Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helhetssyn och samverkan. Kronjuvelen i matlandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helhetssyn och samverkan. Kronjuvelen i matlandet."— Presentationens avskrift:

1 Helhetssyn och samverkan

2 Kronjuvelen i matlandet

3 Mål Bättre hälsa Bättre miljö Bättre matupplevelser Attraktivare turistregion 1000 nya jobb på landsbygden

4 Medel – helhetssyn och samverkan

5 En folkbildningsresa Mål Hälsa nr 10. Bättre Matvanor. Kunskap Möte Genom- förande Mål Folkbildningsresa - start 2010 Follhälsomål 1 Inflytande och delaktighet

6 Nätverket Svensk Biogas Östgöta - mat Nulink Leader Agro Öst LRF Stads - partner Jordbruks - dep. Östsam Miljötekn. centrum ICA ALMI Hushållnings sällskapet Hushållnings sällskapet Linköpings universitet

7 Östgötens matbord – en översikt Vi skall skapa 1.000 nya jobb i Östergötland inom 3-5 år Sverige skall bli det nya Matlandet 10 000 nya jobb skall skapas Östergötland vill vara Kronjuvelen i Matlandet genom att erbjuda den bästa maten, attraktivaste matmiljön och vara den snabbast växande livsmedelsregionen Östergötland har en god möjlighet att positionera sig inom en intressant aktör inom hälsosam och närproducerad mat med klimatsmart distribution till allmänheten Därför bör regionen organisera och finansiera arbetet i projekt- form samt definiera de olika aktörernas roller så att arbetet effektivt drivs mot såväl nationella som regionala mål För att klara utmaningen måste flera aktörer enas och driva frågorna åt samma håll samtidigt som målsättningen måste bygga på kompetens och affärsmässighet Flera aktörer har visat intresse för att medverka till utvecklingen av länet och de prel. mål som satts upp Utveckla en tydlig och klar idé om vilka projekt, koncept och idéer som skall genomföras Beskriva hur koncept och idéer skall genomföras Otydlig målbild Otydliga roller och viljor Oklara kompetens- behov Identifiera lämliga projekt och personer Identifiera kostnader för projektens olika delar Beskriv troliga delprojekt Beräkna delprojektens kostnader Rekrytera personal

8 Värdegrunden avseende arbetssätt och Östgötens Matbords mission utgör fundamentet för de strategiska utvecklings- projekten, framtida måluppfyllelse samt hur visionen ska utformas Vision Klimatsmarta transporter Maten och lusten Marknadsplats 4 (idag) strategiska utvecklingsprojekt Helhetssyn och ”mänskligt” Processorienterat - ”inbjudande samverkan” Kompetens som strategi Regionalt och föredömligt för Sverige Folkhälsa Upplevelseorienterat Klimatsmart och hållbart Lönsamt 1.000 nya arbeten på 3-5 års sikt … Att fortsätta utveckla för resp. projekt … Vision att utveckla som en del av utvecklingsprocessen

9 Projektidé 1: Utveckla synen på maten – säkerställa hälsosam mat och lustfyllda matupplevelser Syfte och övergripande mål Åstadkomma kunskap om mat, lust och hälsa beträffande kvalitet, näringsinnehåll, glädje och njutning för de som bor, verkar och besöker regionen Ökad insikt hos offentliga upphandlare av värdet av klimatsmart och hälsosam mat Förbättrad kvalitet och ökad matglädje för alla Invånare med förbättrad hälsa Övergripande projektinnehåll Förändra intressenters syn på värdet av klimatsmart och hälsosam mat för att främja upphandling och efterfrågan från regionala aktörer Utbildning av tjänstemän i kommun och landsting avseende offentlig upphandling Utveckla en informativ webbaserad portal som möjliggör för allmänheten att lära sig mer om mat och hälsa Intressenter Boende i Östergötland Hushållningssällskapet Länets alla kommuner LRF och Agro Öst NuLink Östsam DVH och RSH Regionala producenter och grossister Livsmedelsverket och Skolmatens vänner Koppling till Jordbruksverkets kriterier Folkhälsomål God och näringsrik mat. Matglädje! Tillväxtmöjligheter för regionala livsmedelsaktörer, lyfta fram östgötska råvaror Turism- och besöksnäringen, t ex fler restaurangbesök och övernattningar Att utveckla

10 Projektidé 2: Utveckla en klimatsmart närlogistik inklusive avfallshantering Syfte och övergripande mål Förverkliga idén om ett regionalt, effektivt och biogasdrivet logistiksystem med anpassat för regionens livsmedelsproducenter Logistiksystemet ska inkludera återvinning av matavfall för input till ny biogas (avfallsreturer) Övergripande projektinnehåll Utveckla en effektiv och klimatsmart regional logistiklösning för regionala livsmedelsaktörer Analysera hypotetiska varuflöden Analysera möjligheten med biogasdrivna fordon Intressenter Slaka Potatis Svensk Biogas Stadspartner LRFOCH Agro Öst NuLink Kommuner och Landsting DVH och RSH Linköpings Universitet Koppling till Jordbruksverkets kriterier Kompetensutveckling för att förverkliga närlogistik och distribution av småskalig livsmedelstillverkning Tillväxtmöjligheter för regionala livsmedelsaktörer Turism- och besöksnäringen Att utveckla

11 Projektidé 3: Utveckla en marknadsplats för regionala livsmedelsproducenter, dagligvaruhandeln, restauranger och storhushåll Syfte och övergripande mål Åstadkomma kunskap om mat, lust och hälsa beträffande kvalitet, näringsinnehåll, glädje och njutning för de som bor, verkar och besöker regionen Ökad insikt hos offentliga upphandlare av värdet av klimatsmart och hälsosam mat Förbättrad kvalitet och ökad matglädje för alla Invånare med förbättrad hälsa Övergripande projektinnehåll Förändra intressenters syn på värdet av klimatsmart och hälsosam mat för att främja upphandling och efterfrågan från regionala aktörer Synliggöra och tillgänglighetsgöra regionalt odlade livsmedel för DVH och RSH Utveckla en informativ webbaserad portal som möjliggör för allmänheten att lära sig mer om mat och hälsa Intressenter Boende i Östergötland Östgötamat Ekonomisk Förening LRF och Agro Öst Boende i Östergötland NuLink Östsam DVH och RSH Regionala producenter och grossister Besökare/turister Koppling till Jordbruksverkets kriterier Skapa sätt för krögare, handlare och småskaliga livsmedelsproducenter att mötas Tillväxtmöjligheter för regionala livsmedelsaktörer Turism- och besöksnäringen Att utveckla

12 Projektidé 4: Utveckla den regionala identiteten, profilen och varumärket - en matplattform i det nya Matlandet Syfte och övergripande mål Att profilera Östergötland som den mest hälsosamma och klimatsmarta regionen i det nya Matlandet Öka den ”kollektiva stoltheten” Stimulera till nyfikenhet, intresse, kännedom och kunskap samt konsumtion om hälsosamma livsmedel … Övergripande projektinnehåll Utreda och beskriva unikiteten i matplattformen ”Östgötens matbord” Utveckla och pröva konceptet ”Kronjuvelen” samt nyttan med detsamma Utreda attraktionskraften och konkurrensförmågan i regionen där hälsosam mat på ett klimatsmart sätt är huvudtema Formulera och utveckla en identitet Utveckla varumärket och skapa en brand book Intressenter Regionala livsmedelsproducenter DVH och RSH Offentliga upphandlare Boende i Östergötland Besökare/turister Kommun och Landsting Besökare och turismnäringen Koppling till Jordbruksverkets kriterier Där så är relevant, fånga och utveckla Östergötland särart Tillväxtmöjligheter för regionala livsmedelsaktörer Turism- och besöksnäringen Att utveckla

13 Supportorganisation Stefan Malm, Mårten Salander, Stefan Sahlén… Projektorganisation Projektledare NN Projektledare NN Projektledare NN Resurs

14 Östgötens Matbord Östgötens Matbord i praktiken Stefan Sahlén

15 Kontaktytor

16

17 Applikationer

18

19 Resultatet av projektet ”Klimatsmarta Transporter” En komplex struktur…

20 …vävs samman av röda trådar… Inom områdena hälsa mat kultur turism

21 Östgötens matbord

22 Symbolik hälsa mat kultur turism

23 Kommunikation

24 Supportorganisation Stefan Malm, Mårten Salander, Stefan Sahlén… Projektorganisation Projektledare NN Projektledare NN Projektledare NN Resurs

25 Övergripande Syftet för hela stödprocessen är att aktivt bidra till en hållbar och effektiv ledning och organisering av Östgötens matbord, där förmågan till helhetssyn och samspel är bärande. Målet är att Östgötens matbord skall vara ett föredöme (Kronjuvel) i Östergötland som företag och organisation betraktat för samarbetspartners, medverkande och sponsorer.

26 Definition ” Parnerskap är ett ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt resultat i ett projekt” Tekniska Nomeklatur Centralen TNC

27 Stödprocess 4. Självärdering och uppföljning Att öka förmågan att utvärdera nådda resultat i realtid 3. Helhetssyn och samspel Att öka systemförståelse för ledningen av den imaginära organisationen Östgötens matbord 2. Kompetens som strategi Gruppens syfte, värderingar och ansvarsfördelning 1. Kartläggning och delaktighet En gemensam startpunkt och målbild Medverkan och utvecklingsstöd i vardagen

28 Helhetssyn och samverkan


Ladda ner ppt "Helhetssyn och samverkan. Kronjuvelen i matlandet."

Liknande presentationer


Google-annonser