Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU Administrativ kurs 2012-09-06 VÄLKOMNA ÖNSKAR GO-GÄNGET EU-Adm kurs 2012-09-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU Administrativ kurs 2012-09-06 VÄLKOMNA ÖNSKAR GO-GÄNGET EU-Adm kurs 2012-09-06."— Presentationens avskrift:

1 EU Administrativ kurs 2012-09-06 VÄLKOMNA ÖNSKAR GO-GÄNGET EU-Adm kurs 2012-09-06

2 Grants Office Knut WålstedtAlnarp Christer BorglinAlnarp Hallvard WieUppsala Lars-Erik LindellUppsala Ingrid Ragnarsdotter JajkeUppsala Karl JäghagenUmeå EU-Adm kurs 2012-09-06

3 Ansökan  A2.5 forms – EPSS elektronisk  PIC kod 999887350  Fastställande av projektets kostnader  Budget €-kurs rekommenderad 8,0 idag EU-Adm kurs 2012-09-06

4 Bankinformation SLU partnerSE-banken färdig blankett finns SLU koordinatorSE-banken Särskilt valutakonto öppnas EU-Adm kurs 2012-09-06

5 Underskrift Vem skriver på ? Ny delegationsordning Ansökan i FP7 ingen signatur KontraktForm A Prefekt / stf Prefekt EU-Adm kurs 2012-09-06

6 Kontraktsstruktur i FP7  Grant Agreement – standardiserat med specifikationer för varje projekt  Annex IV - Form A –Accession form signeras  Annex I - Description of Work  Annex II – General Conditions  Consortium Agreement – obligatoriskt om inte annat anges i utlysningen EU-Adm kurs 2012-09-06

7 Rapportering Projektstart Projekttid Article 3 i Grant Agreement Rapporteringsperiod 12 eller 18 mån (60 dagar) Article 4 i Grant Agreement EU-Adm kurs 2012-09-06

8 Finansiella principer En kostnad är bidragsberättigad (eligible) om följande är uppfyllt:  Faktiskt uppkommen  Uppkommit under projekttiden  Följer SLU:s gängse redovisningsprinciper  Använts uteslutande till att uppnå projektmålen (”Used solely to achieve project objectives”) EU-Adm kurs 2012-09-06

9 Godkända direkta kostnader  Personalkostnader  Förbrukningsvaror /material  Avskrivningskostnad (varaktig utrustning)  Resekostnader (vem,inbjudan,deltagarförteckning)  Subcontractors  Management kostnader (revisionsintyg…) EU-Adm kurs 2012-09-06

10 Personalkostnader  Personalkostnader för all personal får nu inkluderas  Kostnaden måste vara för den aktuella rapporteringsperioden  Tidredovisning för all personal (dvs. även professorer)  Inga uppskattningar är tillåtna EU-Adm kurs 2012-09-06

11 Utrustning Om utrustning behöver anskaffas före projektstarten krävs ett OK från ”project Officer” för att avskrivningskostnaden ska bli en godkänd kostnad EU-Adm kurs 2012-09-06

12 Finansiella principer – ”Non-eligible Costs”  Indirect taxes, including VAT or duties (resor )  Interests  Provisions for possible future losses or charges  Costs declared, incurred or reimbursed in respect of another Community project  Debt and debt service charges  Unnecessasry, excessive, or reckless expenditure EU-Adm kurs 2012-09-06

13 Intäkt i projektet? Medfinansiering från andra projektmedel OK om:  Medlen disponeras utan förbehåll (ex fakultetsanslag)  Medfinansieringen uppgår till max 25% och inte är specialdestinerade till annat projekt OM medfinansiering + EU-finansiering > 100% betraktas den del som överstiger 100% som en intäkt (receipt) ej aktuell för SLU EU-Adm kurs 2012-09-06

14 Indirekta kostnader (overhead)  Kostnader som inte direkt kan hänföras till ett projekt  Måste definieras enligt SLU:s gängse redovisningsprinciper Exempel ind. Kostnader:  Universitets/fakultetsledning  Infrastruktur  Gemensam utrustning  Telefoni EU-Adm kurs 2012-09-06

15 Indirekta kostnader (overhead) Indirekta kostnader kan beräknas utifrån: a)Faktisk overhead b)Schablon 20% av direkta kostnader exkl. Subcontracting c)Schablon 60% av direkta kostnader exkl. Subcontracting Alternativ c) kan tillämpas av U o H och SME:s. SLU tillämpar schablon 60% (”special flat rate”) och den gäller för utlysningar i Sjunde ramprogrammet EU-Adm kurs 2012-09-06

16 Certificate on Financial Statement - Revisionsintyg Obligatoriskt om begärd EU-finansiering är lägst 375 000 euro Ramavtal med E&Y EU-Adm kurs 2012-09-06

17 Typ av aktivitetRTDDemoTraining Manage- ment Other 2 Personalkostnader100 000 2 00010 0000 Övriga direkta kostn - förbrukningsvaror - resor mm 25 000 10 0005 0002 000 S:a direkta kostnader125 000 12 00015 0002 000 Indirekta kostnader (60 %) 1 75 000 7 2009 0001 200 Total budget200 000 19 20024 0003 200 EU-finansiering150 000 19 20024 0003 200 Max EU-finansiering 75%50%100% 0 EU-Adm kurs 2012-09-06

18 Period 1Period 2Period 3Period 4 BegärdBegärdBegärdBegärd EU-finansieringEU-finansieringEU-finansieringEU-finansiering 200 000200 000200 000150 000 START ___________________________________________ SLUT Inget intygIntyg krävs förInget intygInget intyg P1 + P2 REVISIONSINTYG EU-Adm kurs 2012-09-06


Ladda ner ppt "EU Administrativ kurs 2012-09-06 VÄLKOMNA ÖNSKAR GO-GÄNGET EU-Adm kurs 2012-09-06."

Liknande presentationer


Google-annonser