Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundkurs i biologi, 4.5hp 2007 Kurshemsida:http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIA18/ Eva Mattsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundkurs i biologi, 4.5hp 2007 Kurshemsida:http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIA18/ Eva Mattsson"— Presentationens avskrift:

1

2 Grundkurs i biologi, 4.5hp 2007 Kurshemsida:http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIA18/ Eva Mattsson (biologi-utbildning@ifm.liu.se)

3 Mål med kursen studenten skall:  få en inblick i biologiämnet  få en introduktion till sin inriktning  under de följande kurserna i biologi kunna placera delkurserna i ett större sammanhang  bli motiverad till fortsatta studier  tränas i universitetsstudier  få en diskussionsgrupp  få en inblick i hur man kan använda www effektivt i studiesammanhang

4 Kursens innehåll  Vad är vetenskap?  Biologi som vetenskapligt ämne  Livets ursprung, evolutionens byggstenar  Klassificering av organismer (systematik) och arters utveckling  Mångfalden inom en art  Introduktion till de tre inriktningarna –Molekylär genetik och Fysiologi –Etologi och Djurbiologi –Ekologi, Miljö- och Naturvård

5 Kursens olika moment  Föreläsningar  Seminarier (ca 8 studenter per grupp) –Förberedd via Blackboard  Quiz, seminarie- och diskussionsfrågor (på Blackboard) –Egen diskussion ca 30 minuter  Skriv tillsammans en sammanfattning och svar på frågorna – ge till mentor  Sammanfattningen returneras med kommentarer vid nästa tillfälle

6 Gruppindelning  Grupp 1-4 : 8-10 studenter per ’grupp’  Grupprum: Hittar du i schemat (var rummen ligger finns beskrivet i Blackboard och i pdf-schemat).  Gruppindelningen hittar ni på kurshemsidan, under seminarier

7 Vi som undervisar  Uno Wennergren  Eva Mattsson  Thomas Östholm  Per Jensen  Johan Edqvist  Karl-Olof Bergman  Agneta Johansson

8 Vad ni behöver göra  Köp boken, finns i bokhandeln hus Zenit  Läs kapitel 1 inför seminariet  Gör Quiz  Kom till Biologi-expeditionen (mitt emot BL32) inför seminariet om ni inte hittar seminarielokalerna.  Delta aktivt i seminarier samt lämna in en disskussionssammanfattning/grupp efter varje seminarium.

9 Första föreläsningen:  Vad är vetenskap? –Kunna skilja på vetenskap och pseudovetenskap –Vetenskapliga metoder  Vad är vetenskapsområdet biologi? –Vad karakteriserar liv? –Exempel: funktionell genomik till ekologi  Biologi och matematik!?

10 Vad är vetenskap?  Vetenskap – ett sätt, en process, att lösa problem eller att få kunskap Processen, arbetssättet kallas Vetenskaplig metod

11 Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen

12 Ett testbart påstående förmuleras Hypotes Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras

13 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen Experiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Ett testbart påstående förmuleras Hypotes Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras

14 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen Resultaten analyseras och hypotesen förkastas eller stöds SlutsatsExperiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Ett testbart påstående förmuleras Hypotes Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras

15 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen Vetenskaplig teori Många experiment och observationer stödjer en teori. Ny teori kan bildas enl ovan Resultaten analyseras och hypotesen förkastas eller stöds SlutsatsExperiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Ett testbart påstående förmuleras Hypotes Observation Nya obeservationer görs och tidigare resultat studeras

16 Fig. 1.3 Watson och Crick, 1953

17 Dubbelhelix av Watson och Crick 1953  Skapades tillsammans med röntgenkristallografi – man fick bilder som gjorde att dubbelhelixen blev en ide/hypotes  Teorin i sin tur har gett upphov till mängder av nya hypoteser som testats och endera förkastats eller fått stöd (hållit än så länge)

18 Hur skapas ny vetenskaplig teori  Många delresultat (hypoteser som testats och ej förkastats)  Tillsammans skapar underlag för en gemensam övergripande hypotes  Att väga dessa tillsammans kallas induktion – induktionsbevis –Givet att a och b är sant så måste även c vara sant, den logiska slutsatsen av a och b

19 Experiment  Skapa en händelse för att testa en hypotes –Flera variabler kan påverka händelsen –Gör det kontrollerbart genom att renodla till helst enbart en variabel  Kontrol grupp vs försöks grupp  Oberoende variabel – den man varierar  Beroende variabel - den man mäter

20 Pseudovetenskap  Vad är vetenskap och vad är pseudovetenskap????  Är påstående prövade med vetenskapliga metoder? Har man verkligen testat hypotesen? Var försöket tillräckligt renodlat så det verkligen testade hypotesen? –risk att man blir lurad/lurar sig själv och tror det är renodlat, eftersom man vill lösa problemet

21 Paradigmskifte Vetenskapen måste vara beredd att ändra sina teorier.

22 Molecules DNA molecules Atoms Organ systems Cells nerve cell Tissues leaf tissues cardiac tissue Organisms tree human Organs leaf stem brain heart Ekologi

23 Biologi vetenskap och tillämpningar

24 Fig. 1.11 Tillämpning av biologisk vetenskap: Nya metoder inom lantbruk och avel medför högre mjölkproduktion

25 Tillämpning av biologisk vetenskap  Vaccinationer –1796 Jenner studerade smittkoppor och kokoppor –De som fått kokoppor blev inte speciellt sjuka i smittkoppor –200 år senare så anses smittkoppor utrotat (dock ej helt pga terrorister)  Kunskaper om immunsystem ger vaccinationsprogram

26 HSW, p.19

27 Fig. 1.12 Att inte förstå och tillämpa biologisk kunskap kan få negativa konsekvenser. Ljusblått är hyggen, rött är skog. Erosion, artutdöende

28 Första föreläsningen: del 1  Vad är vetenskap? –Kunna skilja på vetenskap och pseudovetenskap –Vetenskapliga metoder  Vad är vetenskapsområdet biologi? –Vad karakteriserar liv? –Exempel: funktionell genomik till ekologi

29 veck a föreläsnin g föreläsa re kaploka l Seminarie grupp Bio1a: 1-4 Seminarie grupp Bio1b: 1-4 33Fre 10-12Uno W1BL3 2 35Må 10-12 Bikupan Myrstacken Boltzmann Galaxen To 10-12 Bikupan Myrstacken Boltzmann Galaxen 36Må 10-12Uno W22E32 4 37To 10-12 Bikupan Myrstacken Boltzmann Galaxen Fre 13-15 Bikupan Myrstacken Boltzmann Galaxen 39Må 10-12Sverre S 23E32 4 40Fre 13-15 Bikupan Myrstacken Boltzmann Galaxen To 10-12 Dalton Myrstacken Boltzmann Galaxen 42Onsdagen den 18 / 10. Buss avgår 8.30, Kårallen Åter Linköping 17.00 Kolmårdens djurpark Start vid gamla entren 9.30 Tag med egen lunch

30 44Uno W11, 12 Genetik och Evolution För alla 44Stefan T13 Molekylär genetik 45Per J17 Etologi 45Karl- Olof B 15.1-2 16 Ekologi v 46 Ett seminarie per program

31 45Uno W11, 12För alla 45Stefan T13 v 46 Ett seminarie per program 46Per J17 46Karl-Olof B15.1-2 16


Ladda ner ppt "Grundkurs i biologi, 4.5hp 2007 Kurshemsida:http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIA18/ Eva Mattsson"

Liknande presentationer


Google-annonser