Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fokus 2012 Externa relationer-omvärldsbevakning Nätverk Kommunicera resultat Gap-analyser-handlingsplaner Stötta aktiviteter som bidrar till genomförandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fokus 2012 Externa relationer-omvärldsbevakning Nätverk Kommunicera resultat Gap-analyser-handlingsplaner Stötta aktiviteter som bidrar till genomförandet."— Presentationens avskrift:

1 Fokus 2012 Externa relationer-omvärldsbevakning Nätverk Kommunicera resultat Gap-analyser-handlingsplaner Stötta aktiviteter som bidrar till genomförandet av RUSen Externt processtöd Kommun-turné – politiken samt ledningsgrupper/tjänstemän Broschyren - ambassadörer Årscykeln - nya datum Vi tar gärna emot input till gemensamma möten!!!

2 Anders Analysen Indikatorer Utvärderingsforum 10 maj 2012

3 Lena & Yvonne Projektfinansiering

4 Jessica Cederberg Wodmar Datorstafett

5 Loka 20-21 augusti Målgrupp: 5-8 ledande tjänstemän från kommun, landsting, universitet och länsstyrelse Representanter från den regionala styrgruppen; Handelskammaren, Swedbank, Ideella sektorn

6 Inriktning LOKA Innovation (Hur är Örebroregionen en innovationsregion?) Utgångspunkt är Europa 2020 strategin Smart, hållbar tillväxt för alla; Teknisk, grön och social innovation Kunskapsspridning+workshop+lokala exempel

7 Smart tillväxt – teknisk innovation Utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation (främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle). Innovationskluster och regionala uniciteter. Vad är vi allra bäst på? Innovativa miljöer, Kunskapslyft för unga, Digitala agendan Förslag på exempel: distribution, Ängen, robotik, energetiska material, Örebro kommuns arbete med Öppen data (Digitalt samhälle)

8 Hållbar tillväxt – grön innovation Främja en koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi (göra vår produktion mer resurseffektiv och samtidigt öka konkurrenskraften) Entreprenörskap och företagande, Logistiksektorn, Nytt program för energi och klimat i Örebro län Förslag på exempel: omställningen ny energi, biogasutveckling, miljölogistik, klimatsmart logistik

9 Tillväxt för alla – social innovation Stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social territoriell sammanhållning (öka deltagande på arbetsmarknaden, höja kompetensen och stärka fattigdomsbekämpningen). Kunskapslyft i arbetslivet, arbetet med barnfattigdom Förslag på exempel: brukarstyrd välfärd, villa vägen ut, äldreliv, arbetslöshet, Örebro kommuns arbete för att motverka barnfattigdom

10 Kan Loka skapa samsyn om vision och styrkor inom dessa områden? I så fall skulle vi via samverkan regionalt kunna lyfta innovationsarbetet i regionen. En Samverkan där varje aktörs ägandeskap är tydligt.

11 Exempel på deltagare – ingen bokad!! Hanna Hallin; sociala innovationer (kapital, finansiering, äldreliv och arbetslöshet) Magnus Lindkvist. Trendspanare, om vad som kommer i framtiden och om entreprenörskap & innovationer. Kaj Mickos – professor i innovationsteknik vid Mälardalens högskola Bo Ekman, grundare av Tällberg Foundation Sveriges nationella innovationsstrategi, Åsa Minos eller Sara Modig Jessica Cederberg Wodmar – deltagare på workshop Bo Wiktorin - omvärldsbevakare Richard Tuffs - ERRIN

12 Fundera på ert eget bidrag på Loka Deadline för inspel till Loka är 9 mars! Enskilt eller i grupp (bestäm själva vem som ska skicka svaret). Utgå från formuläret och skicka det ifyllt digitalt till Marjetta

13 Ange ditt namn: Kan du, utifrån ditt ansvarsområde, föreslå ett passande tema till workshop på Loka (teknisk, grön och social innovation)? Vem kan du samarbeta med? Någon annan målområdesansvarig och/eller granskare och/eller någon extern part inom länet? Hur tänker du/ni kring upplägg – kontakta aktuell person/er och diskutera kring förslaget? Om fokus på Loka blir ”Kunskapslyft för barn och unga”, ”Kunskapslyft i arbetslivet”, ”Entreprenörskap och företagande” samt ”Innovativa miljöer” – kan du delta utifrån ditt ansvarsområde – ange i sådant fall på vilket sätt?

14 Heldagsworkshop 19 mars: Bl.a. deltar Annika Malmberg


Ladda ner ppt "Fokus 2012 Externa relationer-omvärldsbevakning Nätverk Kommunicera resultat Gap-analyser-handlingsplaner Stötta aktiviteter som bidrar till genomförandet."

Liknande presentationer


Google-annonser