna, spec faktafrågor

27 Studera och lär er innehållet i kapitlet
Förslag på studieteknik: Ögna igenom kapitlet: vad kommer det handla om? Läs igenom, stryk under Skriv en kort sammanfattning för respektive delkapitel Läs igenom sammanfattningen ett par ggr Skriv upp enbart delkapitlens rubriker Fyll i med text under rubrikerna utan att använda bok eller sammanfattning. Läs hela kapitlet igen och kontrollera att du inte missat något

28 Seminarier grupper och diskussioner
Fördela ut tre papperslappar var för att säkerställa att alla gör inlägg i diskussionen. Det s k papperstricket. De olika roller som ingår i ett diskussionsseminarier, vilket kan jämföras med ett sammanträde. Ni skall alla lära sig att hantera alla roller. Roller: ordförande - den som ser till att alla punkter gås igenom-betyder också att ordförande samlar ihop den diskussions som varit kring en punkt och sammanfattar den vid lämplig tidpunkt, ser till att alla får möjlighet att yttra sig. Kontrollerar med sekreteraren anteckningar klara innan punkten lämnas sekreterare - den som för anteckningar och kontrollerar liksom ordförande att alla punkter gås igenom redovisare - den som presenterar material/resultatet av diskussionen om så skall ske, kan vara samma som sekreterare föredragande - den som samlat in fakta och redogör för bakgrund för en specifik punkt. Kan alltså vara olika för olika punkter.

29 Seminarie roller - redovisning
Byt roller – seminariet innehåller fakta- och diskussionsfrågor. Skifta åtminstone ordförande mellan fakta och diskussion. Redovisa både era svar/diskussion samt vilka som varit med, vilka roller.

30 Biologi processer Strukturer Kontrollerande/styrande
Responsiva / reagerande Generativa /alstrande Metabolism I celler /organ / individer / naturen Evolution ??? Kanske inte Reglering Koordination Evolution Individ anpassning Irritabilitet (fysiologi) Tillväxt av individ eller av individer /skapandet av biologiskt material Energi / upptag nyttjande


Ladda ner ppt "2008 Uno Wennergren Docent Teoretisk Biologi"

Liknande presentationer


Google-annonser