Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rolf Kling VVS-Installatörerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rolf Kling VVS-Installatörerna"— Presentationens avskrift:

1 Rolf Kling VVS-Installatörerna www.vvsi.se rolf.kling@vvsi.se

2 Undersökning av Smittskyddsinstitutet, Boverket och VVS-Installatörerna: - Kunskapsläget om epedemiologi och ekologi - Patienter med legionelladiagnos - Sammanställda vattenfakta - Sammanställda installationsfakta - Riskdiskussion och handlingsförslag Legionella i vatteninstallationer

3 Inventering efter checklista Baserad på: - litteraturstudier - bedömningar vid tidigare legionellafall - diskussioner med personer som regelbundet utför legionellasanering Förankrad med referensgrupp Legionella i vatteninstallationer

4 Checklistan: Fastighetsdata Administrativa faktorer Installationsrelaterade faktorer Temperaturrelaterade faktorer Legionella i vatteninstallationer

5 Fastighetsdata: Småhus (4) Radhus (6) Lägenheter (17) Allmänna lokaler (16) Legionella i vatteninstallationer

6

7

8

9

10 Administrativa faktorer Legionella i vatteninstallationer

11 Driftinstruktion = bruksanvisning Installationens uppbyggnad Styrning av temperatur Börvärden för temperaturer Larm Kontrollrutiner, dokumentation 70% av allmänna lokaler saknade driftinstruktion! Legionella i vatteninstallationer

12 Ritningar och beskrivningar saknas Orientering Bedöma och rätta till fel Ombyggnader Legionella i vatteninstallationer

13 Ingen utbildad driftpersonal Förståelse för funktion och fel Temperaturfel svåra att upptäcka av brukaren Legionella i vatteninstallationer

14 Installationsrelaterade faktorer Legionella i vatteninstallationer

15 Ledningar med stillastående vatten eller sällan använda tappställen Legionella i vatteninstallationer 55°C20°C

16 Icke heltäckande VVC-system Allmänt från 1960-talet Byggt för att minska väntetiden Med 30 sekunders väntetid kan man bygga tre våningar utan VVC Legionella i vatteninstallationer

17 KV- o VV-rör monterade i kontakt eller dålig rörisolering Legionella i vatteninstallationer

18 RiR Ø 22 mm i schakt, utan isolering RiR Ø 22 mm i schakt, med isolering

19 Temperaturrelaterade faktorer Legionella i vatteninstallationer

20 Flerbostadshus temperaturer för VV-tillopp och VVC-retur °C°C

21 Legionella i vatteninstallationer Allmänna lokaler temperaturer för VV-tillopp och VVC-retur °C°C

22 Legionella upptäcktes 1976 Sedan dess 10 000-tals fall runt om i världen I Sverige första gången 1979 Legionella i vatteninstallationer

23 Bakterien förökar sig vid temp mellan 20 - 45 o C Optimalt 30 - 40 o C Under 20 o C vilande Vid hög temp dör bakterien Legionella i vatteninstallationer

24 Förebyggande åtgärder Kallvattentemperatur Temperaturen i fördelningsledningar under 20 o C Tillräcklig isolering Undvik placering i varma utrymmen och schakt Ventilerade schakt? Legionella i vatteninstallationer

25 Förebyggande åtgärder Varmvattentemperatur Temperaturen hela ledningssystemet alltid över 50 o C Minst 55 o C på vv fram till tappstället Inte över 60 o C - innebär skållningsrisk Legionella i vatteninstallationer

26 Förebyggande åtgärder Varmvattentemperatur Temperaturen i alla vvc-kretsar och i den gemensamma returen alltid över 50 o C Injustering av alla vvc-kretsar nödvändigt Inga handukstorkar eller andra värmare på vvc- ledningen Inga döda zoner med stillastående vatten (temperaturen sjunker - bra tillväxtmiljö) Legionella i vatteninstallationer

27 Förebyggande åtgärder Varmvattenberedning Undvik överdimensionering Undvik cisterner som används sällan Temperaturen ska hålla minst 60 o C Hela tanken bör kunna värmas till 70 o C Termometrar Legionella i vatteninstallationer

28 Förebyggande åtgärder Material Under förutsättning att: - temperaturen är tillräckligt hög och att - man undviker zoner med stillastående vatten är materialvalet av underordnad betydelse Ledningssystemet bör vara beständigt mot framtida temperatursanering Legionella i vatteninstallationer

29


Ladda ner ppt "Rolf Kling VVS-Installatörerna"

Liknande presentationer


Google-annonser