Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Madeleine Sjöstrand Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Madeleine Sjöstrand Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011."— Presentationens avskrift:

1 Madeleine Sjöstrand Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011

2 Förmiddagsprogram 9.00Välkomna! Mot ett hållbart Södertörn Svepet – årets väggutställningar Paus Är utredningstiderna inom IFO för långa? Förskola i förändring Medborgarundersökning Södertörn 12.00Gemensam lunch 10.30

3 Eftermiddagsprogram Strategier för en överetablerad bransch Utvärdering av nyckeltalssamarbetet Paus Är brukare inom LSS en homogen grupp? Ingen skola är den andra lik 16.00Tack för idag! 13.00 15.00

4 Mot ett hållbart Södertörn Ebba Jordelius, Södertälje Jessica Elmgren, Huddinge Göran Norlin, Tyresö

5 Mot ett hållbart Södertörn Miljönyckeltalen är en möjlighet att driva miljöarbetet framåt! Arbetsgrupp med miljöstrateger och miljö- samordnare som arbetar bland annat med miljönyckeltal.

6 7 Miljönyckeltal Utsläpp av växthusgaser Energianvändning -Lokaler -Transporter Avfall Miljöbilar Bilpooler Ekologiska livsmedel

7 Utsläpp av växthusgaser

8 Analys: Positiv utveckling på grund av omställningen till biobränslen. Särskilt i Södertörn. Men vi står still. Utmaning: Fortsätta ställa om till förnyelsebara bränslen, ställa om transporterna samt energieffektivisera.

9 Energianvändning för lokaler

10 Energianvändning av lokaler Analys: Svårt att analysera siffrorna som främst är framtagna för de egna kommunerna. Olika förutsättningar. De kommuner som ligger under den nationella nivån gör ett bra jobb. Utmaning: Fortsatt energieffektiviseringen. Sätt tryck på att spara och minska energianvändningen och kostnader.

11 Energianvändning för transporter

12 Energianvändning av transporter Analys: Olika förutsättningar. Många transporter på entreprenad Utmaning: Ställ krav på att minska kostnader och följa upp förbrukning. Ställa krav i upphandling och på entreprenader.

13 Andel återvunnit material

14 Insamling av avfall Analys: Klarar inte målen. Inte heller målen för det organiska. Utmaning: Fortsätta samla in och sortera. Särskilt det organiska – ett viktigt utvecklings- område.

15 Andel miljöbilar

16 Miljöbilar Analys: Flertalet kommuner ligger under det nationella genomsnittet. Utmaning: Plan för att ställa om ytterligare! Krav i upphandling. Elfordon och infrastruktur för snabbladdstolpar.

17 Bilpooler BotkyrkaHaningeHuddingeNynäshamnSalemSödertäljeTyresö Intern Ja Extern Ja

18 Bilpooler Analys: Ok, men det går långsamt. Utmaning: Fortsätt marknadsföra bilpool i kombination med kollektivtrafik, cykling och gång.

19 Ekologiska livsmedel

20 Analys: Flertalet kommuner ligger bra till. Stark utveckling och inte till en extra kostnad. Utmaning: Lokalt producerad mat!

21 Säkra skolvägar i Huddinge Så här gör vi - Presentation av Jessica Elmgren.

22 Säkra skolvägar i Huddinge Jessica Elmgren Säkra Skolvägar Huddinge Kommun Tel: 08-535 364 74 Mob: 0726-23 77 94 Jessica.elmgren@huddinge.se Webbsida www.huddinge.se/sakerskolvag

23 Laddstolpar för el-bilar Långsamladdning Ca: 8 - 12 tim Fyller på lite el… Centrum Infartsparkeringar Tillgängliga

24 Laddstolpar användarvänligt App Iphone/Android Enkelt Tilltalande

25 Elbilar på marknaden Citroen C-Zero2011 Dong Feng EQ6400? EV Adapt Fiat 5002011 Opel Ampera? Peugeot Ion2011 Tesla Roadster/Kombi2011/12 Think City2011 Volvo C30 EDrive2011 Audi Etron Spyder2012 Ford Focus Electric2012 Nissan Leaf2012 Toyota FT-EV2012 Toyota Prius PHEV2012 Renault Fluence ZE2012 Renault ZOE ZE2012 Mitsubishi I-Miev2011 Chevrolet Volt2012 Nationella elbilsupphandlingen är klar

26 Nästa steg – snabbladdning Avsiktsförklaring

27 Snabbladdstation - koncept Laddar på 15 min –> 80% Skapar en trygghet Vindkraft i tanken Tyresö - upplåter mark Vattenfall - investeringen Tyresö - tecknar abonnemang Företag och privatpersoner Vattenfall - kundhanteringen Färdig station våren 2012

28 Kostnadsmodell Kostnad för Tyresö kommun Antal abonnemang Avtal på 3-5 år med fallande kostnad ju fler abonnenter som ansluter sig Abonnenter laddar obegränsat till en fast månadskostnad

29 Årets väggutställningar är … Personal - Moa Rosenqvist, Haninge Kultur & Fritid - Olle Lindström, Södertälje Finansiell analys - Jan Lorichs, Salem Lokaler - Bo Garneij, Huddinge Äldreomsorg - Kurt Johansson, Haninge

30 Är utredningstiderna inom IFO för långa? Carina Thåström Aronsson, Huddinge

31 Individ- och familjeomsorgen (IFO) Belyser verksamheterna inom försörjningsstöd, barn och ungdom samt missbruk

32 Hur kommer rapporten att användas? Genomgång i respektive kommun på olika nivåer Kommunövergripande uppföljningsdag i december 2011 Fortsatt uppdrag 2012 Fördjupningsdag

33 Kostnad för individ- och familjeomsorg i kronor per invånare

34 Utredningstider - varför är de viktiga att mäta? Rättssäkerhet Historiskt har utredningarna kunnat hålla på flera år Lagstadgad tid 4 månader Svårt att få ned tiderna Diskussion tidslängd vs kvalitet

35 Utredningsprocessen Ansökan/anmälan inkommer Förhandsbedömning ca 2 veckor Beslut fattas om utredning ska inledas Utredningstid max 4 månader Utredning genomförs utifrån utredningsplan Ev förlängning av utredningstid Beslut om avslut med eller utan insats

36 Utredningstider 2007-2011

37 Andel utredningar överstigande 4 månader

38 Förlängningsbeslut och skäl Särskilt beslut krävs, viss tid samt skäl ska anges Giltiga skäl: inväntande utredning/utlåtande från annan myndighet, ny anmälan inkommer, familjen svår att få tag på. De flesta av kommunernas beslutsskäl är giltiga, men det finns tveksamma fall och fall då skäl inte anges alls

39 Andel utredningar med förlängningsbeslut

40 Insatser vid utredning Insats beviljades i drygt hälften av alla genomförda utredningar Drygt hälften av insatserna sattes in under utredning En fjärdedel avslutades utan fortsatt insats efter utredningen Stora skillnader mellan kommunerna

41 Är utredningstiderna inom IFO för långa? Nästan 40% av utredningarna överstiger 4 månader Knappt 60 % av dessa saknar beslut om förlängning Men! Insatser sätts in i mer än hälften av alla utredningar och drygt hälften av dessa sätts in under utredning Vi lämnar inte familjerna: vi sätter in insatser tidigt och arbetar med förändring så att den totala tiden blir kortare för familjen

42 Förskola i förändring Susanne Fritz, Södertälje

43

44 Personaltäthet – antal barn per årsarbetare kommunal förskola Utbildning – andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning – kommunal regi Barn per avdelning

45 Vad är det som påverkar tolkningen av nyckeltalet antal barn per årsarbetare? Barnens vistelsetid Siffran som anger nyckeltalet är statistisk och hur inrapporteringen skett

46 Botkyrk aHaninge Hudding e Nynäsha mnSalem Södertäl jeTyresö 20055,56,25,25,555,35,5 20065,55,454,9 5,45,5 20075,86,45,25,45,15,65,2 20085,76,25,55,45,15,6 20095,965,55,64,85,75,1 20105,86,25,45,86,45,75,9

47 kl 06:15-07:00 barn/åa 10,0 Kl 07:00-08:00 barn/åa 6,4 kl. 08:00-12:00 barn/åa 6,7 12:00-14:00 barn/åa 10,0 14:00-16:00 barn/åa 8,5 16:00 barn/åa 14,0 17:00 barn/åa 8,0

48 Vad påverkar tolkningen av nyckeltalet utbildning - andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning – kommunal regi Brist på behöriga förskollärare i regionen Expanderande verksamhet

49 Utbildning - andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning - kommunal regi BotkyrkaHaningeHuddingeNynäshamnSalemSödertäljeTyresö 200536373546414440 200637323643404443 200735323545 4247 200833303346454145 200934303649504443 201034323347454245

50 Vad är det som påverkar tolkningen av nyckeltalet antal barn per avdelning?

51 Vad är en avdelning?

52

53

54

55

56

57 Johan Wilén, SCB Medborgarundersökning Södertörn

58 Södertörns Nyckeltal 2011 Bon appétit! Välkomna åter kl 13.00

59 Eftermiddagsprogram Strategier för en överetablerad bransch Utvärdering av nyckeltalssamarbetet Paus Är brukare inom LSS en homogen grupp? Ingen skola är den andra lik 16.00Tack för idag! 13.00 15.00

60 Strategier för en överetablerad bransch Alf Solander, Botkyrka Lena Lihammar-Bergill, Södertörn

61 Södertörns Nyckeltal 2010 Gymnasieskolan

62 Nulägesbeskrivning kommunala gymnasieskolor på Södertörn SWOT-analys Interna styrkor Geografisk närhet till eleverna Lokala spetsutbildningar Trygghet, stabilitet, går ej i konkurs Eleverna känner sig trygga Hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Brett utbud av utbildningar Samverkan Södertörn Externa hot Överhettad marknad – utbud/efterfrågan/nyetablering av skolor Elevströmmar: centrum – periferi Ev utbyggnad av STH gy.org Dåliga tvärförbindelser Externa möjligheter Samverkansavtal Sthlms Län - nationella program Inflyttningsregion Närhet lärarutbildningar och högskola/universitet Väl utbyggd infrastruktur Interna svagheter Delvis låga resultat, betyg, behörighet, ojämn måluppfyllelse i regionen Låg arbetsro på lektionerna Brister i medinflytande på lektioner Överetablering yrkesprogram Höga omställningskostnader – ny skollag, ämnesbehörighet, GY11 Lägre lärartäthet än riket

63 Minskande elevkullar Källa: SCB

64 Elevströmmar Källa: Skolverket Botkyrka HaningeHuddingeNynäshamnSalem Södertälje Tyresö

65 Trygga elever Stora brister i arbetsro på lektionerna och lågt elevinflytande Lägre studieresultat än riket Lägre lärartäthet, högre andel behöriga än riket Ökade interna skillnader NV, Bygg jmf 2009 Slutsatser 2010

66 Naturvetenskapsprogrammet Fler väljer kommunalt alternativ Ökade skillnader i arbetsro och inflytande Något försämrad måluppfyllelse, lägre betyg än riket

67 Byggprogrammet Färre elever väljer programmet Fler elever väljer annan kommunal skola Försämrad måluppfyllelse

68 Byggprogrammet – elevenkät årskurs 2 Svarsalternativet inte helt jämförbara, vissa kommuner 4 svarsalternativ, vissa har 5 alternativ varav Vet ej ingår Vi har lagt ihop de två positiva svarsalternativen Botkyrka har inget kommunalt byggprogram

69 Hotell och restaurangprogrammet Få elever ger svagt analysmaterial – men visar på stora avvikelser i resultat Kraftigt vikande elevunderlag i Södertörn Samverkan kring utbudsfrågan? (Ofta förekommer samverkan med Restaurangutbildning på KomVux)

70 Hotell och Restaurangprogrammet – kraftigt sjunkande elevunderlag Källa: Siris, Skolverket

71 Paneldebatt Ebba Östlin, ordf Utbildningsnämnden Botkyrka Peteris Smitmanis, gymnasiechef Haninge Hans Almgren, rektor Huddinge Frida Segerhammar, elev Tumba gymnasium William Perkola, elev Tumba gymnasium

72 Anna Eklöf, Ernst & Young Utvärdering av nyckeltalssamarbetet

73 Är brukare inom LSS en homogen grupp? Anna Ganning Hallendorff, Haninge Barbro Färninger, Tyresö

74 Ekonomiska nyckeltal och benchmarking LSS 2010 Boende Daglig verksamhet, fördjupning Personlig assistans Haninge, Huddinge, Botkyrka, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö

75 Daglig Verksamhet LSS Något om vårt lagstadgade uppdrag Något om personerna som kan söka insatsen Sysselsättning - xxxxxxx -Arbete Habiliteringsersättning -Lön

76 DV personkrets 1 (egna och köpta platser) Bot- kyrka HaningeHuddingeNynäs- hamn SalemSöder- tälje Tyresö Helårs- platser 217212228754344998 Mnkr 51454816119720 Nivå 1 = 0,21 2 = 0,28 3 = 0,42 4 = 0,63 5 = 0,84 86 40 54 18 18% 20 62 95 27 18 13% 10 67 31 80 37 22% 13 28 19 15 11 17% 2 10 12 5 26% 6 162 122 76 57 20% 32 30 28 21 15 20% 5

77 Jämförelser Medbestämmande och delaktighet Genomsnittlig närvarotid, 14 - 26 timmar per vecka. Habiliteringsersättning mellan 4,90 - 6,0 kronor/timme

78 Karaktärer på verksamheten… Från sinnesupplevelser Friskvård Social träning Seniorverksamhet Personlig assistans Specialverksamheter t.ex. förvärvad hjärnskada, demens Café, restaurang Montering, demontering Parkarbete Hantverk Second hand Biltvätt Hunddagis Ideella föreningar Till Firmasupport (Södertälje) …och personal med multikompetens

79 Personaltäthet i förhållande till brukare i nivå 1 och 2

80 Personalfakta Titlar Verksamhetshandledare, arbetshandledare, habiliteringsassistenter Månadslön Medianlön 21 550 kr - 21 970 kr Chefstätheten Årsarbetare per chef 7,5 – 22,7

81 Framtiden Brukarinflytande Anpassningsbara verksamheter & personal Föreningar och kooperativ Fortsatt utveckling av verksamheter som står långt från arbetsmarknaden Kompetensutveckling

82 Ingen skola är den andra lik Helena Duroj, Botkyrka

83

84

85

86

87

88 Skolverket 2009 Decentralisering- kommunernas ansvar för resursfördelning Segregation - allt mer homogena skolor Differentiering- grupper efter prestation Individualisering- ansvar läggs på eleven

89 Från Grosin och Hattie Systematiskt kvalitetsarbete: tydliga mål kombineras med uppföljning och utvärdering Tydligt pedagogiskt ledarskap i en tydlig organisation Pedagoger med höga förväntningar Fokus på kunskaper och lärande Genomtänkt arbete med elever i behov av särskilt stöd

90 Att arbeta vidare med... Vässa det systematiska kvalitetsarbetet Stöda det pedagogiska ledarskapet Säkerställa att alla elever får det stöd de behöver Undersöka om resurserna styrs dit de bäst behövs Hålla oss med kompetens för ett språkutvecklande arbetssätt Använda modersmålsundervisning och studiehandledning optimalt Ställa samma krav och förväntningar på flickor och pojkar Förbättra lärmiljöerna med modern teknik som alla har tillgång till

91 Ladda gärna ner årets rapporter på www.sodertornskommunerna.se www.sodertornskommunerna.se alla talare, eleverna på hotell- och turismprogrammet och alla andra som hjälpt till Ett varmt tack till…


Ladda ner ppt "Madeleine Sjöstrand Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser