Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetet i Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård Magnus Fogelberg, ledamot av kommittén Ordförande Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetet i Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård Magnus Fogelberg, ledamot av kommittén Ordförande Svensk Förening för Medicinsk Informatik."— Presentationens avskrift:

1 Arbetet i Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård Magnus Fogelberg, ledamot av kommittén Ordförande Svensk Förening för Medicinsk Informatik Neurologen, NU-sjukvården Uddevalla Treklöverhemmet, Ljungskile Sammankallande CEN TC 251 WG II

2 Det medicinska språkets kvalitet Hälsa och medicin berör alla men förstår alla? Professionellt språk / lekmannaspråk Användare definierar kvalitet olika Patient Student Sjuksköterska Läkare Administratör ? Kvaliteten är viktig för kommunikation, förståelse, utförande, dokumentation och sökning inom vården

3 Svenska Läkaresällskapets kommitté förmedicinsk språkvård Språkkommitténs uppgift är att arbeta för ett levande, distinkt och enhetligt medicinskt språk.

4 Ledamöter i språkkommittén  Göran Petersson, ordförande Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Rådet för högre utbildning  Ulla Clausén, Svenska språknämnden,  Magnus Fogelberg, sektionsrepresentant  Håkan Gäbel, Socialstyrelsen  Jarl Holmén, Läkartidningen  Helena Palm, Terminologicentrum TNC  Tom Pettersson, Finska Läkaresällskapet  Björn Smedby, Socialstyrelsens enhet för klassifikation och terminologi  Göran Wennergren, sektionsrepresentant

5 Frågor från  Läkarsekreterare  Studenter  Läkemedelsindustri  Skribenter  Professionen FrågorDatabasTNC Språkkommittén Sektionernas språkkontakter

6 www.svls.se Här kan du söka språkinformation

7

8

9 Kroppsspråk, talspråk, skriftspråk, datorspråk - klarar vi av det? SVENSK FÖRENING FÖR MEDICINSK INFORMATIK Symposium vid Läkaresällskapets Riksstämma 2002

10 Kroppsspråket Carl-Magnus Stolt Karolinska institutet ”det outtalade, det osagda”

11 Talspråket Magnus Fogelberg, SFMI  rösten kan dokumenteras ostrukturerat, tillhörande kroppsspråk går förlorat  skriven dokumentation av tal måste vara omsorgsfull  kan begreppen extraheras ur talet höjs kvaliteten på den skrivna dokumentationen

12 Skriftspråket Ulla Gerdin, Socialstyrelsen  skriftspråket är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste resurser  I ett bra skriftspråk är begreppen  vedertagna och väldefinierade  termerna accepterade, entydiga och icke missvisande  skillnader mellan olika fackspråk bekanta

13 Thorax med eller utan h? Webbplatsthoraxtorax Socialstyrelsen301 www.ronden.se150 Läkarförbundet20 Sv. Läkaresällskapet30 Läkartidningen1622 www.google.com svenska webbplatser 2660139 Ulla Gerdin 2002

14 Internetspråket Göran Umefjord  Generellt www  E-post/chat  Diskussionsgrupper  Läkarkonsultation via internet

15 Riksstämman 2003 Språklig mångfald bland hälso- och sjukvårdspersonal  a. Behovet av effektiv språkutbilding för invandrande hälso- och sjukvårdspersonal. Leif Lindberg, Landstingsförbundet  b. Vi behöver tränas i det svenska medicinska språket hela livet! Nadjem Al-Falahe, Internationella läkare i Sverige  c. Internationell referensterminologi för flerspråksstöd i vårdens IT-tillämpningar. Gunnar Klein, Inst. för medicin, Karolinska institutet  d. IT-stödd utbildning för träning i svenska resp. medicinska språket. Ulla Ekström, Västra Götalandregionen

16 Tack! Till bildspelet har lånats bilder gjorda av  Ulla Gerdin  Göran Petersson  Carl-Magnus Stolt  Göran Umefjord www.svls.se

17


Ladda ner ppt "Arbetet i Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård Magnus Fogelberg, ledamot av kommittén Ordförande Svensk Förening för Medicinsk Informatik."

Liknande presentationer


Google-annonser