Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling Johan Hallberg Avdelning för hälsofrämjande Landstinget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling Johan Hallberg Avdelning för hälsofrämjande Landstinget."— Presentationens avskrift:

1 Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling Johan Hallberg johan.hallberg@ltdalarna.se www.ltdalarna.se/landmarken Avdelning för hälsofrämjande Landstinget Dalarna

2 Hälsofrämjande: ”…den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den”. Ottawadeklarationen 1986, WHO Hållbar utveckling: ”...en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina” Brundtland-kommissionen, 1987, FN. I båda fallen behandlas mänskliga basala behov

3 Välmående ekonomi Framtidstro och god hushållning med resurser Livgivande miljö med friska ekosystem och hälsosam livsmiljö Dynamiskt och jämlikt samhälle där de mänskliga behoven tillgodoses Levnads- vanor som främjar hälsa Stödjande miljöer Psykosociala faktorer som skyddar mot stress Hälsa När hälsa främjas genom flera olika strategier.. Känsla av sammanhang..uppstår hållbarhets- effekter i omgivningen

4 Sexton miljömål + elva folkhälsomål Mer kroppsrörelse i vardagen Grönare mat på tallriken Plats för föräldraskapet Plats för mänskliga möten Balansera stressen Närhet till naturen Närhet till kulturen Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling

5 För analys av befintlig verksamhet För inventering av utvecklingsområden Kommunikationsverktyg för att underlätta Ledarskap Samverkan Delaktighet Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling

6 Landmärkesmodellen i Dalarnas miljömål Hälsofrämjande i sju sektorsdialoger Samhällsplanering Besöksnäring Naturvård och kulturmiljö Jordbruk och odlingslandskap Skogsbruk Handel och konsumtion Transportsystem

7 Projekt Del 1. Teoretisk grund (kunskapssammanställning) till hälsofrämjande som strategi för hållbar utveckling inklusive presentation av modellen Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling. Del 2. Handledning för kommuner, länsstyrelser och andra kring att föra in hälsofrämjande som strategi i miljömålsarbetet. Belyser därtill synergierna med social och ekonomisk hållbarhet och exempel på hur Landmärkesmodellen kan användas. Handledningens syfte är att bredda basen av aktörer i arbetet för samhällets hållbarhetsmål med betoning på miljömålen (och samhällsplanering).


Ladda ner ppt "Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling Johan Hallberg Avdelning för hälsofrämjande Landstinget."

Liknande presentationer


Google-annonser