Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling enligt Brundtlandkommissionen 1983-1987: •”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling enligt Brundtlandkommissionen 1983-1987: •”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling enligt Brundtlandkommissionen 1983-1987: •”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” …tillgodoser dagens behov… …utan att äventyra kommande generationers …behov. Hur ska det gå till? …och vad menas med behov…när övergår det i begär?

2 Hållbar utveckling Enligt Riodeklarationen 1992  Ekologisk hållbarhet  Social hållbarhet  Ekonomisk hållbarhet ofta även:  Kulturell hållbarhet

3 En annan bild av Hållbar utveckling Inte bara miljö Nord och syd Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling med ett rättviseperspektiv och ett intergenerationellt (över generationsgränsen) perspektiv. Bild: Ulrika Palme, Chalmers Socialt, tekniskt och ekonomiskt Även med kommande generationer Ekologin är basen Rättviseperspektiv Tekniken är ett medel - social välfärd är målet

4 Ännu en bild av Hållbar Utveckling Mark Vatten Luft Natur- resurser Råvaror Ekonomin ”Att tillfredställa våra behov utan att skada det livsuppehållande systemet” Med inspiration från http://www.smuf.org/hallbarutveckling.htm http://www.smuf.org/hallbarutveckling.htm

5 Hållbar utveckling är komplext och kräver helhetssyn! Social hållbarhe t Bevara naturresurser Hållbar utvecklin g Källa: Svenska Ekodemiker Ekologisk hållbarhet Ekonomisk tillväxt Ekonomisk hållbarhet Social rättvisa

6 En annan bild av HU Företags- beslut Politiska beslut Privatpersoners val Beslut av tjänstemän i stat, länsstyrelser, landsting och kommuner

7 Människan i centrum •Hållbar utveckling är ett politiskt begrepp •Vi lägger in olika betydelse i begreppet… •…men det är ett antropocentriskt begrepp

8 Nyckelbegrepp •Helhetssyn/systemtänkande •Rättvisa •Demokrati •Jämställdhet •Rätt till utbildning •Lika rätt till sjukvård •Social trygghet •”Steady State Economy” http://steadystate.org/ …och många fler…

9 Svårigheter •Rättvisa inom generationen •Rättvisa över generationsgränsen •Fördelning •”Rebound effect” (på svenska ”rekyleffekt”) •Ökad urbanisering •Tillväxt/konsumtion •”Stuprörstänkande”

10 Lösningar •Etik för ett globalt samhälle •Omfördelning •Demokratisering: Internet och den globala kommunikationen •Jämställdhet •Integrerad planering LänkLänk •Blandstaden: Majorna i Göteborg http://www.majeko.se/http://www.majeko.se/

11 Etik för ett hållbart samhälle •En holistisk antropocentrisk etik –tar hänsyn till alla nu levande människors behov, och till kommande människogenerationers behov –Intergenerationellt perspektiv –Intragenerationellt perspektiv –Finns det något alternativ? •En (svag) biocentrisk etik –tar hänsyn till alla levande varelsers behov, dock i första hand människans •En (svag) ekocentrisk etik –tar hänsyn till alla levande varelsers behov, samt arters och ekosystems integritet, dock i första hand människans Stenmark, Mikael (2000): Miljöetik och miljövård Miljöfrågornas värderingsmässiga dimension. Studentlitteratur, Lund.

12 Verktyg för (miljö-)systemanalys •GNNP Grön NettoNationalProdukt •MFB Material Flow Balance Materialflödesanalys •LCA Livscykelanalys •LCC Livscykelkostnadsanalys •Gröna Nyckeltal/Hållbarhetsindikatorer •Ekologiskt fotavtryck •MCDA multikriterieanalys Multi Criteria Decision Analysis •I = P x A x T ( I = M x U x P, John Holmberg, Chalmers ) •DPSIR Driving forces>Pressures>State>Impacts>Responses •Kausaldiagram Källor:Expertgruppen för miljöstudier LänkLänk Institutet för verktygsforskning Länk om LCALänk om LCA Wikipedia om LCA LänkLänk Indikatorer för Hållbar Utveckling LänkLänk Ekologiskt fotavtryck LänkLänk MCDA LänkLänk IPAT LänkLänk DPSIR LänkLänk Fler länkar på vår hemsida LänkLänk

13 MCDA Källa: www.communities.gov.uk/.../multicriteriaanalysismanual

14 Vem har ansvaret? •Regeringskansliet •Ansvarig myndighet är Miljödepartementet •Hållbarhetskommissionen – rådgivande med Reinfeldt som ordförande (avslutades när Sveriges ordförandeskap i EU slutade 2009) •Miljömålssystemet med många olika myndigheter med delansvar Fyra frågor i fokus (strategi från 2006): •Bygga samhället hållbart •Stimulera en god hälsa på lika villkor •Möta den demografiska utmaningen •Främja en hållbar tillväxt

15 Örebro vs. Stralsund Hur ska vi kunna mäta hållbar (stads-)-utveckling?


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling enligt Brundtlandkommissionen 1983-1987: •”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser