Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rolf Kling VVS-Installatörerna www.vvsi.se rolf.kling@vvsi.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rolf Kling VVS-Installatörerna www.vvsi.se rolf.kling@vvsi.se."— Presentationens avskrift:

1 Rolf Kling VVS-Installatörerna

2 Legionella i vatteninstallationer
Undersökning av Smittskyddsinstitutet, Boverket och VVS-Installatörerna: - Kunskapsläget om epedemiologi och ekologi - Patienter med legionelladiagnos - Sammanställda vattenfakta - Sammanställda installationsfakta - Riskdiskussion och handlingsförslag

3 Legionella i vatteninstallationer
Inventering efter checklista Baserad på: - litteraturstudier - bedömningar vid tidigare legionellafall - diskussioner med personer som regelbundet utför legionellasanering Förankrad med referensgrupp

4 Legionella i vatteninstallationer
Checklistan: Fastighetsdata Administrativa faktorer Installationsrelaterade faktorer Temperaturrelaterade faktorer

5 Legionella i vatteninstallationer
Fastighetsdata: Småhus (4) Radhus (6) Lägenheter (17) Allmänna lokaler (16)

6 Legionella i vatteninstallationer

7 Legionella i vatteninstallationer

8 Legionella i vatteninstallationer

9 Legionella i vatteninstallationer

10 Legionella i vatteninstallationer
Administrativa faktorer

11 Legionella i vatteninstallationer
Driftinstruktion = bruksanvisning Installationens uppbyggnad Styrning av temperatur Börvärden för temperaturer Larm Kontrollrutiner, dokumentation 70% av allmänna lokaler saknade driftinstruktion!

12 Legionella i vatteninstallationer
Ritningar och beskrivningar saknas Orientering Bedöma och rätta till fel Ombyggnader

13 Legionella i vatteninstallationer
Ingen utbildad driftpersonal Förståelse för funktion och fel Temperaturfel svåra att upptäcka av brukaren

14 Legionella i vatteninstallationer
Installationsrelaterade faktorer

15 Legionella i vatteninstallationer
Ledningar med stillastående vatten eller sällan använda tappställen 55°C 20°C

16 Legionella i vatteninstallationer
Icke heltäckande VVC-system Allmänt från 1960-talet Byggt för att minska väntetiden Med 30 sekunders väntetid kan man bygga tre våningar utan VVC

17 Legionella i vatteninstallationer
KV- o VV-rör monterade i kontakt eller dålig rörisolering

18 Legionella i vatteninstallationer
RiR Ø 22 mm i schakt, med isolering RiR Ø 22 mm i schakt, utan isolering

19 Legionella i vatteninstallationer
Temperaturrelaterade faktorer

20 Legionella i vatteninstallationer
Flerbostadshus temperaturer för VV-tillopp och VVC-retur °C

21 Legionella i vatteninstallationer
Allmänna lokaler temperaturer för VV-tillopp och VVC-retur °C

22 Legionella i vatteninstallationer
Legionella upptäcktes 1976 Sedan dess tals fall runt om i världen I Sverige första gången 1979

23 Legionella i vatteninstallationer
Bakterien förökar sig vid temp mellan oC Optimalt oC Under 20oC vilande Vid hög temp dör bakterien

24 Legionella i vatteninstallationer
Förebyggande åtgärder Kallvattentemperatur Temperaturen i fördelningsledningar under 20oC Tillräcklig isolering Undvik placering i varma utrymmen och schakt Ventilerade schakt?

25 Legionella i vatteninstallationer
Förebyggande åtgärder Varmvattentemperatur Temperaturen hela ledningssystemet alltid över 50oC Minst 55oC på vv fram till tappstället Inte över 60oC - innebär skållningsrisk

26 Legionella i vatteninstallationer
Förebyggande åtgärder Varmvattentemperatur Temperaturen i alla vvc-kretsar och i den gemensamma returen alltid över 50oC Injustering av alla vvc-kretsar nödvändigt Inga handukstorkar eller andra värmare på vvc- ledningen Inga döda zoner med stillastående vatten (temperaturen sjunker - bra tillväxtmiljö)

27 Legionella i vatteninstallationer
Förebyggande åtgärder Varmvattenberedning Undvik överdimensionering Undvik cisterner som används sällan Temperaturen ska hålla minst 60oC Hela tanken bör kunna värmas till 70oC Termometrar

28 Legionella i vatteninstallationer
Förebyggande åtgärder Material Under förutsättning att: - temperaturen är tillräckligt hög och att - man undviker zoner med stillastående vatten är materialvalet av underordnad betydelse Ledningssystemet bör vara beständigt mot framtida temperatursanering

29 Legionella i vatteninstallationer


Ladda ner ppt "Rolf Kling VVS-Installatörerna www.vvsi.se rolf.kling@vvsi.se."

Liknande presentationer


Google-annonser