Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional utvecklingsstrategi för Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional utvecklingsstrategi för Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2014-2021

2 Varför en utvecklingsstrategi?
Syfte Gemensam bild av utmaningar och möjligheter Underlag för strategiskt utvecklingsarbete i samverkan Stöd för gemensamma prioriteringar Underlag för förhandlingar Inspiration Mål En strategi som ger stöd för prioriteringar och som kan användas av alla En löpande process där alla aktörer deltar efter förmåga och intresse Det dagliga arbetet för Skånes utveckling ska vara en del av utvecklingsstrategin Syfte och mål med utvecklingsstrategin. Dessutom kan tillfogas att Region Skåne har av riksdagen fått i uppdrag att koordinera arbetet med en utvecklingsstrategi för Skåne

3 Många olika processer leder till utvecklingsstrategin
Input…. Ägarskap… Paketering Förädling… Dialog… Prioritering…. Internt Externt Varumärket Region Skåne Europa 2020 7 prioriterade områden OECD/analyser Vad sker i sektorerna/ Pågående processer? TITA, andra projekt Kommundialog Statliga myndigheter Dialog andra aktörer Tematiska arenor – prioriterade områden Remiss Hearing Vad behöver vi göra?/ prioriteringar Utkast regional utvecklingsstrategi Framtidsbilder för Skåne 2030 KLAR 2014 Arbetet med en regional utvecklingsstrategi för Skåne börjar inte från noll. Massor av pågående eller nyligen avslutade processer bildar underlag till utvecklingsstrategin. Den främsta dialogen med de olika utvecklingsaktörerna sker inom ramen för det löpande arbetet. Sommaren 2013 Oktober 2012

4 Anhalter på vägen till en utvecklingsstrategi
Embryo målbild. Formen RUS. Mötesplats:Skåne OECD 15/2 ”Pågående processer” 31 mars BESLUT 2014 Skånesamtalen 31 maj Det konkreta arbetet med utvecklingsstrategin just nu innefattar dialog med utvecklingsaktörer inom den löpande verksamheten (”pågående processer), men en särskild process för kommundialog har skapats för utvecklingsstrategin, Skånesamtalen. Dessutom sker en viss form av medborgardialog under våren. Region Skånes politiska och tjänstemannaledning kommer utifrån alla inspel ge direktiv för hur utvecklingsstrategin ska utformas, och ett förslag till utformning kommer att presenteras för alla inblandade parter på Mötesplats:Skåne. Våren 2014 kommer regionfullmäktige fatta beslut om utvecklingsstrategin. Medborgardialog 31 maj 27 juni 8 april

5 OECD: Skånes styrkor och utmaningar
Behov av ett paket av offentlig service för att attrahera familjer till högutbildade och utländska studenter Brist på långsiktig strategisk planering Segregation inom utbildning, arbetsliv och boende Behov av stöd för att främja utbildning, entreprenörskap och karriärvägar för de mest isolerade grupperna Brist på entreprenörer Svag tillväxt bland nystartade företag Öka andelen innovativa företag Låg produktivitet Hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar Ekonomiska trender Demografisk dynamik Stark aggregerad BRP-tillväxt Innovationer Stora investeringar i FoU Stark specialisering i kunskapsintensiva sektorer Gränsöverskridande forsknings- och innovationspotential Livskvalitet Bra tillgänglighet och närhet till Köpenhamn Ledande inom miljöskydd och gröna transporter/energi Potential att utveckla varumärket ”en hälsosam region” Human-kapital Levande samhälle baserat på mångfald Potential att använda talangen bland utlandsfödda, ungdomar och kvinnor En av de viktigare inspelen till utvecklingsstrategin är OECD:s översyn av Skånes styrkor och utmaningar från Styrkorna återfinns i cirkeln (ekonomi, innovationer, humankapital, livskvalitet), utmaningarna med förslag till åtgärder återfinns i rutorna invid respektive styrka. Om man vill fördjupa sig i OECD:s budskap så finns det en särskild presentation för detta.

6 Utvecklingsstrategin= vår dagliga verksamhet
Utvecklingsstrategin ska uppfattas som en löpande process som är aktiv hos alla aktörer – inte som ett slutdokument.

7 Läs mer!


Ladda ner ppt "Regional utvecklingsstrategi för Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser