Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2014-2021.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2014-2021."— Presentationens avskrift:

1 Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2014-2021

2 Varför en utvecklingsstrategi? Syfte Gemensam bild av utmaningar och möjligheter Underlag för strategiskt utvecklingsarbete i samverkan Stöd för gemensamma prioriteringar Underlag för förhandlingar Inspiration Mål En strategi som ger stöd för prioriteringar och som kan användas av alla En löpande process där alla aktörer deltar efter förmåga och intresse Det dagliga arbetet för Skånes utveckling ska vara en del av utvecklingsstrategin

3 Många olika processer leder till utvecklingsstrategin Varumärket Region Skåne Europa 2020 7 prioriterade områden OECD/analyser Vad sker i sektorerna/ Pågående processer? TITA, andra projekt Kommundialog Statliga myndigheter Dialog andra aktörer Tematiska arenor – prioriterade områden Remiss Hearing Vad behöver vi göra?/ prioriteringar Input…. Ägarskap… PaketeringFörädling… Dialog… Prioritering…. Oktober 2012 Utkast regional utvecklingsstrategi Internt Externt Sommaren 2013 KLAR 2014 Framtidsbilder för Skåne 2030

4 Anhalter på vägen till en utvecklingsstrategi 8 april OECD 15/2 Embryo målbild. Formen RUS. 27 juni BESLUT 2014 ”Pågående processer” 31 mars Skånesamtalen 31 maj Medborgardialog 31 maj Mötesplats:Skåne

5 OECD: Skånes styrkor och utmaningar Behov av ett paket av offentlig service för att attrahera familjer till högutbildade och utländska studenter Brist på långsiktig strategisk planering Segregation inom utbildning, arbetsliv och boende Behov av stöd för att främja utbildning, entreprenörskap och karriärvägar för de mest isolerade grupperna Brist på entreprenörer Svag tillväxt bland nystartade företag Öka andelen innovativa företag Låg produktivitet Hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar Ekonomiska trender Demografisk dynamik Stark aggregerad BRP- tillväxt Innovationer Stora investeringar i FoU Stark specialisering i kunskapsintensiva sektorer Gränsöverskridande forsknings- och innovationspotential Livskvalitet Bra tillgänglighet och närhet till Köpenhamn Ledande inom miljöskydd och gröna transporter/energi Potential att utveckla varumärket ”en hälsosam region” Human- kapital Levande samhälle baserat på mångfald Potential att använda talangen bland utlandsfödda, ungdomar och kvinnor

6 Utvecklingsstrategin= vår dagliga verksamhet

7 Läs mer! www.skane.se/utvecklingsstrategi


Ladda ner ppt "Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2014-2021."

Liknande presentationer


Google-annonser