Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FINANS- OCH Penningpolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FINANS- OCH Penningpolitik"— Presentationens avskrift:

1 FINANS- OCH Penningpolitik

2 Konjunkturcykler Den ekonomiska utvecklingen går upp och ner i vågor. Perioder med snabbare eller långsammare tillväxt avlöser varandra. Låg- och högkonjunkturer återkommer med ca 5 års mellanrum. Svängningarna utlöses av olika faktorer och varierar i styrka. Psykologin spelar stor roll optimism i högkonjunktur pessimism i lågkonjunktur

3 Högkonjunktur Hög sysselsättning, folk har gott om pengar, stigande priser. Stor efterfrågan, företagen ökar produktionen. Ohållbart hög produktion -> resursbrist -> överhettning och flaskhalsar -> fallande produktion. Inflation uppstår -> efterfrågan sjunker -> ny lågkonjunktur

4 Lågkonjunktur Fallande efterfrågan -> företagen får överkapacitet -> avskedar personal -> arbetslösheten stiger. Hushåll och företag är försiktiga och drar ner på sina skulder -> investeringarna faller. Fallande börskurser pga försämrade vinstutsikter. Låg efterfrågan -> prisnivån och räntan faller. Inflationen faller. Recession Depression Deflation Företagen minskar inköpen från sina leverantörer vilka i sin tur måste skära ned på produktionen och säga upp anställda. Arbetslösheten ökar, folk får mindre pengar att handla för och efterfrågan minskar ytterligare.

5 Uppgift: Ta reda på konjunkturen i Sverige!
Arbetslöshet: Reporäntan BNP: Konsumentpriser (inflation): Export: Import: Källa: SCB, KI Förslag på källor:

6 Stabiliseringspolitik
Finanspolitik Penningpolitik Riksdagen Statsbudgeten Sysselsättning Tillväxt Balans i utrikeshandeln Riksbanken Reporäntan Inflationen max 2% Stabilt penningvärde Gemensam uppgift: Att stabilisera över konjunkturcykler. Att dämpa inflation och arbetslöshet.

7 Finanspolitiken Finansdepartementet
"Vi ska arbeta för en god ekonomisk utveckling i Sverige med ordning och reda i de offentliga finanserna. Att få fler i arbete och motverka utanförskapet är den största utmaningen, både utifrån ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Det ökar möjligheterna för människor att påverka sin egen vardag och skapar större utrymme för ökad välfärd."

8 Riksbankens uppgifter
Ansvarar för landets penningpolitik genom att: Upprätthålla ett fast penningvärde max 2% inflation Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende RB chef, Stefan Ingves

9

10 Inflation Allmänna prisökningar som gör att pengarnas värde minskar.
Skäl till inflation: Penningmängden ökar Efterfrågan ökar snabbare än utbudet Produktionskostnaderna stiger Inflationsförväntningarna stiger Spridning från andra länder 10

11 Varför ett prisstabilitetsmål?
Inflation gör pengarnas funktion sämre Hög och variabel inflation ökar osäkerheten – hämmar investeringar Hög inflation ger en okontrollerad omfördelning av inkomst och förmögenhet Kostnader för att pressa ned inflationen. 11

12 Hur mäts inflation? Konsumentprisindex, KPI - vanligaste måttet på prisnivån. Beräknas av statistikmyndigheter som samlar in priser för ett urval av varor och tjänster som sedan jämförs de med priserna på samma produkter föregående månad. 12

13 KPI Årlig procentuell förändring
Källor: Edvinsson & Söderberg (2007) och Statistiska centralbyrån 1914- 13

14 Hur från man kontroll över inflationen?
Senare forskning: ”Trovärdighet i penningpolitiken” Hur åstadkomma trovärdighet? Politiker siktar på att bli omvalda. Det kan finnas stor frestelse att ”gasa på” före ett val Självständig centralbank en lösning

15 Varför just 2 procent? Säkerhetsmarginal för mätfel
Vanligt inflationsmål i omvärlden Minskar risken för deflation – problem med negativa räntor 15

16 Diskussion – finanspolitiska metoder för att stimulera ekonomin
Vad anser du om RUT- och ROT-avdragen? Varför är dessa avdrag gynnsamma i ett stabiliseringspolitiskt syfte? Motivera din åsikt. Sedan årsskiftet 2011/2012 har restaurangmomsen sänkts från 25 till 12%. Vilken effekt får detta för ekonomin och vad tycker du om denna stabiliseringspolitiska åtgärd? Motivera din åsikt.

17 Reporäntan – riksbankens främsta styrmedel
Repo = Repurchase agreement = Återköpsavtal Riksbanken lånar ut pengar ett visst antal dagar, mot säkerhet i form av värdepapper- Påverkar direkt de korta marknadsräntorna

18 Torsdagens (16/2 )besked om en räntesänkning från Riksbanken

19 Vad händer när riksbanken höjer reporäntan?
Räntorna stiger Kronan stärks Sparandet ökar Konsumtionen minskar Investeringarna minskar Exporten minskar Importen ökar Lägre importpriser Penningmängden minskar Minskad efterfrågan Lägre inflation

20 Banksystemet och vissa räntor
Företag och hushåll Banker Riksbanken Reporänta Bostadsräntor, övriga bankräntor etc

21 Styrräntan och dagslåneräntan


Ladda ner ppt "FINANS- OCH Penningpolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser