Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(biologi-utbildning@ifm.liu.se) Grundkurs i biologi, 4.5hp 2007 Kurshemsida:http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIA18/ Eva Mattsson (biologi-utbildning@ifm.liu.se)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(biologi-utbildning@ifm.liu.se) Grundkurs i biologi, 4.5hp 2007 Kurshemsida:http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIA18/ Eva Mattsson (biologi-utbildning@ifm.liu.se)"— Presentationens avskrift:

1 (biologi-utbildning@ifm.liu.se)
Grundkurs i biologi, 4.5hp 2007 Kurshemsida:http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIA18/ Eva Mattsson Välkomna! Tredje gången kursen ges.

2 Mål med kursen studenten skall:
få en inblick i biologiämnet få en introduktion till sin inriktning under de följande kurserna i biologi kunna placera delkurserna i ett större sammanhang bli motiverad till fortsatta studier tränas i universitetsstudier få en diskussionsgrupp få en inblick i hur man kan använda www effektivt i studiesammanhang

3 Kursens innehåll Vad är vetenskap? Biologi som vetenskapligt ämne
Livets ursprung, evolutionens byggstenar Klassificering av organismer (systematik) och arters utveckling Mångfalden inom en art Introduktion till de tre inriktningarna Molekylär genetik och Fysiologi Etologi och Djurbiologi Ekologi, Miljö- och Naturvård

4 Kursens olika moment Föreläsningar
Seminarier (ca 8 studenter per grupp) Förberedd via Blackboard Quiz, seminarie- och diskussionsfrågor (på Blackboard) Egen diskussion ca 30 minuter Skriv tillsammans en sammanfattning och svar på frågorna – ge till mentor Sammanfattningen returneras med kommentarer vid nästa tillfälle

5 Gruppindelning Grupp 1-4 : 8-10 studenter per ’grupp’
Grupprum: Hittar du i schemat (var rummen ligger finns beskrivet i Blackboard och i pdf-schemat). Gruppindelningen hittar ni på kurshemsidan, under seminarier

6 Vi som undervisar Uno Wennergren Eva Mattsson Thomas Östholm
Per Jensen Johan Edqvist Karl-Olof Bergman Agneta Johansson

7 Vad ni behöver göra Köp boken, finns i bokhandeln hus Zenit
Läs kapitel 1 inför seminariet Gör Quiz Kom till Biologi-expeditionen (mitt emot BL32) inför seminariet om ni inte hittar seminarielokalerna. Delta aktivt i seminarier samt lämna in en disskussionssammanfattning/grupp efter varje seminarium.

8 Första föreläsningen:
Vad är vetenskap? Kunna skilja på vetenskap och pseudovetenskap Vetenskapliga metoder Vad är vetenskapsområdet biologi? Vad karakteriserar liv? Exempel: funktionell genomik till ekologi Biologi och matematik!?

9 Vad är vetenskap? Vetenskap – ett sätt, en process, att lösa problem eller att få kunskap Processen, arbetssättet kallas Vetenskaplig metod

10 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

11 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras Ett testbart påstående förmuleras Hypotes

12 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras Ett testbart påstående förmuleras Hypotes Experiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer

13 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras Ett testbart påstående förmuleras Hypotes Experiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Resultaten analyseras och hypotesen förkastas eller stöds Slutsats

14 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen
Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras Ett testbart påstående förmuleras Hypotes Experiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Resultaten analyseras och hypotesen förkastas eller stöds Slutsats Vetenskaplig teori Många experiment och observationer stödjer en teori. Ny teori kan bildas enl ovan

15 Fig. 1.3 Watson och Crick, 1953 Skapades tillsammans med röntgenkristallografi – man fick bilder som gjorde att dubbelhelixen blev en ide/hypotes Teorin i sin tur har gett upphov till mängder av nya hypoteser som testats och endera förkastats eller stötts (hållit än så länge)

16 Dubbelhelix av Watson och Crick 1953
Skapades tillsammans med röntgenkristallografi – man fick bilder som gjorde att dubbelhelixen blev en ide/hypotes Teorin i sin tur har gett upphov till mängder av nya hypoteser som testats och endera förkastats eller fått stöd (hållit än så länge)

17 Hur skapas ny vetenskaplig teori
Många delresultat (hypoteser som testats och ej förkastats) Tillsammans skapar underlag för en gemensam övergripande hypotes Att väga dessa tillsammans kallas induktion – induktionsbevis Givet att a och b är sant så måste även c vara sant, den logiska slutsatsen av a och b Exempelvis om de hundratals arter fåglar man studerat alla lägger ägg så är slutsatsen att fåglar lägger ägg utan att studera dem alla.

18 Experiment Skapa en händelse för att testa en hypotes
Flera variabler kan påverka händelsen Gör det kontrollerbart genom att renodla till helst enbart en variabel Kontrol grupp vs försöks grupp Oberoende variabel – den man varierar Beroende variabel - den man mäter

19 Pseudovetenskap Vad är vetenskap och vad är pseudovetenskap????
Är påstående prövade med vetenskapliga metoder? Har man verkligen testat hypotesen? Var försöket tillräckligt renodlat så det verkligen testade hypotesen? risk att man blir lurad/lurar sig själv och tror det är renodlat, eftersom man vill lösa problemet

20 Paradigmskifte Vetenskapen måste vara beredd att ändra sina teorier.

21 Ekologi Organisms Organ systems Organs Tissues Cells Molecules Atoms
tree human Organ systems Organs leaf stem brain heart Tissues leaf tissues cardiac tissue Cells nerve cell Molecules DNA molecules Atoms

22 vetenskap och tillämpningar
Biologi vetenskap och tillämpningar

23 Tillämpning av biologisk vetenskap: Nya metoder inom lantbruk och avel medför högre mjölkproduktion
Fig. 1.11

24 Tillämpning av biologisk vetenskap
Vaccinationer 1796 Jenner studerade smittkoppor och kokoppor De som fått kokoppor blev inte speciellt sjuka i smittkoppor 200 år senare så anses smittkoppor utrotat (dock ej helt pga terrorister) Kunskaper om immunsystem ger vaccinationsprogram

25 HSW, p.19

26 Fig. 1.12 Att inte förstå och tillämpa biologisk kunskap kan få negativa konsekvenser. Ljusblått är hyggen, rött är skog. Erosion, artutdöende Olympic peninsula.

27 Första föreläsningen: del 1
Vad är vetenskap? Kunna skilja på vetenskap och pseudovetenskap Vetenskapliga metoder Vad är vetenskapsområdet biologi? Vad karakteriserar liv? Exempel: funktionell genomik till ekologi

28 vecka föreläsning föreläsare kap lokal Seminarie grupp Bio1a: 1-4 Seminarie grupp Bio1b: 1-4 33 Fre 10-12 Uno W 1 BL32 35 Må 10-12 Bikupan Myrstacken Boltzmann Galaxen To 10-12 36 22 E324 37 Fre 13-15 39 Sverre S 23 40 Dalton 42 Onsdagen den 18 / 10. Buss avgår 8.30, Kårallen Åter Linköping 17.00 Kolmårdens djurpark Start vid gamla entren 9.30 Tag med egen lunch

29 44 Uno W 11, 12 Genetik och Evolution För alla Stefan T 13 Molekylär genetik 45 Per J 17 Etologi Karl-Olof B 15.1-2 16 Ekologi  v 46 Ett seminarie per program

30 45 Uno W 11, 12 För alla Stefan T 13 v 46 Ett seminarie per program 46 Per J 17 Karl-Olof B 15.1-2 16


Ladda ner ppt "(biologi-utbildning@ifm.liu.se) Grundkurs i biologi, 4.5hp 2007 Kurshemsida:http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIA18/ Eva Mattsson (biologi-utbildning@ifm.liu.se)"

Liknande presentationer


Google-annonser